top of page
Search

HET PANDEMIE VERDRAG

De meesten onder ons hebben er nog nooit over gehoord. Het wordt stil gehouden. Maar... er is dus een internationaal Pandemieverdrag in de maak.

Wie een procedure heeft ingesteld tegen de huidige Pandemiewet is er aan voor de moeite. Het Verdrag wordt midden juni gestemd. Als het er door komt, zal de nationale pandemiewet komen te vervallen en vervangen worden door het Pandemie Verdrag dat in alle lidstaten zal moeten geïmplementeerd worden in de nationale wetgeving.

Wie meer info wenst over het ontwerp verdrag waarvan onze eigenste Charles Michel ( MR ) de motor is, klik hier : https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/pandemic-treaty/ en hier : https://apps.who.int/gb/wgpr/pdf_files/wgpr5/A_WGPR5_2-en.pdf

Er is veel verzet tegen dit Verdrag, o.a. vanwege de World Council for Health die vindt dat de wereld geen Pandemieverdrag nodig heeft en alle landen en staten hun soevereiniteit dienen te behouden ( zie video ). De WHA ( beslissingorgaan van de WHO, spin off van de VN ) vindt het huidig ontwerp dan weer " te waterig " en zou het veel strenger moeten zijn, veel meer macht geven aan de WHO https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/real-risk-pandemic-treaty-could-watered-stop-new-outbreaks/

De London school of Economics (dat bol staat van de WEF vazallen ) en de German Alliance on Climate Change and Health (KLUG) zijn sterke voorstanders van een streng verdrag dat de WHO de mogelijkheid geeft om regels op te leggen, lidstaten ter verantwoording te roepen als ze de regels niet volgen en sancties op te leggen.

" For this treaty to have teeth, the organisation that governs it needs to have the power – either political or legal – to enforce compliance " https://blogs.lse.ac.uk/covid19/2022/03/30/a-new-pandemic-treaty-what-the-world-health-organization-needs-to-do-next/ Dit standpunt ligt volledig in lijn met het standpunt dat de VN in mei 2021 reeds kenbaar heeft gemaakt. https://off-guardian.org/2021/05/12/un-report-pushes-global-government-to-prevent-future-pandemics/

De facto komt het hier op neer dat indien het Verdrag goedgekeurd wordt de lidstaten de sleutel van hun beleid overhandigen aan de WHO, die als dusdanig een soort van wereldregering zal worden ( waar de WEF zo hard op aanstuurt ) en op vlak van gezondheid als enige alle regels zal kunnen opleggen, lidstaten ter verantwoording roepen en sancties opleggen. Beslissingsbevoegdheid over de volksgezondheid heeft ook een impact op de economie en andere sectoren. Dat hebben de opeenvolgende lockdowns afdoende uitgewezen. Alles lag plat. Op dit moment verleent de WHO enkel adviezen die staten ja dan neen volgen. België heeft die adviezen gewoonlijk gevolgd omdat zij in ruil hiervoor honderden miljoenen subsidies kreeg van de EU, het IMF en ECB ( die ook in de zak van het WEF zitten ). In de toekomst zullen er geen kadootjes meer aan de sleutel hangen. De regels zullen moeten gevolgd worden zo niet worden er (financiële ) sancties opgelegd.

Toppunt is wel ( en weinigen weten dit ) dat de WHO en moederhuis V.N. geen NGO zijn. Zij zijn niet onderworpen aan enige nationale of internationale wetgeving. Het zijn - net zoals de WEF - privé organisaties die zelf hun eigen regels bepalen en regels opleggen aan hun leden die dan wel weer landen en staten zijn. Het beleid zal dus in de toekomst niet meer bepaald worden door democratische fundamenten. De bevolking zal helemaal niets meer in de pap te brokken hebben. Alle macht zal in handen zijn van een paar enkelingen die de WHO aansturen. https://www.zerohedge.com/geopolitical/pandemic-treaty-will-hand-who-keys-global-government

En wat doet de Belgische politiek ? ( meerderheid EN oppositie ) Niets. Zoals gewoonlijk. Dit is de schande voorbij.
1 view0 comments
bottom of page