top of page
Search

Er beweegt wat in de politiek 😊

Kritische bedenkingen zijn noodzakelijk in een democratische rechtstaat. Om de vinger aan de pols te houden, de kerk in het midden te houden en ervoor te zorgen dat zij niet overstag gaat of uitgehold wordt.


De tijd is inderdaad aangebroken voor witte marsen Rik Torfs

Dank u wel voor deze kritische noot.

-------------------------------------------

En jij Steven bedankt voor je pertinente bijdrage 😀


Kantmelding van Steven Arrazola, de kritische stem binnen Open Vld:

Gisteren was opnieuw een dag van hoop. Hoop dat onze rechtsstaat nog naar behoren functioneert. Grondwetspecialisten trekken al maanden aan de alarmbel maar worden weggezet als paniekzaaiers. Een parlement is er voor een reden in een liberale democratie. Besturen doe je niet eindeloos ongestraft op basis van Ministeriële Besluiten en daarom werd de Belgische staat ook zeer terecht veroordeeld op 31 maar jongstleden door de kortgedingrechter van eerste aanleg te Brussel. De Ministeriële Besluiten werden buiten toepassing verklaard bij gebreke aan een wettelijke grondslag. Eergisteren was er dan de Kortrijkse correctionele rechtbank en gisteren de Luikse correctionele rechtbank die de coronaboetes massaal van tafel hebben geveegd bij gebrek aan deze wettelijke basis. Voor het eerst wijzen rechters in hoger beroep (zowel in Vlaanderen als Wallonië) de maatregelen af. Alleen cassatieberoep kan de regering nog redden. Hopelijk beseft de minister van Binnenlandse zaken eindelijk dat zij en bij uitbreiding de ganse regering fout was. Zoniet is het echt tijd voor nieuwe leiders die wel respect hebben voor onze rechtsstaat. Zoals een zeer bekend partijgenoot van minister Verlinden, Leo Tindemans, al zei in 1978: “De grondwet is geen vodje papier.” Benieuwd of dit nu eindelijk bij onze excellenties is doorgedrongen, zoniet verdienen ze het voor mijn part niet meer om op post te blijven en moet er echt schoon schip gemaakt worden.


332 views0 comments
bottom of page