top of page
Search

Facebook gaat desinformatie over vaccins verwijderen en geeft 99.000.000€ aan overheden

"Facebook gaat alle berichten met desinformatie rond coronavaccins van het platform verwijderen en niet alleen posts die iets met COVID-19-vaccins te maken hebben, schrijft het bedrijf maandag.

Het was al verboden om advertenties met antivaccinatieclaims op Facebook te verspreiden en om posts te plaatsen met informatie over coronavaccins die volgens gezondheidsorganisatie WHO niet klopt. Vanaf maandag wordt alle content waarin onwaarheden worden verspreid over vaccinaties, van het platform geweerd.

Facebook heeft samen met de WHO een lijst samengesteld van misleidende en onjuiste claims over vaccins. Naast beweringen over COVID-19 gaat het ook om bijvoorbeeld posts waarin wordt beweerd dat vaccinaties autisme veroorzaken, een ontkracht gerucht dat al jaren rondgaat op internet.

Gezondheidsorganisaties en overheden krijgen van Facebook 120 miljoen dollar (zo'n 99 miljoen euro) aan advertentieruimte om betrouwbare informatie over COVID-19 te verspreiden.


_________

FB gaat zich dus nog meer dan voorheen opstellen als " wetgever/regulator EN rechter ". Big Tech negeert dus de Toezichtsraad en de terecht kritiek die tijdens de recente Senaatszitting in de US geformuleerd is worden aangaande het machtsmonopolie dat zij zichzelf toebedeelt.

Het is evident dat daar processen van zullen komen ( wereldwijd en ook hier ).

In afwachting van een gerechtelijke veroordeling wegens misbruik van machtspositie en schending van het recht van vrije meningsuiting, kunnen we ons maar best bewegen binnen de grenzen van wat volgens de " community richtlijnen van FB " principieel wel toegelaten is.


DEFINITIE " desinformatie " : opzettelijk misleidende informatie verspreiden. De informatie wordt publiekelijk bekendgemaakt of uitgelekt door een overheid, onderneming of andere entiteit om te voorkomen dat een doelgroep juiste conclusies kan trekken of correcte meningen kan vormen.


Wat mag dan - in principe - wel nog gepost en gedeeld worden ? 1) Correcte informatie over vaccins en C19 zoals : - krantenartikelen ( wat zij spreken altijd de waarheid, toch ?) - wetenschappelijke studies over vaccins en C19 - verslagen, statistieken en rapporten van officiële instanties met de geregistreerde bijwerkingen en/of doden van C19 vaccins zoals bvb het VAERS / CDC USA, Public Health Office UK, Sciensano, FAGG en Agentschap Zorg en Gezondheid

2) Persoonlijke meningen en opinie's over C19 en vaccins in zoverre zij een getrouwe weergave vormen van de werkelijkheid en gesteund zijn op bronnen ( die NIET dezelfde mening of opinie hoeven te zijn als deze die de overheid, de experten en de media verkondigen - vrijheid van meningsuiting is een grondwettelijk recht ).


FB mag er niet zonder meer van uitgaan dat de informatie die door gezondheidsorganisaties en overheden gepubliceerd wordt zonder meer waar is. Zij heeft een controle verplichting. Als zij regels oplegt langs één zijde moet zij diezelfde regels ook toepassen op de andere zijde en er op toezien dat de promotie en/of informatie en/of reclame die gemaakt wordt voor vaccins of andere corona gerelateerde aangelegenheden waarheidsgetrouw is. Indien dit niet het geval is dient zij deze informatie/reclame ( ook ) te weren.

FB kan niet met twee maten en gewichten werken. Doet zij dit wel dan getuigt zij van een pertinente vooringenomenheid en is zij niet neutraal en onafhankelijk.


Word ongetwijfeld vervolgd ..... https://www.nu.nl/.../facebook-gaat-alle-desinformatie...361 views0 comments
bottom of page