top of page
Search

HET NIEUWS VAN DE DAG


 • Een paar dagen geleden heeft Macron voor de 4de keer op rij sinds de invasie van Rusland in Oekraïne een gesprek van 1u45 gehad met Putin. Hij heeft hierover zeer kort gerapporteerd aan de pers met de woorden " Rusland stelt dat zij haar objectieven zal bereiken indien niet met onderhandelingen, dan wel met oorlog". Blijkbaar heeft hij wat tijd nodig gehad om het gesprek met Putin te laten bezinken en ruggespraak te voeren. Niet veel later stelde hij " Europa is niet veilig zolang Rusland niet veilig is " waaruit we kunnen afleiden dat er toch een opening is om aan Rusland de gevraagde veiligheidsgaranties te geven. Vandaag komen de ministers van buitenlandse zaken van Oekraïne en Rusland samen in Ankara, Turkije. Het is goed dat er terug gesproken wordt en Zelensky niet meer categoriek gekant is tegen een vredesakkoord

 • Zelensky heeft gisteren een wet uitgevaardigd waarbij hij de civiele bevolking expliciet de toelating verleent om Russische troepen te doden. Kortom, hij heeft moord gelegaliseerd. Iedereen kan nu straffeloos iedereen doden en achteraf beweren dat die persoon Russisch was of Russisch sprak. De Conventie van Genève inzake oorlogsgevangenen ( de wijze waarop ze moeten behandeld worden ) is niet van toepassing op burgers die de wapens opnemen en op eigen initiatief handelen. Alle Russische militairen die gepakt worden, worden vermoord. Dit was al voor de totstandkoming van de wet het geval. Onnodig te zeggen dat er nu nog veel meer burgerslachtoffers zullen vallen, temeer wanneer men bedenkt dat Zelenski begin vorige week zo'n 18.000 automatische machine geweren onder de gewone bevolking heeft verdeeld ( met nog meer op komst ), alle mannen + 18 jaar het verbod heeft opgelegd om het land te verlaten en opgeroepen heeft om de wapens op te nemen ( " iedereen is vanaf nu een soldaat " zei hij ) en er bovendien ook duizenden huurlingen uit het buitenland in Oekraïne aanwezig zijn waaronder ook zeer veel burgers zonder enige militaire ervaring die niet gebonden zijn door de militaire regels.

 • Zelensky blijft met dubbele tong spreken en handelen. Enerzijds stelt hij geen interesse meer te hebben in een toetreding van Oekraïne tot de NATO en hij open staat voor vredesbesprekingen met Rusland ( wellicht op aansporen van het Westen). Anderzijds blijft Zelenski aan hoog tempo propaganda films en selfie video's de wereld in sturen waarbij hij Rusland blijft beschuldigen van bombardementen op en beschietingen van de civiele bevolking. Gisteren heeft hij de wereld onder zware emotie gebracht door te beweren dat Rusland een kinderkliniek had gebombardeerd en dit een bewijs is van genocide.

 • De internationale pers is helemaal los geslagen en spreekt mekaar nu op diverse fronten tegen. Vrijwel alle verslaggevers bevinden zich in het westen van het land ( vlak bij de Poolse grens ) of op een andere veilige plek in een stad waar er nog niets gebeurd is en berichten van daaruit over de situatie in diverse steden op basis van beelden die zij binnen krijgen ( veelal selfie video's ) maar die zij zelf niet hebben gecheckt noch kunnen checken want ze waren er niet bij. Ze breien er een verhaal aan vast dat verschilt afhankelijk van wie het vertelt. Volgens CNN heeft Rusland civiele doelwitten in Kiev gebombardeerd terwijl er geen luchtverkeer is boven Oekraïne, de Russische tanks op 15 km van Kiev staan en de steady cams die overal in Kiev opgesteld staan en 24/7 beelden uitzenden tonen dat de stad er eigenlijk verlaten bij ligt en er niets aan de hand is. Er circuleren beelden van een orkest dat buiten op een groot plein deuntjes speelt en van burgers die elke dag opnieuw verklaren dat het vrij rustig is in de stad. Over het bewuste kinderziekenhuis in Mariopol ( Oosten van het land vlak bij Donbas ) is verslag uitgebracht door een verslaggever van CNN die zich permanent in Lviv bevindt ( westen van het land ) en door een politieke verslaggever in Kiev die werkt voor de lokale krant. Beiden beweerden bij hoog en bij laag dat de Russen het kinderziekenhuis in Mariopol hebben gebombardeerd maar daar bestaat geen enkel bewijs van. Er bestaan een aantal amateur beelden van gekwetste en in shock verkerende burgers die vertellen over hun letsels maar aan niemand is gevraagd wat er precies is gebeurd, wanneer en hoe. Sommige stemmen van mensen zijn overigens ook niet hoorbaar. CNN heeft beelden - van binnen en buiten het kinderziekenhuis - getoond die beweerdelijk zouden zijn overgemaakt door de City Council terwijl andere zenders waaronder LCI gesteld hebben dat diezelfde beelden gemaakt waren door burgers. Het zijn alleszins geen beelden van een persagentschap. Op de keper beschouwd weten we zelfs niet met zekerheid of het kinderziekenhuis zich effectief in Mariopol bevindt. Geen enkele journalist was ter plekke. De politie en de brandweer overigens ook niet. Enkel een paar in militair uniform geklede personen die vrouwen al dan niet met baby op de arm naar buiten hielpen (en die mogelijks ook burgers kunnen zijn, dat weten we dus niet meer ). Nog volgens CNN zouden er 187 gewonden zijn gevallen in het kinderziekenhuis. Volgens LCI en Euronews waren er 27 gewonden. Geen enkele zender heeft gesproken over doden in het kinderziekenhuis of daarbuiten. Er bestaat geen officieel verslag. Gisteren alleszins niet maar de beelden zijn wel de wereld rond gegaan samen met de video van Zelensky dat Rusland een kinderziekenhuis in Rusland heeft gebombardeerd en dit een bewijs is van genocide. Dit is pure propaganda en getuigt van weinig ernst. De beelden buiten laten op het middenplein een bominslag zien en beschadigde gevels van alle gebouwen rond dat plein.De ruiten zijn weg geslagen, sommige gevels zien zwart maar voor de rest is de schade aan de gebouwen vrij beperkt. Ze staan er nog. De schichtige beelden binnen in het gebouw laten weinig schade zien. Er ligt wel vanalles op de grond. Het heeft meer weg van een plundering dan van schade na een bominslag. Ik heb de beelden 5 x terug gespoeld en frame per frame bekeken. Het plaatje klopt niet. In diverse lokalen zitten de ruiten nog in de gesloten ramen wat principieel niet kan wanneer men vergelijkt met de beelden die buiten genomen zijn. Voorts is er in één ademteug door CNN ook gesteld dat er sinds de invasie van Mariopol zo'n 1.300 burgerdoden zijn gevallen en dit allemaal de schuld is van Rusland. CNN beweerde zelfs dat Rusland het staakt het vuren in Mariopol niet respecteert en weigert om een vrije corridor te voorzien om burgers toe te laten om de stad veilig te verlaten. Dit is een leugen. Het is Oekraïne die stelselmatig deze twee aspecten weigert. Putin heeft hierover een paar dagen geleden bericht. Hij kon dit niet begrijpen. De burgers van Mariopol worden beschoten door de nationalistische Oekraïnse militairen. Daar kan geen enkele twijfel over bestaan. Er circuleren veel beelden met getuigenissen van burgers die het hardop zeggen. Er ligt geen enkel bewijs voor dat de bombardementen op civiele doelwitten verzoorzaakt zijn of worden door Russische troepen. Het zijn aannames die nergens op gesteund zijn. Onderzoek van brokstukken en restanten door neutrale onafhankelijke experten zal uitwijzen wie wat gedaan heeft.

 • De internationale pers schreeuwt ook moord en brand over het gevaar voor een nucleaire explosie van de kerncentrales die gecontroleerd worden door Rusland Naar verluidt zou Rusland de electriciteisbevoorrading van Tjechrobyl afgesloten hebben en de noodgeneratoren slechts gedurende 48 uur elektriciteit kunnen leveren om de torens te koelen. Ook dit is een leugen. Verschillende experten ( op Euronews en LCI ) hebben verkondigd dat er in de kerncentrales geen probleem is en Rusland het internationaal Verdrag dat aanvallen op kerncentrales en stuwdammen verbiedt ( wegens de enorme impact op de bevolking ) respecteert.

 • China neemt nog altijd geen standpunt in over de inval van Rusland in Oekraïne die zij nog steeds weigert een invasie te noemen. Zij legt de verantwoordelijkheid voor het conflict bij de EU, de US en Nato ( statement die weloverwogen is ) en spoort de partijen aan om de zaken niet op de spits te drijven. Het is duidelijk dat Xi hiermee doelt op het Westen. De voormalige Boliviaanse President Evo Morales heeft ondertussen ook een standpunt ingenomen. Hij stelt dat de Oekraïnse troepen een " crime against humanity " hebben gepleegd door 14.000 pro-Russische burgers te doden in de Donbas regio en de US moet stoppen met haar systematische bemoeienissen in andere landen die telkens leiden tot oorlogen en slachtpartijen.

 • MSM in de US hebben inmiddels aan de kaak gesteld dat er in Oekraïne door de US gefinancierde biolabs bestaan ( waarvan een groot deel door de Russen is vernietigd ). Ze hebben ook het beeldmateriaal uitgezonden van de US official die voor de US Senaat het bestaan bevestigt en haar bezorgdheid uit over de intel die Rusland uit deze labo's zou meenemen. https://t.me/LauraAbolichannel/13838 Naar aanleiding van een uitzending door Fox News heeft het US Ministerie van Buitenlandse zaken een bericht over gemaakt aan Tucker Carlson waarin gesteld wordt dat de US in Oekraïne geen biolabs hebben. Dit is een leugen. In deze link vindt u het contract dat de US en Oekraïne in 2005 ( ! ) afgesloten hebben en dat niets aan de verbeelding overlaat. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/02/05-829-Ukraine-Weapons.pdf Het bestaan van (30) US biolabs in Oekraïne wordt overigens ook formeel bevestigd door een Russische generaal https://www.youtube.com/watch?v=iJNE6BJ4pYk

 • Putin heeft eergisteren een Decreet uitgevaardigd waarbij beslist werd in het staken van alle import en export tot 31.12.2022. Om zijn gezicht niet ( volledig ) te verliezen op het wereldtoneel heeft Biden dezelfde dag in een persmededeling verklaard dat de US alle export en import uit Rusland verbiedt. Wie was het eerst ? Het maakt niet uit,de desastreuze gevolgen blijven hetzelfde.

 • De Europese industrie ( staalverwerkingsbedrijven, ijzer fabrikanten, smelterijen, meststoffabrikanten, papier en karton productiebedrijven, graanverwerkingsbedrijven en andere energie intensieve productiebedrijven waaronder de vitamine productie afdeling van BASF ) is haar productie eenheden aan het stil leggen wegens de hoge energie prijzen. Ze hadden het voor de invasie van Rusland al moeilijk maar nu swingen de gas-en dieselprijzen zo hard uit de pan, dat ze het niet meer trekken. Naar verwachting zal de prijs nog met 30% tot zelfs 50% stijgen. Door de exorbitante dieselprijs vermindert ook het transport van goederen wat de distributie van voedsel op de helling plaatst. De hoge transportkost zal hoe dan ook doorgerekend worden op de winkelprijs. Verwacht u dus maar aan nog sterkere prijsstijgingen en grote tekorten.

 • Het sluiten van bedrijven heeft nog meer gevolgen. Het personeel van die bedrijven zal technisch werkloos worden, of erger nog ontslagen en dus geen of alleszins minder inkomsten genieten. Als de overheid bijschiet ( wat enkel kan door geld bij te drukken dat er niet is, waardoor we vallen in een hyperinflatie ) zal de markt tijdelijk artificieel kunnen overleven zoals we gezien hebben tijdens de lockdowns. De koopkracht zal echter verminderen. Alle sectoren zullen terug harde klappen krijgen. Mensen zullen minderen spenderen omdat het niet meer kan. Het is een desastreuze cyclus die uitsluitend veroorzaakt wordt door de financiële en economische sancties die de EU en de US tegen Rusland getroffen heeft en de tegensancties die Rusland oplegt. Wij zitten midden in een economische wereldoorlog die doelbewust door de EU en de US veroorzaakt wordt en waarvoor zij de invasie in Oekraïne als excuus aangrijpt. Wij, de burgers, zijn het grootste slachtoffer van dit alles.

 • Volledigheidshalve : Rusland is het grootste exportland van graan, Oekraïne is ook een wereldspeler op vlak van graanexport maar dat deel van het land wordt bezet door Rusland. Het exportverbod van Rusland gaat veel landen in de problemen brengen op vlak van voedselbevoorrading. Graan zit niet enkel in brood maar ook in veel andere levensmiddelen ( waaronder gehakt ). Het is een noodzakelijk levensmiddel voor mens en dier. Voorts is Rusland de grootste exporteur van natuurlijk gas. De EU is voor 40% van haar gas consumptie afhankelijk van Rusland. Rusland is ook de grootste exporteur van nikkel dat voor vele toepassingen gebruikt wordt in de industrie, die bij gebrek aan nikkel haar productieprocessen zal moeten stil leggen. Rusland is evenzo de tweede grootste exporteur van olie, staal en de derde grootste exporteur van aluminium, ijzer en steenkool. Wij kunnen niet zonder al deze zaken.

Wat de EU en de US nu METEEN moeten doen is alle sancties terug in trekken ( en zeker het uitsluiten van Rusland van het SWIFT betaalverkeer ) in welk geval Rusland dat ook zal doen, rond de tafel gaan zitten met Rusland en Oekraïne en een vredesakkoord onderhandelen waar elke partij zich in kan vinden zodat de oorlog STOPT ! Doet zij dit niet dan gaan we naar een catastrofe scenario die zijn gelijke niet kent waarvoor de EU en de US aansprakelijk zijn. Zijn zijn degene die met hun sancties een economische wereldoorlog veroorzaken en de wereldeconomie kapot maken.

Het is de eerste keer in de wereldgeschiedenis dat de US en de EU een economische wereldoorlog veroorzaken tegen een wereldmacht omwille van de invasie van een land dat geen deel uitmaakt van de EU en Nato, een land dat bovendien al 8 jaar haar eigen bevolking vermoord, sterk neo-nazistisch is en biowapens produceert. Waarom ? Omdat Oekraïne het zenuwcentrum is van de elite van wie we de gezichten nu op tv zien. Pro memorie, heeft de UN in 2014 een ontwerp resolutie voorgelegd aan alle lidstaten ter bestrijding van de glorificatie van nazisme, neo-nazisme, xenofobie en racisme in de wereld. De US, Canada en Oekraïne hebben tegen gestemd en alle lidstaten van de EU hebben zich onthouden ( zie eerdere post met de resultaten van de stemming ).

De Oekraïnse bevolking blijft ondertussen zwaar lijden onder de situatie die OOK veroorzaakt is door het Westen. Als de US en NATO Rusland de gevraagde veiligheidsgaranties zouden hebben gegeven, Oekraïne tot een neutrale zone zouden hebben verklaard ( zoals Finland ) en geen verdere uitbreiding tot aan de achterdeur van Rusland zouden beoogd hebben van een land dat 118 militaire luchthavens heeft, bol staat van de US militaire wapens ( waarvoor de US 5 miljard US dollars in het land gepompt heeft ) en US biolabs en Oekraïne zou aangespoord zijn om haar bombardementen op Donbas te staken, zou Putin Oekraïne nooit binnen gevallen zijn. Dit alles is bijzonder spijtig nu Nato inmiddels te kennen heeft gegeven dat zij Oekraïne niet als lidstaat zal opnemen en Zelensky op zijn beurt te kennen heeft gegeven dat hij geen interesse meer heeft in een lidmaatschap bij Nato. Dit alles had dus perfect kunnen vermeden worden door het gezond verstand te laten primeren tijdens de vele diplomatieke onderhandelingen die hebben plaats gevonden VOOR de inval in Oekraïne maar toen geen enkel resultaat hebben opgeleverd omdat de US en Nato het been stijf hielden.

De waarheid zal zegevieren. De waarheid haalt het altijd op de leugen. Er zijn teveel bewijzen.
9 views0 comments

Comments


bottom of page