top of page
Search

"Het PCR-testen heeft geen enkele zin als je geen symptomen hebt"

Premier Rutte. Toch niet de eerste beste, me dunkt. Als hij het niet weet, wie dan wel hè. Maar... hij weet het dus wel. En onze Alexander weet het ook. PCR testen heeft geen zin als je geen symptomen hebt.


Stelt zich dan de vraag waarom er sinds mei 2020 dagelijks tussen de 45.000 en 63.000 PCR testen afgenomen worden ( met uitschieters in de ene en andere richting gaande van 21.000 testen per dag tot 80.000 testen per dag ), waarvan ... houdt u goed vast ..... 95% NEGATIEF test en van de 5% positieven de meesten asymptomatisch zijn.


Sinds een aantal weken hebben " ze " het gemunt op de kinderen. Alle kinderen in alle scholen MOETEN getest worden, niet één keer maar elke week of ... ze mogen de school niet meer binnen. Nochtans is het recht op onderwijs gewaarborgd door de Grondwet die -het weze nogmaals herhaald - conform art.187 niet geheel of gedeeltelijk kan geschorst worden.

Personen die willen reizen ( thans beperkt tot essentiële reizen want vakanties is niet-essentieel en dus verboden ) moeten ook een negatieve test kunnen voorleggen of ze mogen de vlieger niet in. Terugkerende reizigers moeten zich evenzo laten testen ook al hebben ze geen symptomen EN als toemaatje moeten ze 10 dagen in quarantaine ook al testen ze negatief.

Wie een afspraak heeft in ziekenhuis voor een ambulante behandeling of een operatie is evenzo verplicht om zich te laten testen of elke behandeling wordt geweigerd wat een zware inbreuk vormt op de wet op de patiëntenrechten en bovendien strafbaar is met gevangenisstraffen en geldboetes wegens de weigering van hulp aan personen in nood.

Ouderen in WZC moeten ook wekelijks een verplichte PCR test ondergaan ook al zijn ze niet ziek en volledig symptomen vrij ( wat niet moeilijk is, ze zitten geïsoleerd op hun kamer en mogen slechts heel beperkt bezoek ontvangen aan heel strikte voorwaarden en dan nog; in sommige WZC is geen bezoek toegelaten ).


En al deze verschrikkingen " moeten " ondergaan worden terwijl geweten is dat een PCR test nutteloos is als je geen symptomen hebt ?


Ligt er enig bewijs voor dat het massaal testen van mensen die geen symptomen vertonen ook maar enig nut heeft ? Neen.

De kostprijs van een test bedraagt 47,10 €. Wanneer een test gevorderd wordt, is de kost ten laste van de overheid.

België heeft op heden 8.502.000 PCR testen uitgevoerd. Kostprijs : 400.444.000 € die de labo's in hun zakken gestoken hebben. Op minder dan 1 jaar tijd. Alstublieft, dank u wel.


Even mijn verklarend woordenboek erbij halen : Een crimineel is iemand die misdaden pleegt. Criminaliteit is alles wat door een wettelijke bepaling als misdrijf strafbaar is gesteld". Bedrog is in het Belgisch strafwetboek een misdrijf. Bewuste dwaling ook.

Dwaling is het geval waarin je mensen iets laat geloven terwijl je weet dat het niet waar is met de bedoeling om er voor jezelf of de organisatie voor wie je werkt profijt uit te halen. Valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken is evenzo een misdrijf.

Op Burgerlijk gebied geldt dan weer art.1382 B.W. Fout - schade - causaal verband. Foutieve informatie verschaffen die schade veroorzaakt is causaal verbonden. Degene die schade berokkent moet deze schade vergoeden. De schade aan de schatkist is overweldigend. De schade aan de bevolking onmeetbaar.


Deze tikkende tijdbom zal ontploffen.....

https://www.facebook.com/eveline.verleye/videos/10208055330338684182 views0 comments
bottom of page