top of page
Search

Drie dagen later...


08.10.2020 heeft Frank Vandenbroucke in de Kamer verklaard :

" Is er wetenschappelijk bewijs ? Collega's ik ga u frustreren, ik ga u teleurstellen. Hard wetenschappelijk bewijs dat zegt, nu moet u dit doen en nu moet u dat doen .... de wetenschap is onzeker. De data zouden beter kunnen. Maar we zijn niet in zekerheid. We ageren in onzekerheid, in wetenschappelijke onzekerheid, maar de politiek moet beslissen.


3 dagen later, hetzij vandaag 11.10.2020, heeft Frank Vandenbroucke in het VTM nieuws verklaard :


"De cijfers zijn dramatisch.Ik hoop dat we er zullen komen met de nieuwe maatregelen die de regering vorige week nam."

“Een nieuwe lockdown is niet van de tafel als de coronacijfers blijven stijgen.”

“Gouverneurs en burgemeesters kunnen strengere maatregelen nemen indien nodig. Het is dus een combinatie van een nationale minimumeis en lokale verantwoordelijkheden. Waar de toestand erger is, moeten extra maatregelen genomen worden.”


Op wat baseert Frank Vandenbroucke zich om te verklaren dat de cijfers dramatisch zijn? 3 dagen geleden wat hij nog onzeker en de wetenschap ook, de data kunnen beter... en dan nu opeens weet hij wel met zekerheid dat de situatie dramatisch is?

Waaruit blijkt dit ? SHOW ME THE EVIDENCE.

315 views0 comments
bottom of page