top of page
Search

HLN (vit)riooljournalisten

Ik had zaterdag een telefoongesprek met journalist Guy Van Vlierden van HLN. Hij had een aantal vragen voor me over de zaak Conings en ook over vzw Hands For Freedom. Op het tijdstip van ons gesprek wist hij nog niet of hij een artikel zou schrijven ( of niet ).


Ik heb hem gezegd dat ik akkoord kon gaan met een artikel op voorwaarde dat het een positieve tekst zou zijn en niet de gebruikelijke framing die we zo vaak lezen in riooljournalistiek. Wij hebben afgesproken dat ALS hij een artikel zou schrijven hij eerst de tekst naar mij zou doorsturen voor lezing en goedkeuring.


Een paar uur later ontving ik een mail met een tekst waarin zowel de familie Conings als ikzelf zeer negatief neergezet werden. De framing spatte er af. Meer nog. Het artikel stond bol van onwaarheden en onjuistheden, zaken die ik helemaal niet heb gezegd en die volledig uit hun context waren gerukt.


Ik heb hem een mail terug gestuurd dat ik niet akkoord kon gaan met de publicatie van zijn versie van de tekst, duiding verschaft over de onjuistheden en de onwaarheden geschrapt. Om de man toch een artikel te gunnen ( veel journalisten worden per artikel betaald ) heb ik zijn versie van de tekst aangepast en er een positief artikel van gemaakt dat in overeenstemming is met de werkelijkheid en wat ik effectief had gezegd. Ik heb uitdrukkelijk gemeld dat hij enkel de gecorrigeerde versie mocht publiceren of .... helemaal niets met verzoek om mij in die zin te bevestigen.


Stuurt de man mij een mail terug dat hij enkel één zin zou schrappen en voor de rest zijn licht gewijzigde tekst zou publiceren en ik daarin geen inspraak heb. Pardon ????


Journalisten mogen geen interview publiceren zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de geïnterviewde.

Zij mogen ook geen woorden in de mond leggen van de geïnterviewde die niet zijn gezegd en ook niet uitspraken uit hun context rukken.


De journalist heeft dus opnieuw een mail ontvangen waarin ik hem verbied om zijn versie van het artikel te publiceren en als hij dit wel doet hij en zijn redactie een strafklacht wegens smaad mogen verwachten. Zij moeten de code gedragsjournalistiek respecteren.

Als wij op voorhand afspreken dat hij de tekst zal voorleggen voor goedkeuring en hij niets mag publiceren zonder mijn akkoord, dan moet hij zich daar aan houden.


(Vit)riool journalisten. Hoe diep zijn ze verzonken dat zij om den brode vitriool schrijven die niet waarheidsgetrouw is en dan nog de pretentie hebben van te denken dat ze alle regels aan hun vuile laarzen mogen lappen ? Bah...., driewerf bah...595 views3 comments
bottom of page