top of page
Search

Het Gerecht spreekt Recht

Het afgelopen jaar zijn zeer veel burgers die hun corona boete niet betaald hadden, gedagvaard voor de Politierechtbank.

Velen zijn veroordeeld ( omdat ze geen verweer hebben laten gelden of .... niet het juiste verweer ). Anderen zijn daarentegen volledig vrij gesproken. Onder andere in Charleroi, Brussel en Kortrijk omdat ze wèl het juiste verweer hebben voorgebracht en de rechter hen in dat verweer is gevolgd. De maatregelen zijn door deze politierechters ongrondwettelijk verklaard.


Dit is de aanzet geweest voor nog meer rechtspraak op het niveau van de rechtbanken van eerste aanleg. Op 31.03.2021 heeft de kortgeding rechter eerste aanleg Brussel de Ministeriële Besluiten buiten toepassing verklaard bij gebreke aan een wettelijke grondslag en de regering 30 dagen tijd gegeven om te voorzien in een wettelijke kader ( dat er nog altijd niet is ).


Een maand later is er een tweede vonnis geveld door een andere rechter in eerste aanleg in Brussel, waarbij de sluiting van de horeca als volkomen illegaal is beschouwd en de regering opnieuw een termijn van 30 dagen is gegeven om te voorzien in een wettelijk kader. Deze termijn is ook al voorbij.


Vandaag is een vonnis kenbaar gemaakt van de Kortrijkse Correctionele rechtbank ( = de beroepsrechter die oordeelt over een beroep tegen een vonnis van de politierechtbank ) die een eerdere veroordeling in eerste graad van een burger die de coronaregels geschonden had, ongedaan heeft gemaakt en geoordeeld heeft dat de maatregelen niet grondwettelijk zijn. Ze zijn buiten toepassing verklaard en de persoon is vrij gesproken.


Er is steeds meer rechtspraak die de Ministeriële Besluiten en de hieruit voortvloeiende maatregelen ongrondwettelijk verklaart of oordeelt dat er geen wettelijke grondslag is.

Tot op heden heeft Annelies Verlinden deze rechtspraak stelselmatig genegeerd en zich verscholen achter rechtspraak van de bestuurlijke kamer van de Raad van State die, op vordering van diverse burgers ( oa ivm de avondklok ), geoordeeld heeft dat er wel voldoende wettelijke grondslag is terwijl die wettelijke grondslag nooit onderzocht is door de wetgevende kamer van de Raad van State ( ook niet in haar eerste en enige advies omtrent het M.B. van 24.04).


Nu word het hoogst interessant.


Als het Openbaar Ministerie ( die de Belgische Staat vertegenwoordigt ) een Cassatieberoep instelt tegen het vonnis van de correctionele rechtbank van Kortrijk, zal het Hof van Cassatie zich dienen te buigen over het Grondwettelijk karakter van de Ministeriële Besluiten. Het Hof van Cassatie is het opperste gerechtshof dat nagaat of de wetten en de Grondwet zijn gerespecteerd.


Op 07.06.2021 wordt (ook ) door het Hof van Beroep van Brussel het arrest geveld inzake het beroep van Annelies Verlinden tegen de beschikking van de kortgedingrechter van 31.03.2021 ( procedure van de Ligue des Droits Humains waarin de Liga voor Mensenrechten is tussen gekomen ). In haar tussenarrest van mei ll. heeft het Hof al duidelijk laten verstaan hoe zij de zaken ziet.


Daarnaast wachten wij op een uitspraak van het Grondwettelijk Hof inzake de vordering tot schorsing van het Decreet van 18.12.2020 inzake de pcr testen en de verplichte quarantaine. Het beroep nietigverklaring loopt nog. Wij wachten ook op een uitspraak van de Raad van State inzake het beroep tegen het uitvoeringsbesluit van 12.01.2021 omtrent het Decreet van 18.12.2020.


De " pandemiewet " stond vorige week donderdag op agenda voor stemming in de plenaire vergadering. Het ontwerp werd na stemming met de vereiste meerderheid naar de wetgevende kamer van de Raad van State verzonden voor (tweede ) advies.


Er is nog een sluitstuk in de maak, maar dat is voor later.


Het worden boeiende tijden 😊


622 views0 comments

Comments


bottom of page