top of page
Search

Hoe het klimaat in het voordeel van de experten kan spelen: een boude voorspellingBijdrage van Sam Brokken, wetenschapper en docent.


Besmettingen zijn NIET het probleem, wel deel van de oplossing.

Tot augustus werd de beeldvorming door de experten gevoerd rond ziekenhuisopnames en overlijdens. Tijdens de zomer stonden deze curves zeer laag doorheen gans Europa.


Het werd in september kouder, ideaal moment voor de experten om de beeldvorming aan te passen richting ‘besmettingen’. Besmettingen die op zich niets zeggen. De overgrote meerderheid vertoont geen symptomen, deze groep draagt ook nauwelijks bij tot verspreiding . Een gedegen protocol om de zwakkeren te beschermen bleef uit.


Prof. Erika Vlieghe weet nu al dat ze gelijk gaat krijgen in de komende weken en wrijft in de handjes. Na het overlegcomité van deze week stond ze algauw in de kranten met de mededeling dat het té vroeg was om de maatregelen te lossen. “Dit gaat ons zuur opbreken”, gaf ze nog aan. Wel, ze zou wel eens gelijk kunnen krijgen.

Eén van de grootste variabelen die nooit ter sprake komt zijn de klimatologische omstandigheden. Zoals seizoensgriep typisch gedrag vertoont, zo merken we bij Covid-19 ook een duidelijk patroon. Niet dat de experten hiervan op de hoogte zijn, zij houden in hun laatste GEMS-advies vast aan de klassieke maatregelen om de lockdown te handhaven i.f.v. besmettingscurves (1).


Ondertussen blijkt uit onderzoek dat landen die strikte maatregelen hanteren de meeste slachtoffers op hun conto hebben staan. Maar van klimaatinvloeden hebben ze duidelijk nog niet gehoord bij de GEMS. De paradox wil nu dat de weersomstandigheden hen ongewild gelijk kunnen geven.

Bij wintertemperaturen werden er tot 18 keer meer besmettingen gevonden. Landen met hoge temperaturen en hoge vochtigheid vertoonden de minste transmissie (2, 4, 5, 6, 7). Dit verklaart ook dat we in grote delen van het Westen (tussen dezelfde keerkringen gelegen) op dezelfde ogenblikken stijgingen en dalingen zien (2, 3, 4, 5, 6, 7). Diegenen die als versoepelaars worden versleten hebben hier nog een argument bij, de stijgingen zijn onafhankelijk van de maatregelen, maar dit geheel terzijde.


De regering voelt nu de maatschappelijke druk toenemen en poogt toch enige versoepelingen door te voeren. De laatste maanden waren relatief warm in onze westerse zones met als gevolg een daling van de transmissies. Nu de temperaturen dalen speelt dit in het voordeel van het virus. Dit gekoppeld aan de ‘beperkte versoepelingen’,… .

Binnen een paar weken kunnen experten unisono roepen dat de maatregelen nooit hadden mogen versoepeld worden. En zo dreigen we alweer een lente tegemoet te gaan waarin de teugels niet zullen worden gelost en de experten kunnen poneren tijdens de zomer: “zie je wel, de maatregelen hebben geholpen”.

Dat de zon hier dan voor de daling heeft gezorgd laten we dan maar in het midden. En zo sukkelen we van de ene lockdown naar de andere.

Dat de maatregelen nooit hebben gewerkt, noch hebben bijgedragen aan de indijking ziet men nu al maanden verschijnen in de wetenschappelijke onderzoeken.

Zoals in eerdere posts reeds meegedeeld hadden landen waar GEEN maatregelen werden getroffen, in juli 2020, reeds 50-60% aan groepsimmuniteit bereikt. Koppel dit aan de studies die reeds aangaven dat landen MET lockdown relatief meer slachtoffers voortbrachten en de conclusie is en blijft steeds dezelfde.

Laat het virus vrij circuleren onder de actieve gezonde bevolking. Deze zal hiervan weinig tot geen klachten ondervinden. Ze hebben dan ook GEEN baat bij een vaccin. Asymptomatisch personen brengen de ziekte nauwelijks over en een vaccin kan niet voorkomen dat je het virus doorgeeft.

De realiteit zal zijn dat de experten en het beleid waarschijnlijk nooit zullen toegeven dat de aanpak anders kan. We kunnen dus alleen maar hopen dat tegen het einde van de zomer een kentering mogelijk is als ze hun ‘opgelegde vaccinatiestrategie’ hebben doorgevoerd en dan besluiten dat we verder kunnen.

Het virus zal daarmee niet weg zijn, echter biedt dat mogelijks wel een strategie aan het beleid om (stilzwijgend) een andere koers te gaan varen.

Laat nu dus de besmettingen hun werk doen richting groepsimmuniteit binnen de actieve/gezonde bevolking en bescherm ondertussen de zwakkeren. Binnen een halfjaar hebben we zonder kosten voor vaccinatiecentra, logistiek en massa’s geld voor vaccins groepsimmuniteit bereikt.

Back to life, back to reality!


REFERENTIES 1) https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/.../GEMS_OCC... 2) IQBAL, M. M. et al. The effects of regional climatic condition on the spread of COVID-19 at global scale. Science of the Total Environment, [s. l.], v. 739, 2020. DOI 10.1016/j.scitotenv.2020.140101. 3) ABOUBAKR, H. A.; SHARAFELDIN, T. A.; GOYAL, S. M. Stability of SARS-CoV-2 and other coronaviruses in the environment and on common touch surfaces and the influence of climatic conditions: A review. Transboundary and emerging diseases, [s. l.], 2020. DOI 10.1111/tbed.13707. 4) SHARMA, A. et al. Structural stability of SARS-CoV-2 virus like particles degrades with temperature. Biochemical and Biophysical Research Communications, [s. l.], v. 534, p. 343–346, 2021. DOI 10.1016/j.bbrc.2020.11.080. 5) ELEONORA, B. et al. SARS-CoV-2 infection: the environmental endurance of the virus can be influenced by the increase of temperature. Clinical Microbiology and Infection, [s. l.], 2020. DOI 10.1016/j.cmi.2020.10.034. 6) Demongeot J, Flet-Berliac Y, Seligmann H. Temperature Decreases Spread Parameters of the New Covid-19 Case Dynamics. Biology. 2020; 9(5): 7) Yang X-D, Li H-L, Cao Y-E. Influence of Meteorological Factors on the COVID-19 Transmission with Season and Geographic Location. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(2):484.

__________

NOOT : Het klimaat speelt inderdaad een belangrijke rol in de ontwikkeling en verspreiding van een virus. Met deze parameter is op heden nooit rekening gehouden.


Wanneer de cijfers stijgen is het altijd de schuld van de bevolking omdat zij zgn. de regels niet respecteren. De experten baseren zich nu eens op de ziekenhuisopnames dan weer op het aantal " besmettingen " naar gelang het hen uit komt. Zijn de cijfers van de totale ziekenhuisopnames te goed, dan schreeuwen ze moord en brand over het aantal positieve testen zonder erbij te vermelden dat er meer getest wordt.

Er zijn al miljarden gespendeerd aan het testen van de bevolking, de lonen van contacttracers en agenten, personeel van de arbeidsinspectie, politie agenten die controles moeten uitvoeren, vaccinatie campagnes, de inrichting van vaccinatiecentra, de aankoop en distributie van vaccins, de vergoeding van artsen en verpleegkundigen die de vaccins moeten toedienen, de in geld waardeerbare tijd die gespendeerd wordt aan het uitschrijven van allerhande attestes, de controles in luchthavens en het grensverkeer om niet te spreken van de miljarden schade aan de economie door de sluiting van een aantal sectoren, de vele honderdduizenden mensen die in quarantaine zitten of hebben gezeten, het hoge graad van technische werkloosheid enz... Zweden bewijst elke dag opnieuw dat een lockdown, mondmaskers, quarantaine en andere maatregelen niet nodig zijn.

Na de eerste golf had zij al 40% groepsimmuniteit bereikt dank zij de natuurlijk immuniteit. Zij hebben het virus laten circuleren.

In een eerder bericht heb ik een grafiek gepost waaruit blijkt dat de curve in Zweden op exact dezelfde manier verloopt als in België.

Zij hebben enkel wat meer positieve testen ( " besmettingen " ) en ziekenhuisopnames gekend wat zij perfect hebben opgevangen door het opschalen van de ziekenhuiscapaciteit.

Het betoog van Sam Brokken toont weer maar eens aan dat er absoluut een multidisciplinair team moet aangesteld worden dat met kennis van zaken aan crisisbeheer kan doen, hierbij rekening houdend me alle factoren zoals Dr. Katheen Van Heuverswyn en tal van andere wetenschappers en academici (ook ) al geruime tijd stellen. Alles inzetten op vaccinatie is niet de oplossing.

159 views0 comments
bottom of page