top of page
Search

Facts & Figures

Het collectief geheugen is kort. Tijd om het even op te frissen.


Tijdens de eerste lockdown waren er geen mondmaskers. Degenen die mondmaskes hadden werden gevraagd om ze af te staan aan ziekenhuizen. Alle experten zongen in koor dat mondmaskers nutteloos waren ( dat zijn ze ook ) en het in ieder geval totaal zinloos was om buiten een mondmasker te dragen gezien besmetting buiten ONMOGELIJK was.


We moesten enkel 1,5 m afstand houden van mekaar maar dat bleef in de praktijk vaak dode letter in de druk bevolkte supermarkten waar je buiten weliswaar moest aanschuiven om binnen te mogen maar eens binnen mensen zonder mondmasker op minder dan 1m afstand van mekaar stonden en mekaar schouder aan schouder kruisten ( een winkelkar is slechts 1m lang ).


Eind april 2020 mochten de tuincentra en DYI terug hun deuren openen en kon je ook daar regelmatig over de koppen lopen.

Op dat ogenblik bedroeg de besmettingsgraad nog amper 2%.


Niet veel later mochten ook de niet-essentiële winkels terug open en mochten we ook terug vrij uitstapjes maken zonder enig effect op de besmettingsgraad die nog verder bleef zakken naar 1,5%.


Tijdens de maand mei 2020 zijn er verschillende massa manifestaties geweest in Brussel, Leuven en Antwerpen in het kader van BLM. Ettelijke duizenden mensen hebben op mekaar gepakt gestaan zonder .... mondmasker, zonder enige effect op de besmettingsgraad die aanhoudend op 1,5% is gebleven.


Op 18.05 werd de lockdown opgeheven en mochten we terug vrij bewegen. De horeca heropende haar deuren.

De terrassen buiten zaten de ganse zomer stampvol zonder mondmasker en binnen mochten we ook dineren aan tafels die verder verspreid stonden,zonder mondmasker, zonder enig effect op de besmettigsgraad. De ziekenhuisopnames zijn gezakt tot ergens in de 200.


Het voorgaande bewijst dat alle maatregelen compleet overbodig waren.

De mondmaskerplicht in openbare plaatsen werd ingevoerd op 28.07.2010. Op 22.08.2020 werd beslist om vanaf 01.09 de mondmaskers ook verplicht te stellen voor leerkrachten en leerlingen +12 jaar.


Vanaf midden september is het aantal testen drastisch opgevoerd van gemiddeld 10.000 - 14.000 per dag naar 60.000-80.000 per dag. Het aantal "positieve testen" is terug beginnen stiigen.

Het is goed mogelijk dat er een rechtstreeks verband is met de mondmaskerplicht. Zowel de experten als de WHO hadden immers in een voorgaand stadium te kennen gegeven dat het voor gezonde mensen afgeraden was om een mondmasker te dragen omdat het infecties aan de luchtwegen kon/kan veroorzaken.


In september 2020 lazen we in diverse kranten (oa het Nieuwsblad - zie comment ) dat iedereen die voor een andere aandoening, operatie of behandeling opgenomen werd in het ziekenhuis en toevallig ook positief getest was, geregistreerd werd als corona patiënt. In diezelfde periode hebben ook verscheidene ziekenhuisartsen ( waaronder Dr. Jean-Luc Gala en Dr. Pascal Sacré publiek kenbaar gemaakt dat 2/3 van de corona patiënten in werkelijkheid behandeld werden voor andere aandoeningen.

Het stijgend aantal ziekenhuisopnames was dus niet te wijten aan corona ( als geïsoleerde ziekte ) maar aan andere aandoeningen, waaronder chronische ziektes ( 92% gefactchecked ) en zwaarlijvigheid. Het overgrote deel van de ziekenhuisopnames waren en zijn nog steeds bejaarden die reeds andere onderliggende aandoeningen hebben. Steven Van Gucht heeft in de pers verklaard dat het gemiddeld profiel van een ziekenhuispatiënt een man van 70 jaar is die 100 kg weegt.


De MSM hebben door de dagelijkse extreem negatieve berichtgeving het land in een collectieve angstpsychose gebracht.

De massavorming is zo enorm dat 90% van de mensen niet meer rationeel kunnen nadenken.


De overheid heeft de maatregelen al langs om meer verstrengd maar toch bleven en blijven de cijfers aanhoudend stijgen wat er duidelijk op wijst dat de maatregelen voor geen meter werken.


Tal van landen ( waaronder 24 staten in de US ) hebben alle maatregelen ondertussen volledig afgeschaft. De cijfers zakken.

In Zweden is er nooit een lockdown noch een mondmaskerplicht geweest. Het leven is er gewoon zijn gangetje blijven gaan; Ze hebben in Zweden niet meer ziekenhuisopnames en doden dan hier.

De staat Florida ( waar de maatregelen volledig zijn afgeschaft ) heeft experten van de universiteit van Harvard, Oxford en Stanford gehoord tijdens een hoorzitting. Zij hebben allen verklaard dat lockdowns, vrijheidsbeperkende maatregelen en mondmaskers nutteloos zijn en contraproductief werken.

Het Europees Parlement heeft op 23.11.2020 een Resolutie uitgevaardigd waarin alle landen met aandrang verzocht werden om de lockdown niet meer als middel te gebruiken ter bestrijding van het virus omdat o.m. de schade aan de economie en het mentaal welzijn van de mens niet te overzien was.


Maar toch blijft de Belgische overheid onverminderd vasthouden aan de maatregelen.

Het land zit al 6 maanden in een tweede lockdown met strenge vrijheidsbeperkende maatregelen die de mentale gezondheid van de bevolking en de economie zwaar aantasten.

De gevolgen van de maatregelen zijn vele malen erger dan de kwaal die men zgn tracht te bestrijden.

Grote eenzaamheid, veel meer depressies, zelfdodingen, huiselijk geweld, kindermisbruik en - mishandeling, echtscheidingen, alcohol, drugs en pillen ( in 2020 ruim 10 miljoen angstremmers en slaappillen ), sterke stijging van de armoede en tienduizenden bedrijven die op de rand van failissemen verkeren, de ettelijke miljarde verlies aan omzet ( wat ook een zwaar effect heeft op de staatkas gezien er veel minder vennootschapsbelasingen geïnd kunnen worden maar er integendeel ettelijke honderden miljoenen premies zijn en worden betaald).


Waar zijn ze in godsnaam mee bezig ? Het land wordt steeds meer in de afgrond geduwd !


Het ergste van al is dat dat de overheid geen enkele inspanning doet om de IC capaciteit op te schalen. Tijdens de eerste golf is gezegd dat de IC capaciteit kon opgeschaald worden van 2.000 naar 5.000 bedden maar dat is niet gebeurd. De beddencapaciteit is dezelfde gebleven terwijl ze wisten dat er mogelijks een tweede golf zou kunnen uitbreken. Meer nog, er zijn amper 1.000 IC bedden voorzien voor C19 patiënten. De andere bedden zijn gereserveerd voo patiënten met andere aandoeningen.

Het is absurd om in een land dat 11.508.000 inwoners telt, tijdens een sanitaire crisis amper 1.000 IC te voorzien en totaal onverantwoord om het aantal IC bedden NIET op te schalen.

Daar hebben ze ruim de tijd voor gehad, maar... ze doen het niet. Dit is bewust wanbeleid om het land in een wurggreep te kunnen blijven houden.

Wat evenzo totaal onaanvaardbaar is en ruikt naar bedrog is het feit dat de overheid de bevolking tracht te doen geloven dat het vaccin de enige oplossing is om uit de crisis ( die er niet is ) te geraken en groepsimmuniteit enkel kan bereikt worden door het vaccin terwijl :

1) zeer efficiëntie medicatie bestaat die patiënten op korte tijd kan genezen en ook effectief geneest ( als men bekijkt hoeveel mensen dagelijks het ziekenhuis verlaten - veel - en de duurtijd van een ziekenhuisopname gemiddeld 3 dagen bedraagt )

2) wetenschappelijk bewezen is dat personen die de ziekte hebben gehad gedurende 6 maanden tot 1 jaar en mogelijks nog veel langer anti-lichamen hebben en niet meer besmet noch besmettelijk zijn. Dit geldt ook voor alle personen die positief getest zijn maar volledig asymptomatisch zijn gebleven

3) de immuniteit op een natuurlijke manier kan versterkt worden zodat mensen niet vatbaar zijn voor de ziekte en de meeste mensen die immuniteit ongetwijfeld al hebben gezien zij NIET ziek worden van of door C19.


Er weze aan herinnerd dat niettegenstaande een tijdsverloop van 14 maanden amper 7% van van de geteste personen positief heeft getest en 93% NEGATIEF. Slechts een kleine minderheid van de positief getesten is effectief ziek geworden, waarvan de overgrote meerderheid slechts de milde versie.


Er verschijnen uit tal van landen berichten in de pers dat het aantal geregistreerde doden voor 94% foutief is. Ook dit is niet nieuw en in het verleden al meermaals verkondigd door diverse landen. In België is dit ongetwijfeld niet anders gezien vaststaat dat 92% van de ernstige zieken al een bewezen voorafbestaande ernstige chronische ziekte hadden/hebben.


Deze " crisis " beantwoordt totaal niet aan de voorwaarden van een pandemie. We worden bedot.


Er bestaat zonder enige twijfel al lang voldoende groepsimmuniteit ZONDER vaccinatie. De overheid ontmoedigt echter het testen op immuniteit. Er mag kennelijk niet onderzocht worden of en hoeveel mensen immuun zijn voor de ziekte. Zij wil enkel dat de bevolking getest wordt op de aanwezigheid van virale moleculen hoog in de neus ( niet in de keel), wat op zichzelf niet dienstig is gezien dixit Erika Vlieghe de PCR test zo gevoelig is dat het ook dood virus meet tot 83 dagen later waardoor mensen positief kunnen testen terwijl zij niet besmet noch besmettelijk zijn.

Een immuniteitstest zou zeer interessante info kunnen opleveren over hoe het gesteld is met de natuurlijke groepsimmuniteit maar ... zij doet het niet.

De overheid weigert (ook ) om vrij te geven hoeveel ziekenhuis patiënten sinds de aanvang van de vaccinatie gevaccineerd werden. Idem wat betreft de overlijdens.

Al deze vaststellingen volstaan om te concluderen in kwade trouw.


De overheid is niet transparant; De overheid communiceert niet.

Tal van stukken en info wordt achter gehouden. Er worden dagelijks halve waarheden en volle leugens verkondigd.

Het vertrouwen in de regering is volledig zoek.

De regering heeft trouwens ook nooit vertrouwen gehad in de bevolking. Ze behandelt ons als papkinderen.

De vertrouwensbreuk is dus langs beide zijden compleet.

De regering MOET aftreden. Dat zij toch onverstoorbaar in het zadel blijft zitten getuigt van hoogmoed ( voor de val ).202 views0 comments

Comments


bottom of page