top of page
Search

Hoe een volgehouden leugen verwordt tot een (valse) waarheid

WHO. 30.12.2020

"WHO warns Covid-19 pandemic is 'not necessarily the big one'

“It appears the destiny of SARS-CoV-2 [Covid-19] is to become endemic, as have four other human coronaviruses, and that it will continue to mutate as it reproduces in human cells, especially in areas of more intense admission.

The head of the WHO emergencies program, Dr Mike Ryan warned that the next pandemic may be more severe. “This pandemic has been very severe … it has affected every corner of this planet. But this is not necessarily the big one,” he said.

________

De juiste context : In mei 2009, kort na de uitbraak van de Mexicaanse griep ( die uitgeroepen was tot pandemie maar achteraf helemaal geen pandemie bleek te zijn ), heeft de WHO haar definitie van een pandemie gewijzigd en de criteria sterk verlaagd. Zo werd, onder meer de hoofdvoorwaarde dat de nieuwe infectieziekten veel doden moet veroorzaken, gewoonweg geschrapt. Sindsdien kan voor eender wat een pandemie uitgeroepen worden indien voldaan is aan de volgende luttele criteria :

  • fase 5 : wanneer een uitbraak van een infectieziekte wordt vastgesteld in 2 landen van een WHO regio

  • fase 6 ( hoogste fase ) : wanneer benevens de criteria van fase 5 een uitbraak vastgesteld wordt in één bijkomend land van een andere WHO regio.

Met andere woorden : als er een uitbraak van een infectie ziekte vastgesteld wordt in 3 van de 213 lidstaten van de WHO kan er een noodtoestand wegens pandemie uitgeroepen worden.

Er gelden geen minimum percentages voor het aantal besmetten, ziekenhuisopnames en overlijdens.


Op 31.01.2020 heeft de WHO de noodtoestand uitgeroepen wegens de uitbraak van corona in diverse landen.

Deze noodtoestand was gebaseerd op een schatting bij voorbaat dat 10% van de wereldbevolking besmet zou geraken met het virus ( ofwel 780 miljoen mensen ) en 3,4% van de bevolking door het virus zou overlijden ( ofwel 234 miljoen mensen )

Vandaag 01.01.2021 (ofwel 11 maanden na het uitroepen van de pandemie ) zijn er door of met corona in totaal 1.828.063 mensen overleden ( zonder correcties in min van foutieve registraties ). Dit is amper 0,024% van de wereldbevolking. 59.424.095 mensen zijn hersteld van de ziekte ( waarvan het overgrote deel mild ziek geweest ).

C19 staat in de UK al sinds 17.03.2020 niet meer op de A-lijst van de ziektes ( = ernstige infectie ziekte ). WHO heeft in eerdere persconferenties toegegeven dat zij zich mispakt heeft en haar schattingen zwaar overdreven waren. Zij heeft ook toegegeven dat C19 niet op de A-lijst hoort.

En dan nu, toch zo staalhard liegen dat het C19 extreem ernstig is en elke hoek van de wereld heeft geraakt ? Nou !

Eerder dan een einde te stellen aan deze komedie, dringt WHO toch verder aan op het verder uitrollen van het wereld vaccinatie programma MET behoud van alle vrijheidsbeperkende maatregelen omdat de volgende uitbraak nog erger kan zijn..... Dat is zoals de aankondiging van de weerman dat het morgen kan regenen, maar ... daarom regent het nog niet.

Tussen elke pandemie die de wereld gekend heeft zaten er 10 tot zelfs ettelijke tientallen jaren. Het is wetenschappelijk bewezen dat mutaties het virus afzwakken ( en niet versterken zoals beweerd ).

Als het doemscenario dat WHO thans schetst gebaseerd is op dezelfde algoritmes al deze waarmee zij het aantal besmettingen en doden van C19 voorspeld heeft (en in 2009 ook de Mexicaanse griep ), zal zij de plank voor de zoveelste keer mis slagen en rekenschap moeten afleggen van de schade die zij met haar systematische foutieve standpunten berokkent aan de maatschappij en de economie.


NOOT : De zetel van de Europese afdeling van de WHO is in Brussel. De Eu commissie houdt ook zetel in Brussel. De Brusselse rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van vorderingen tegen de voornoemde instanties.

https://www.theguardian.com/.../who-warns-covid-19...337 views0 comments
bottom of page