top of page
Search

Economische groei: de waarheid vs de leugen

De voorspelling van de grootbanken, dat de economische activiteit dit jaar met minstens 4% zal groeien is wel zeer eigenaardig wanneer we dit statement vergelijken met het rapport van het Verbond van Belgische Ondernemingen ( VBO ) van eind december 2020 waarin, op basis van voorliggende cijfers ( dus geen hocus pocus ) gesteld werd dat 130.000 bedrijven door de maatregelen in financiële moeilijkheden verkeren en failliet dreigen te gaan en meer dan 400.000 jobs op de tocht staan. De voorspelling van de grootbanken valt ook niet te rijmen met het rapport van 25.11.2020 waarin, opnieuw op basis van voorliggende cijfers, gesteld werd dat door de maatregelen toen reeds 1 op 6 gezinnen in de armoede waren vervallen. ( zie eerdere posts met bron )


Het is spijtig dat de economen van de grootbanken niet vermelden waarop zij hun voorspelling steunen noch staat maken van concrete indicatoren zodat we zelf kunnen beoordelen of hun beweringen wel ( kunnen) kloppen.


Er bestaan verschillende definities van het begrip " economie ".

Volgens de ene strekking is het een samenhangend maatschappelijk geheel van zaken als diensten, financiële middelen, handel, industrie en landbouw, gericht op consumptie en levensonderhoud van de bevolkingeconomisch systeem in functie van vraag en aanbod, volgens de andere strekking is economie een wetenschap die bestudeert hoe mensen omgaan met alternatief aanwendbare middelen, die ze gebruiken om hun behoeften te bevredigen.


Laten we zelf eens naar de economische situatie kijken :

  1. Economische groei of terugval wordt gemeten op jaarbasis in functie van de economische activiteit ( meer of minder), de gerealiseerde omzet (meer of minder ) en winst (meer of minder ) in ALLE economische sectoren. Een beoordeling die louter gebaseerd is op activiteit geeft een vertekend beeld wegens niet compleet.

  2. De horeca, de evenementensector, de cultuursector, de sport-en fitness sector, welness-sauna's, de contactberoepen, de hobbyclubs, de reissector en in mindere mate de niet-essentiële winkels en de immo hebben in 2020 zware klappen gekregen wegens 4,5 maand sluiting afwisselend gecombineerd met beperking van de werking en dus ook de inkomsten door de afstandsregels. De opgelopen schade loopt in de miljarden en kan niet meer goed kan gemaakt worden. Voor 2021 is het niet veel beter. De voornoemde sectoren zijn nog steeds gesloten of onderworpen aan beperkingen. Al deze sectoren vormen een belangrijke schakel van de economie. Van enige groei is geen sprake. Er is, in tegendeel, een belangrijke terugval die niet kan gecompenseerd worden door een eventuele stijging van de economische activiteit in de andere sectoren ( zelfs niet wanneer ook de miljarden overheidssteun in aanmerking wordt genomen ).

  3. Niet onbelangrijk is het gegeven dat er sinds februari 2021 grote obstructies en vertragingen zijn in alle grote wereldhavens waardoor de Belgische industrie en alle bedrijven die actief zijn in de bouwsector, de staalindustrie, de houtverwerking, fabricage van verf, isolatiematerieel e.a. niet meer aan grondstoffen geraken. Het tekort leidt onherroepelijk ook tot een forse stijging van de prijzen (3 tot 10 x meer, ook voor de huur van vrachtcontainers die voorheen 1.500 € kosten en nu 15.000 € ). Geen grondstoffen betekent geen productie en dus ook geen verkoop of grote vertragingen in de verkoop. Duurdere grondstoffen betekent ook minder winst of duurdere prijzen die leiden tot minderverkoop.

  4. Honderden duizenden mensen die werkzaam zijn in de sectoren vernoemd onder punt 1) zijn langere tijd technisch werkloos geweest met een belangrijke terugval van de inkomsten. De premies van de overheid dekken het inkomstenverlies van de werknemers niet. Minder inkomsten leidt onherroepelijk tot een vermindering van de koopkracht. Tel daarbij de vele honderden duizenden, mogelijks zelfs miljoenen mensen die één of meerdere keren verplicht in quarantaine zijn moeten gaan met loonverlies ( max 70% van het loon ), dan kan er hoegenaamd geen sprake zijn van economische groei. Als mensen minder inkomsten hebben beperken zij hun uitgaven tot het strikt noodzakelijke. De economie is afhankelijk van de koopkracht.

  5. De opmerkingen van het VBO zijn terecht. Zij vreest dat wanneer de overheidssteun weg valt, 130.000 bedrijven die al ruim een jaar in financiële moeilijkheden verkeren, failliet zullen verklaard worden en hiermee ook 400.000 banen verloren zullen gaan. De overheid heeft in 2020 allerlei truken verzonnen om faillissementen tegen te gaan : opschorting van de aflossing van kredieten, opschorting van de betaling van huur via Vlaio, maandelijkse premies om het inkomstenverlies op te vangen ( voor wie voldoet aan de voorwaarden). Er zijn in 2020 minder faillissementen geweest dan in 2019 omdat veel ondernemingen artificieel in stand zijn gehouden. Wat nooit vermeld is geworden maar wel een triestig feit is, is dat veel bedrijven in WCO zitten ( ze hebben bij de rechtbank een opschorting van betaling van schulden aangevraagd).

  6. De overheidsschuld bedroeg eind december 2020 524 miljard euro. België heeft in 2020 zeer veel geld geleend bij het IMF en het ECB. Naar verluid hebben deze banken renteloze leningen in de vorm van staatsobligaties uitgeschreven, maar dat neemt niet weg dat die schulden wel moeten terug betaald worden door ons en de toekomstige generaties ( miljarden grants niet in acht genomen, dat was een gratis extraatje via de EU en het ECB ). Hoe ? Door meer belastingen te heffen natuurlijk. Meer belastingen is minder koopkracht. Minder koopkracht heeft een effect op de economie.

Een goed verstaander begrijpt bij het lezen van het artikel meteen dat er in werkelijkheid geen sprake is van een economische groei maar van een zware terugval. 2020 is nl. uit de narrative gelaten. Men vergelijkt 2021 met 2019. Een groei van 4% tov van 2019 betekent - gespreid over 2 jaar - dat er een belangrijke terugval is.

Voorspellen dat in 2022 hetzelfde niveau zal bereikt worden als eind 2019 zegt alles over de werkelijke situatie.


"KBC gelooft dat de economie al in het eerste kwartaal van 2022 het peil van net voor de pandemie kan bereiken. De andere banken zijn wat voorzichtiger en denken dat zo'n herstel één tot drie kwartalen langer zal duren " ( dus tot eind 2022 en... dat is dan nog enkel op voorwaarde dat er geen lockdowns meer komen )."


360 views0 comments

Commenti


bottom of page