top of page
Search

Erika Vlieghe: "Pasen lijkt realistischer als ankerpunt om iets meer te kunnen heropenen"

Bron : VRTnews

"Volgens infectioloog Erika Vlieghe zal de krokusvakantie (15 tot en met 21 februari 2021) te vroeg komen. Zelf ziet ze Pasen (op 4 april) als een meer realistische datum." "Het is bon ton te zeggen dat we alles kunnen opengooien als we de kwetsbare groepen hebben ingeënt", zegt Vlieghe. "Zo simpel is het niet. Als we de bewoners van woon-zorgcentra en hulpverleners hebben gehad, zijn we tot ver voorbij maart bezig met de hele groep 65-plussers. Niet alleen de heel oude mensen liggen in het ziekenhuis, ook veertigers, vijftigers, zestigers. En dan zijn er nog jongere mensen met onderliggende aandoeningen." "Wil dat zeggen dat je moet wachten tot de allerlaatste jongere gevaccineerd is om te lossen? Nee, het zal au fur et à mesure gaan, en steeds op basis van de cijfers."

 

Op basis van de cijfers mevrouw Erika Vlieghe?

Als "de cijfers" inderdaad de parameter zijn, dan moeten de maatregelen en de lockdown nu meteen opgeheven worden. Er verlaten al weken lang méér mensen het ziekenhuis dan er opgenomen worden. Op 19.12.2020 lagen er in totaal 2.527 mensen in de 104 ziekenhuizen van dit land. 265 mensen hebben het ziekenhuis op 19.12 verlaten. 70% van de IC units staan leeg, maar .... opnames en operaties van kankers, tumoren en andere aandoeningen worden nog steeds uitgesteld. Op 18.12.2020 ( laatst geregistreerde datum ) zijn 40.402 mensen getest. 3.025 zijn positief getest (7,485%) en 37.377 negatief (92,515 %).

Gezien PCR testen 40 tot 45 x geamplificeerd worden, heeft iemand die negatief test echt helemaal niets. Zero, puncto, zero, zero, zero. Het is niet ernstig om een gans land in een wurggreep te blijven houden, medische zorgen van andere aandoeningen te blijven uitstellen en de economie de doodsteek toe te dienen wanneer 92% van de bevolking GEZOND is, slechts een kleine minderheid van de positief getesten opgenomen worden in een ziekenhuis, de behandelingsmethodes en de toegepaste medicatie goed en efficiënt zijn, de ziekenhuisopnames van korte duur zijn en er ELKE DAG meer mensen het ziekenhuis verlaten dan er opgenomen worden.

Ter vergelijking : op 17.05.2020 (dag voor de opheffing van de eerste lockdown) lagen er in totaal 1.584 mensen in het ziekenhuis waarvan 339 op intensieve. Dat was toen geen probleem.

Tijdens en na de eerste lockdown bestond er geen mondmaskerplicht, geen quarantaine maatregelen en andere absurde regeltjes. De enige regel was : 1,5 m afstand houden van personen buiten de bubbel en dat heeft goed gewerkt. Tussen 18.05 en 31.08 is het aantal positieve testen nooit hoger geweest dan 1,5 tot 2%. Beperkt aantal ziekenhuisopnames. Op 28.07 werd de mondmaskerplicht ingevoerd. Vanaf augustus werden de regels gestaag verstrengd en wat gebeurde ? Het aantal besmettingen begon vanaf september terug te stijgen.

Heb nu toch eens de moed om te geven dat de oorzaak van die stijging te wijten is aan de maatregelen en niet aan het virus! U kent de vele wetenschappelijke studies omtrent het nefast effect van de maatrgelen toch ook ? U heb de zeer omstandig gemotiveerde Resolutie van het Europees Parlement van 13.11.2020 waarin uitdrukkelijk aanbevolen wordt om een lockdown niet meer als middel te gebruiken ter bestrijding van het virus, toch ook gelezen ? Waarom blijft u dit allemaal onder de mat vegen?

En... waar haalt u het lef vandaan om nu reeds te stellen dat er slechts sprake kan zijn van enige versoepeling/heropening vanaf 04.04.2020? Hebt u enig idee van de schade die tal van sectoren reeds geleden hebben en nog lijden door de eerste lockdown en de tweede, die voor de horeca en de evenementensector alweer 2 maanden duurt, het nefaste effect van de aanhoudende isolatie en gebrek aan sociaal contact op de bevolking, het steeds groter wordend aantal zelfdodingen, depressieven en andere psychische aandoeningen, huiselijk geweld, alcohol en drugsgebruik, de stijgende werkloosheid die steeds meer gezinnen in de armoede duwt?

Had u vorige zaterdag peterselie in uw oren toen één van uw collega experten tijdens de conferentie over corona (georganiseerd door De Standaard), vlak voor u het woord kreeg, verkondigde dat 1 op de 6 gezinnen op dit ogenblik al in de armoede vervallen is? U bent compleet wereldvreemd (om niet te zeggen ronduit crimineel) als u in uw hoedanigheid van voorzitter van het nieuwe adviesorgaan de huidige maatregelen nog verder wil aanhouden tot 04.04.2021. In naam van wat? De volksgezondheid alvast niet, want die staat met 92% gezonde mensen NIET op de helling. Op basis van de cijfers? Ook niet, want deze cijfers rechtvaardigen de maatregelen zelfs nu al niet meer.

Een goed verstaander heeft al lang begrepen dat het u (en uw collega's) enkel te doen is om de vaccinatie en jullie het ganse land in de tang willen blijven houden tot de druk op de bevolking zo hoog is dat zij zich vrijwillig laten inenten met een niet verplicht experimenteel vaccin in de ijdele hoop dat ze zo snel mogelijk terug kunnen naar het oude normaal, maar... ook daar zal u een stokje voor steken, niet?

Jullie zingen nu al in koor dat de maatregelen zullen blijven gelden omdat niet geweten is of het vaccin werkt. Het is, dixit uw collega Pierre Van Damme, "een nooit gezien medisch experiment" en 'onderzoek na vaccinatie zal uitwijzen of het vaccin werkt en of er nevenwerkingen zullen zijn".


Misbruik van machtspositie, bewuste schending van de door de Grondwet gewaarborgde grondrechten van het volk met de bewuste intentie om te schaden, schending van de gewaarborgde vrijheid van economie met de intentie om te schaden, bedrog, misdaad tegen de menselijkheid. Op een dag zal u rekenschap moeten afleggen van uw daden. (als mede-dader die op dezelfde manier beoordeeld wordt als de dader(s))
355 views0 comments

Comments


bottom of page