top of page
Search

FAGG Sneltests

Nog eens voor wie mij post eertijds niet gelezen ( of nu niet gevonden ) heeft 😊

"De overheid communiceert niet. De overheid is niet transparant.

Bij K.B. van 17.03.2020 heeft MDB de invoer, verkoop en distributie van Covid rapidtests en zelftests wettelijk verboden omdat deze zgn. niet betrouwbaar waren. Er mocht enkel toepassing gemaakt worden van PCR testen die dan ook massaal ingezet zijn geworden. Bloedanalyse ( bloedprik ) werd van de hand gewezen wegens te omslachtig en te duur. Het kon en kan wel op verzoek maar ook daarover is bitter weinig gecommuniceerd. Op 19.09.2020 werd het verbod tot gebruik van rapidtests en zelftests opgeheven. U kan vrij kiezen op welke manier u zich laat testen indien u dit wenst.

Hierover werd aanvankelijk ook niet gecommuniceerd.

Zeer eigenaardig hierbij is wel dat hoewel inmiddels gemeenzaam geweten is dat de PCR test niet betrouwbaar is daaromtrent door de overheid en Sciensano niet gecommuniceerd wordt, maar.... het FAGG wel waarschuwt voor het onbetrouwbaar karakter van de rapidtests/zelftests terwijl ... er ondertussen rapidtests op de markt zijn die 100% efficiënte garanderen, waaronder onder meer deze van Equine Biotech.

Er zijn ondertussen nog meer snelle testen op de markt gekomen. Roche heeft een sneltest, Everlywell heeft een sneltest, Pixel Labcorp heeft een sneltest, CTK Biotech heeft een sneltest, Sensivid heeft een sneltest en de laatste nieuwe revolutionaire sneltest van Equine Biotech, laat toe om met 100% efficiëntie, binnen een half uur, via een eenvoudige bloedprik, het resultaat te kennen. https://www.fagg.be/.../coronavirus_zelftests_niet_langer...
315 views0 comments

Comentários


bottom of page