top of page
Search

Het antwoord uit de wetenschap en de medische sector

Gisteren heb ik een post geplaatst met een aantal vragen over welke medicijnen er in ziekenhuizen gebruikt worden in de behandeling tegen het virus. Dat heeft aanleiding gegeven tot hoogst interessante gesprekken met klokkenluiders op het terrein die het tipje van de sluier hebben gelicht.

Hieronder een samenvatting : 1) In ziekenhuizen wordt tegenwoordig nog enkel het medicijn Dexametason toegediend aan patiënten (+ bloedverdunners tegen de vorming van bloedklonters ).

Dexametason is een glucocorticoïde ( cortisone zeg maar ) die vocht onttrekt aan de longen. Dat is zeer belangrijk. Het Sars-Cov2 virus veroorzaakt nl. een overreactie van het immuunsysteem dat leidt tot een sterke ontwikkeling van een soort van hyaluronzuur; dat is een gluco-proteïne die tot 85 x zijn eigen soortelijk gewicht opneemt aan vocht. De longen vullen zich alzo met vocht waardoor mensen verzuipen in hun eigen longvocht ( ik zeg het letterlijk zoals het mij medegedeeld is ).

2) Het medicijn Budesonid ( ook een glucocortecoïde in de vorm van een inhaler ) wordt gewoonlijk toegepast voor de behandeling van asthma bronchialis, COPD ( chronische obstructieve longziekte ) en longkanker; het werkt ook tegen C19 maar wordt in België niet gebruikt.

3) HCQ helpt in een zekere mate in de prille fase van de ziekte maar het veroorzaakt bij sommige patiënten hartklachten waardoor het door de ethische commissie wordt geweerd. Ivermectine werkt ook mits 100x de gebruikelijke dosis wordt toegediend maar dergelijke dosis geeft aanleiding tot sterke bijwerkingen en wordt dienvolgens ook geweerd. Remdesivir is een antiviraal middel dat goed werkt tegen het virus maar schade veroorzaakt aan de nieren en het lichaam vergiftigd dus het wordt ook geweerd omdat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen.

4) Het grootst bewaard geheim is dat de meeste besmettingen ontstaan in ziekenhuizen. Het zijn grote besmettingshaarden.

Het virus verspreid zich via aerosolen die - in tegenstelling tot wat ons altijd voorgehouden is - zich in binnenruimtes/gesloten ruimtes ( buiten niet ) honderden meters ver kunnen verspreiden en blijven hangen tenzij er goed geventileerd wordt met verse lucht.

Ziekenhuizen hebben gesloten ventilatiesystemen met HEPA filters maar de virale moleculen zijn zo klein dat ze erdoor gaan en alzo in gans het ziekenhuis circuleren ( dus ook op afdelingen waar andere pathologieën behandeld worden ).

Tal van ziekenhuizen hebben om die reden hun ventilatiekleppen gesloten om de verspreiding van de aerosolen via het ventilatiesysteem tegen te gaan. Maar op die manier blijven de aerosolen hangen en geraken patiënten en personeel besmet. Niet enkel op C19 units maar bvb ook de MRI afdeling waar dagelijks veel patiënten onder de scan gaan.

5) Mondmaskers helpen totaal niet ( ook niet binnen in ziekenhuizen ) omdat ze niet hermetisch afgesloten zijn en de virale moleculen vele malen kleiner zijn dan de gaten in de stof van het mondmasker. Het geeft enkel een vals gevoel van veiligheid. Als er aerosolen in een binnenruimte/gesloten ruimte hangen zal je hoe dan ook besmet geraken.

6) het ioniseren van de lucht in binnenruimtes doodt het virus. Een ionisatie installatie gekoppeld worden aan een gesloten ventilatie systeem zou de aerosolen en dus ook de verspreiding van besmettingen in sterke mate kunnen verminderen in ziekenhuizen. Dat vergt een grote investering. Het wordt onderzocht.

7) Mensen zouden - althans voorlopig - zoveel mogelijk moeten weg blijven uit ziekenhuizen en enkel gaan als het strikt noodzakelijk is.

Veel mensen zijn echter zo bang voor de ziekte dat zij voor het minste kuchje naar de spoed lopen ( zeker als ze positief getest zijn ) waar zij dan systematisch opgenomen worden voor verder onderzoek. In tegenstelling tot NL bestaat er een België geen protocol voor triage van patiënten. In Nederland worden alle mensen met milde symptomen terug naar huis gestuurd om daar uit te zieken. In België wordt iedereen opgenomen omdat dit bevorderlijk is voor de vaccin strategie en ook geld in het laadje brengt ( premies ) wat noodzakelijk is om uit de kosten te geraken.

8 ) de aanpak door de overheid is van meet af aan totaal verkeerd. Door in 2020 te beslissen in een uitgestelde zorg voor tal van categorieën van zieken, zitten ze nu op de blaren en liggen de IC afdelingen vol met, voornamelijk, mensen met andere aandoeningen die in het ziekenhuis ook besmet kunnen geraken door het virus.

9) de vaccins zijn ontwikkeld op basis van virusstammen van 8-9 maanden geleden. Ondertussen hebben er duizenden mutaties plaats gevonden waartegen de mRNA geen respons geeft. Het is geweten dat vaccins niet werken. Er zijn al tal van uitbraken van besmettingen vastgesteld na vaccinatie + hospitalisaties na vaccinatie. Het is dweilen met de kraan open. Geen medicijn en geen vaccin dat preventief of curatief werkt.

10) Naar verluid zou Geert Molenberghs verklaard hebben dat er al 40% groepsimmuniteit is onder de gezonde bevolking. Een groot deel van de bevolking is al besmet geweest zonder het te weten ( volledig asymptomatisch ). Er moet meer ingezet worden op de versterking van de natuurlijke immuniteit. Er bestaat maar één manier om verlost te geraken door het virus en dat is door iedereen te laten besmetten. De meeste mensen worden niet ziek, een minderheid krijgt de milde versie en kan perfect thuis uitzieken. Enkel de bejaarden en zwakkeren kunnen een meer ernstige versie van de ziekte oplopen.

PS. Onder mijn post van gisteren staat een bericht van FB. Wellicht zal datzelfde bericht van FB ook onder dit bericht komen te staan.

Klik er op. Scroll naar beneden. Daar zal u de volgende tekst aantreffen :621 views0 comments
bottom of page