top of page
Search

HET ONTSTAAN VAN DE EU EN DE GESCHIEDENIS DIE ERAAN VOORAF GAAT

De video in onderstaande link is absoluut de moeite van het bekijken waard om een beter inzicht te krijgen in wat er allemaal speelt en welke actoren eigenlijk altijd de macht in handen hebben gehad ( en nog steeds hebben )

In eerdere posts ( op FB ) heb ik al eens uitvoerig de sluier gelicht over de werking van de EU. Het is een goed moment om daar opnieuw op terug te komen. Weinigen weten nl. hoe het systeem in mekaar zit. Als u denkt dat u ook maar iets in de pap te brokken hebt bij de samenstelling en de benoeming van de leden van de EU commissie ( dat het orgaan is met de meeste macht binnen de EU ) en en andere instellingen , zal niet vrolijk worden van hetgeen hierna komt. Het Europees Parlement bestaat uit 750 leden die formeel democratisch verkozen worden door het volk. In werkelijkheid benoemen politieke fracties in elke lidstaat al wel eens een Euro Parlementslid ZONDER dat deze persoon democratisch verkozen is door het volk. Het is niet ongewoon dat een voormalig Belgisch politicus die uitgespeeld is in de nationale politiek een vet betaald postje (+ bruto = netto loon ) krijgt in de EU om politiek " uit te bollen ". Men denke dan bvb aan ene Van Gucht en ene Verhofstadt ( beiden van Open VLD ) die al vele jaren benoemd en herbenoemd worden. Maar ook ene Assita Kanko, een dame die bij de laatste verkiezingen plots uit het niets verschenen is, door NVA naar voren geschoven is op de lijst van de Europarlementsverkiezingen en ook benoemd is tot Europarlementslid. En zo zijn er nog wel meer die België in het Europees Parlement vertegenwoordigen maar door vrijwel niemand gekend zijn. Dit politiek favoritisme is van alle tijden. Het mechanisme werkt op exact op dezelfde manier als in de nationale politiek. Het maakt al lang niet meer uit op wie u en ik stemmen. De partij bepaalt na de verkiezen wie een postje krijgt en wie niet. Het is om die reden en die reden alleen dat we steeds dezelfde gezichten zien in de nationale ( en overigens ook regionale ) politiek. Ook bij partijen die amper 8 tot 12% van de stemmen behalen en serieus stemmenverlies lijden. De kopstukken trekken zich daar niets van aan. Hun postje is hoe dan ook verzekerd. In onderstaande link de lijst van alle 750 Europarlementsleden. https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/full-list België heeft 21 Europese Parlementsleden uit elke politieke fractie https://www.europarl.europa.eu/meps/nl/search/advanced?name=&countryCode=BE De Europese Raad wordt voorgezeteld door Charles Michel ( MR ) en bestaat uit 1 vertegenwoordiger van elke lidstaat ( telkens de eerste Mniister of President van een lidstaat. ) + De voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von Der Leyen ( 2019-2024 ). Voor België zetelt Alexander De Croo thans in de Europese Raad. https://www.consilium.europa.eu/nl/european-council/members/ Na de Europese Parlementsverkiezingen draagt de Europese Raad een kandidaat voor het voorzitterschap van de Commissie voor bij het Europees Parlement. De voorzitter wordt verkozen met gewone meerderheid van stemmen ( 376/750 ).

Voormalig Duits Minister van Defensie Ursula Von Der Leyen ( geboren en getogen in België ! ) is als eerste vrouw voorgedragen voor de functie van voorzitter van de EU Commissie. Dat er een conflict of interest bestond en bestaat en haar echtgenoot sterke banden heeft met BioNtech was voor de gewone meerderheid van de Europarlementsleden duidelijk geen probleem. Zij is verkozen en benoemd. De verkozen voorzitter ( Ursula ) kiest ZELF haar Euro-commissarissen en verdeelt de portefeuilles, na overleg met de Europese Raad.

De EU commissie bestaat uit vertegenwoordigers uit elke lidstaat ( 1 per land ), ofwel in totaal 27 leden. Frans Timmermans ( Nederland ) zetelt als vice-voorzitter en is een notoire voorvechter van de Green Deal. Didier Reyners ( MR ) zetelt als euro commissaris Justitie. De leden van de Commissie hebben een mandaat voor een vaste periode van vijf jaar, maar blijven in functie en behartigen de lopende zaken zolang niet in hun vervanging is voorzien (artikel 234 en 246 Werkingsverdrag). Behalve door overlijden en verloop van het mandaat kan een lid van de Commissie vrijwillig ontslag nemen, en moet hij ontslag nemen indien de voorzitter hem daartoe verzoekt ("ontslag ambtshalve"). Ook kan de Commissie collectief tot aftreden gedwongen worden door het Europees Parlement. Vrijwillig ontslag, ontslag ambtshalve of overlijden van een commissaris leidt tot zijn vervanging door een persoon van dezelfde nationaliteit, die in overeenstemming met de voorzitter en na raadpleging door het Europees Parlement door de Raad wordt benoemd. De Commissie dient collectief af te treden indien het Europees Parlement een motie van afkeuring jegens haar aanneemt. Ten minste een tiende van de leden is vereist om zo'n motie bij de voorzitter van het Parlement in te dienen. Minimaal 24 uur na kennisgeving hiervan vindt een debat plaats over de motie, en na minimaal 48 uur na opening van het debat wordt hierover gestemd. Indien twee derde van de uitgebrachte stemmen en een meerderheid van de leden voor stemt, is de motie aangenomen en moet de Commissie collectief aftreden. Het indienen van een motie van afkeuring tegen een individuele commissaris is niet mogelijk. Het is nog nooit voorgekomen dat een motie van afkeuring door het Parlement is aangenomen. Waarom niet ? Omdat iedereen voor zijn eigen deur veegt en politieke fracties in elke lidstaat benauwd zijn van de rompslomp die gepaard gaat met de val van de commissie. Het zou echter goed kunnen dat de EU kortelings geschiedenis zal schrijven. Usrsula zit nl. in heel nauwe schoentjes... https://www.telegraaf.nl/nieuws/754270804/von-der-leyen-steeds-verder-in-het-nauw-door-geheime-sms-jes-aan-pfizer-baas

57 views0 comments

Comments


bottom of page