top of page
Search

FB screent en beperkt inhoud op pagina's

Ik kan bevestigen dat Facebook wel degelijk de inhoud op de pagina's van gebruikers screent en onder waterige voorwendsels beperkt zonder enige inspraak van de desbetreffende gebruikers.

Bron: Rumble

Facebook past een extreme vorm van censuur toe.

Ik heb recentelijk 5 informatieve berichten gepost over 1) de ingrediënten van het Astrazeneca vaccin met wetenschappelijke duiding over wat elk ingrediënt is (foto + tekst)

2) een hoorzitting in de US met verklaringen onder ede van Plotkin over wat er in vaccins zit (video)

3) een interview van Toezichthouder Medicijnen Dr. Schulpen over de ingrediënten en de beoogde werking van vaccins (video)

4 ) links naar officiële websites in België en Nederland met lijsten van alle bestaande vaccins en hun ingediënten (tekst met links) en

5) een wetenschappelijke studie over luciferase en het door Microsoft geregistreerde patent inzake technologie om mensen te tracken en al hun activiteiten te monitoren (tekst met links naar de bronnen).


Facebook heeft 4 van de 5 berichten verwijderd onder het voorwendsel dat deze "in strijd zijn met haar community richtlijnen" zonder te preciseren welke community richtlijn niet gerespecteerd werd. Ik heb de richtlijnen opgezocht, integraal gelezen en verzet aangetekend tegen deze lapidaire beslissing omdat er in de richtlijnen nergens vermeld staat dat informatieve berichten niet toegelaten zijn, met verzoek om mijn berichten terug te plaatsen. Facebook heeft hierop niet gereageerd.


In augustus 2020 heb ik een webpagina van de eigen website van Maggie De Block gepost waarin zij stelde met Facebook een samenwerkingsakkoord te hebben afgesloten om "misleidende informatie" inzake corona tegen te gaan, samen met een open brief aan Maggie De Block waarin ik haar wees op de vrijheid van meningsuiting die gewaarborgd is door de Grondwet en de vraag om te preciseren wat dient verstaan te worden onder "misleidende informatie" wegens niet gepreciseerd.

Facebook heeft dit bericht geblokkeerd (wel nog zichtbaar op de achtergrond). Maggie De Block op haar beurt, heeft de bewuste webpagina verwijderd.


Tal van volgers - gewone burgers waaronder een paar artsen - hebben mij gemeld (en screenshots van hun FB pagina toegezonden) dat zij door Facebook éénmalig of al meermaals gedurende 3 tot 30 dagen geblokkeerd zijn geworden en zij gedurende al die tijd zelfs geen toegang meer hadden tot hun eigen profiel.


Facebook screent ook de op messenger privé uitgewisselde berichten en blokkeert volkomen eenzijdig links naar binnen- en buitenlandse artikelen of video's over diverse onderwerpen die door de ontvanger niet (meer) kunnen gevisualiseerd worden. mogelijks lezen Facebook medewerkers ook de geschreven berichten die uitgewisseld worden zoals de senator opmerkt.

Verder gerechtelijk onderzoek is absoluut vereist. Ook door het Parket in België.

223 views0 comments
bottom of page