top of page
Search

Hoe fact-checking tegenwoordig verloopt .....

Hoe fact-checking tegenwoordig verloopt .....


Wordt er een diepgaand onderzoek gedaan om na te gaan of beweringen en standpunten die verkondigd worden in overeenstemming zijn met de werkelijkheid ?


Worden data bases binnenste buiten gekeerd om na te gaan hoe het zit ?


Ja. Voor Jan, Piet en Pol, die, mogelijks met voorkennis aandelen aangekocht hebben of er een levenstandaard op na houden die niet in overeenstemming is met de inkomsten die ze aangeven wel. Zij worden tot op het bot uitgekleed. Maar... voor iets zo belangrijk als PCR kits die mogelijks al bestonden sinds 2017 en op grote schaal verhandeld zouden kunnen zijn in 2017,2018 en 2019 gebeurt dit niet.

De Worldbank zegt dat ....

Ah ja, als Worldbank het zegt zal het wel waar zijn zeker ? Einde onderzoek door Reuters afdeling fact-checking. En Philippe de Bakker zegt met uitgestreken gezicht dat het een hoax is want ... Reuters fact-checkers heeft het gezegd.

Niet dus.

Een straffe IT man heeft de pagina's van WITS (die een site is van Worldbank) gerund door een tool die kan nagaan of, wanneer en hoe vaak een webpagina gewijzigd is geworden en toont ook de pagina zoals ze was voor de wijziging. De term " Covid19 " testkits is op 06.09.2020 vanaf 21u06 op de desbetreffende webpagina's gewijzigd.

De argumentatie van Worldbank dat, en ik citeer, er altijd "medical test kits " op de webpagina's van WITS heeft gestaan en ze de omschrijving pas in april 2020 hebben gewijzigd in "Covid19 " testkits omwille van corona, maar het nadien dan toch terug veranderd hebben in " medical test kits "en het daarom is dat op de pagina's met import-export transacties in 2017,2018 en 2019 " Covid19 " testkits zodat het publiek niet zou denken dat die Covid19 test toen al bestonden, raakt kant noch wal en leidt de aandacht af van de essentie en die is: het zijn en blijven PCR testkits ( ongeacht welke omschrijving daaraan gegeven wordt ).


In een eerdere post stelde ik reeds de vraag waar die honderden miljoenen PCR testkits die wereldwijd gebruikt worden " plots " vandaan komen. Uit de lucht gevallen ? Neen. Ze bestonden al.


Er bestaan tenandere nog andere websites waar de transacties door België van import-export van Covid19 testkits vanaf 2017 geregistreerd staan. Die sites zijn nog niet " opgekuist "

Maar ... die info is voor later

Dank Dirk Rochtus voor je bijdrage met reproductie van het debat in de kamer over dit heikele punt.

 

FB Post Dirk Rochtus:


Het antwoord van Minister Philippe Debacker op de vraag van Parlementslid Kathleen Depoorter (N-VA), in plenaire 17.09.2020:


"Ik heb in een publicatie van de Wereldbank gelezen dat ons land in 2018 voor 9 miljoen euro Covid-testkits gekocht zou hebben. Kan u daar verduidelijking over geven? klopt het, en gaat dit effectief over testen voor het Covid-virus, ja dan neen? Bijzonder is dat naargelang de dag dat men de website consulteert, ziet men een andere naam van die kits, het nummer en de productcode blijven hetzelfde maar de naam is anders; beide zijn evenwel een medische testkit; beide zijn waarschijnlijk ook een Covid-testkit maar hoe verklaart u de wijziging en kan u me zeggen aan welk lab de testkits werden geleverd?"


Minister PDB antwoordt niet op de vraag:


"De vraag die u stelt, is gebaseerd op een hoax. Reuters en anderen hebben dit al uitvoerig aangetoond in een aantal artikelen dus het antwoord op uw vraag is neen. Het genoom van het virus is pas in december-januari in kaart gebracht. Er konden dus voor dat ogenblik geen testkits zijn. U kan die informatie ook publiekelijk terugvinden dus het spijt me dat u die vraag hier op basis van fake nieuws in het Parlement heeft gesteld."


Hier het persbericht van Reuters waarnaar de Minister verwijst: https://www.reuters.com/.../uk-factcheck-covid-worldbank...


Het antwoord van de Minister is onbevredigend en ik onderschrijf hierbij de belangstelling van N-VA kuitenbijter Kathleen Depoorter, en van Carine Knapen:


"Over de Polymere Chain Reaction ( PCR ) COVID19 testkits waarvan België in 2017 6 miljoen kg met een totaal waarde van meer dan 6 miljard euro geëxporteerd heeft naar een hele reeks andere landen ( en in 2018 en 2019 overigens ook ). WITS is een officiële website van WORLDBANK waar miljoenen en miljoen data van import en export transacties over vele jaren in geregistreerd staan. De export door België naar ander landen staaft geboekstaafd en de import van al die landen met vermelding van het volume even zo. Deze website is GEEN Hoax. Tijdens de nacht van 6 op 7 september 2020 is de benaming "Covid19 testkits" gewijzigd in " medical testkits ". De productcode 300215 is echter hetzelfde gebleven en de productomschrijving ook."


Op dat ogenblik hebben meerdere mensen de vaststelling van verdachte wijziging opgemerkt en hierover is toen tussen verschillende mensen gecommuniceerd, waaronder tussen Carine Knapen en mezelf.


"Op 11.09.2020 zijn ook de "loose ends " op alle search engines verwijderd. Daar stond nl tot deze datum ook nog " Covid19 testkits " vermeld met rechtstreeks link naar de desbetreffende pagina van de WITS website. Er zijn screenshots gemaakt van de situatie zoals ze was voor en na de wijzigig. Het feit dat WITS de omschrijving heeft gewijzigd van " Covid19 testkits " naar " medical testkits " (terwijl de productcode en de omschrijving van het product, kortom ALLES wat er voordien vermeld stond ) gewijzigd heeft, is een duidelijke indicatie dat WORLDBANK wil verbergen wat niet mag geweten zijn en dat is ..... dat de Covid19 PCR testkits al in 2017 bestonden."


En daarmee is behoudens verduidelijking de vraag beantwoord, met name waar die tientallen miljoenen PCR test " plots " vandaan komen: Ze waren er al..... De beerput ligt volledig open en het stinkt ....

4 views0 comments
bottom of page