top of page
Search

Een nieuw adviesorgaan

"De virologen en biostatistici domineren de nieuwe adviesraad die straks zal moeten oordelen over de versoepelingen.... "


Voorzitter

 • Infectiologe Erika Vlieghe (UAntwerpen)

Medische experts

 • Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven)

 • Infectioloog Steven Callens (UGent)

 • Infectiologe Bénédicte Delaere (UCL)

 • Biostatistiscus Niel Hens (UAntwerpen/UHasselt)

 • Infectiologe Christelle Meuris (CHU Liège)

 • Biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven)

 • Epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen)

 • Infectioloog Dimitri Van der Linden (UCL)

 • Infectioloog Yves Van Laethem (Hoge Gezondheidsraad)

Bredere experts

 • Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent)

 • Gezondheidseconoom Philippe Beutels (UAntwerpen)

 • Econoom Mathias Dewatripont (ULB)

 • Gezondheidssocioloog Lode Godderis (KU Leuven)

 • Expert Volksgezondheid Céline Nieuwenhuys (secretaris­generaal bij de Fédération des services sociaux)

 • Expert Volksgezondheid Isabelle Aujoulat (UCL)

Aangevuld door:

 • Vertegenwoordigers van ­Wetenschapsinstituut Sciensano, onder wie waaronder Steven Van Gucht

 • Vertegenwoordigers van de ­federale en regionale gezondheidsdepartementen

 • Vertegenwoordiger Wereld­gezondheidsorganisatie (WHO)


"Over een officiële naam wordt nog nagedacht, maar afgelopen vrijdag zette de regering-De Croo wel al het licht op groen voor de nieuwe ­covid-19-expertengroep. Die zal uit 24 leden bestaan en zal niet alleen de beslissingen van de overleg­comités voorbereiden, maar ook tussentijdse adviezen uitbrengen over concrete maatregelen en – straks – ook over de versoepelingen. Zo kreeg de nieuwe expertengroep al de opdracht om een advies uit te brengen over de heropening van de kappers en andere contactberoepen.

De facto is de beslissing nu ­vooral het officialiseren van de groep virologen die op de achtergrond al advies gaven aan corona­commissaris Pedro Facon. Infectiologe Erika Vlieghe (UAntwerpen), die zelf al op het coronacommis­sariaat aan de slag was, zal de nieuwe expertengroep leiden.

‘Wilde zalmen’ Coronacommissaris Facon maakte eerder komaf met de controversiële adviesraad Celeval (DS 25 november). Om de exitdrempel te bepalen, viel hij terug op een kleinere groep van virologen, ­epidemiologen en infectiologen, ­onder wie Vlieghe, Marc Van Ranst (KU Leuven) en Niel Hens (UHasselt en UAntwerpen). De strenge ­virologenaanpak kreeg daarmee in stilte eerherstel.

Die groep had zich de voorbije weken en maanden al verenigd in een Whatsapp-groep met de naam ‘Wild salmons’, omdat ze ‘niet bang waren om tegen de stroom in te zwemmen’, tégen de roep om versoepelingen in. Maar onder de ­regering-De Croo heeft de groep de stroom weer mee. ‘Het is goed dat de groep nu geofficialiseerd is’, zegt Van Ranst. ‘We drongen daar ook zelf op aan. Dit geeft ons een duidelijk mandaat en de mogelijkheid om transparantie te geven via publieke verslagen.’

Het zwaartepunt van de nieuwe expertengroep ligt deze keer duidelijk bij de medische wetenschappers: 10 van de 24 experts zijn viroloog, epidemioloog, infectioloog of biostatisticus.

Het is intussen al de vierde ­poging van de regering om een efficiënt werkende adviesraad op te richten in de chaos van federale overheidsstructuren. Zo schoof ­ex-premier Sophie Wilmès (MR) tijdens de eerste golf het officiële adviesorgaan Celeval aan de kant om zich te laten bijstaan door de Gees, een aparte groep van experts die de exitstrategie moest bepalen. Dat adviesorgaan werd bedankt voor bewezen diensten toen de ­cijfers verbeterden en het zwaartepunt opnieuw verschoof naar ­Celeval.

De regering-Wilmès maakte er weliswaar een punt van om het overlegorgaan ‘evenwichtiger’ te organiseren, met de inbreng van onder anderen gezondheids­econoom Lieven Annemans en ­ex-ceo van Bpost Johnny Thijs. Dat liep faliekant af. Het nieuwe ­Celeval liet vooral van zich spreken door interne ruzies. Celeval slaagde er daardoor niet in om op tijd aan de alarmbel te trekken voor de tweede golf (DS 31 oktober). Onder anderen Annemans en Thijs werden nu bedankt voor ­bewezen diensten.

_________ NOOT : Lieven Annemans heeft ontslag genomen uit Celeval. Erika Vlieghe had eertijds Lieven uitgenodigd om toe te treden tot Celeval. We moeten ons geen illusies maken. Deze keer zullen de " wilde zalmen " hun pappenheimers goed gekozen hebben om geen tegenspraak meer te krijgen.157 views0 comments

Commenti


bottom of page