top of page
Search

FRANKRIJK 13.10.2021 : DE SENAAT VERWERPT HET WETSVOORTSEL OM HET COVID VACCIN VERPLICHT TE STELLEN

Vertaling van de toespraken in de Senaat :


Spreker voor de Senaat : De vaccins tegen Sars Cov2 die op de markt werden gebracht beschikken slechts over een voorlopige toelating waarvan de duurtijd slechts 1 jaar bedraagt. De klinische onderzoeken van fase 3 zijn nog steeds hangende wat tot gevolg heeft dat dit een ongezien experiment is in de geschiedenis. ...

Het opleggen van een verplichting tot vaccinatie van een genetisch experimenteel vaccin is politiek onvoorzichtig en moreel te veroordelen. Op juridisch vlak is het volgens de huidige vigerende wetgeving zelfs onmogelijk om dergelijk vaccin verplicht te stellen om redenen van bescherming van de volksgezondheid en de vrije keuze van eenieder. Dit wetsvoorstel is in strijd met alle internationale regels op vlak van volksgezondheid.

De Conventie van 1997 welke ondertekend werd door 29 landen waaronder Frankrijk ( * ) bepaalt dat een medische interventie slechts kan plaats vinden nadat de persoon volledig geïnformeerd werd en geheel vrijwillig zijn toestemming heeft verleend. Deze persoon moet op voorhand in kennis gesteld worden van de eventuele gevolgen en de risico's van de interventie en kan zijn toestemming op elk moment terug intrekken. Het Europees Parlement heeft op 13 november 2020 met meerderheid van stemmen een Resolutie gewezen waar in art.7.3. alle lidstaten uitgenodigd worden om de burgers van hun land te informeren dat het vaccin nooit verplicht kan gesteld worden en altijd een vrije keuze dient te blijven. ( wordt onderbroken door de voorzitter omdat de spreektijd verstreken is )

(* Noot : België heeft die Conventie ook getekend )


Verslaggever van de Europese commissie Het is geen experimenteel vaccin. Het verzet dat thans geformuleerd is gaat niet over de verplichting tot vaccinatie maar om een verzet tegen het vaccin zelve. Het vaccin voldoet aan de regels tijdens de onderzoeken van fase, 1, 2 en 3. en is geschikt voor gebruik. De FDA ( US ) is van oordeel dat het vaccin haar efficiëntie bewezen heeft en heeft het gebruik hiervan goedgekeurd. ( wordt onderbroken door de voorzitter omdat de spreektijd verstreken is )


*De minister van Gezondheid Bernard Jaumier Dames en Heren senatoren, wij verzetten ons tegen een algemene verplichtstelling van de vaccinatie maar wij betwisten met klem een aantal van de argumenten die u hebt ontwikkeld. Ik kan niet akkoord gaan met de indruk die u hier nalaat dat het zou gaan om experimentele en niet gecontroleerde vaccinatie. Sinds de aanvang van de vaccinatie hebben wereldwijd 6 miljard mensen een inenting gekregen ( ** ) Wanneer we terug gaan in de tijd beschikken wij over gegevens over een periode van 1 jaar. .... De vaccins worden onderworpen aan een dubbele controle.... ( ** ) dat is niet waar, het zijn er maar 2 miljard x 2 gedeeltelijk x 1


Stemming : voor de verplichting : 64 Tegen de verplichting : 262 De Senaat heeft het wetsvoorstel niet aanvaard


Eat this Alexander en Frank.

https://www.youtube.com/watch?v=WNFE3QKBXHc

https://www.youtube.com/watch?v=hzQlUP51eHk
5 views0 comments
bottom of page