top of page
Search

DE ZOVEELSTE ZWARTE BLADZIJDE UIT ONZE GESCHIEDENIS

Het collectief geheugen is kort. Tijd om het even op te frissen en de registers wat verder open te trekken dan Chris Stoop heeft gedaan. Het gaat in de WZC over veel meer dan " bejaarden en mensen met onderliggende aandoeningen, die in een collectieve instelling wonen " en vrijwilliger Guido wiens leven geruïneerd werd door een valse beschuldiging.

Tijdens de eerste golf gingen de WZC inderdaad op slot. Letterlijk. De oudjes werden opgesloten op hun kamer ( in quarantaine heette dit dan ). Ze mochten weken lang geen enkel fysiek contact hebben met hun naasten. De beelden van bejaarden die huilend van achter een raam even zwaaiden naar hun kinderen en kleinkinderen die buiten stonden, staan op mijn netvlies gebrand. De huilende bejaarden die occasioneel in het nieuws verschenen om hun schrijnend verhaal te doen over de slechte manier waarop ze werden behandeld, het slechte eten , de verwaarlozing ... ook.

Dit probleem is niet nieuw. Het is een oud zeer dat al vele jaren geleden door een paar BV'ers aan de kaak is gesteld. Humo heeft er eens een lange reeks aan gewijd. Wat er toen allemaal kwam boven drijven van wanpraktijken tart alle verbeelding. De overheid heeft hieraan nooit iets gedaan. Tal van WZC waren toen en nu nog steeds kleine totalitaire staatjes waar oudjes en hun familie - niettegenstaande het feit dat ze maandelijks hoge bedragen betaalden voor eens service die er niet was - aan hun lot werden overgelaten, verwaarloosd en ronduit slecht behandeld, inclusief hier en daar zelfs slagen en klappen.

Tijdens de eerste golf zijn veel oudjes gestorven door eenzaamheid. Velen waren niet ziek van corona. Ze werden overigens ook niet getest. Er waren toen nog geen tests. Volgens de website van het FAGG was 42% van de geregistreerde " corona doden " niet getest. Ze waren op het zicht beoordeeld als corona overlijden. Dat heette dan " vermoedelijk corona overlijden ". Ik heb er eertijds meerdere posts aan gewijd met screenshots van de cijfers en grafieken en uiteraard ook, zoals steeds met bronnen.

Tijdens de zomer van 2020 kampten we met een hittegolf met temperaturen tot wel 35°. De meeste WZC hebben geen airconditioning en deze die er wel een hebben, mochten ze van de overheid niet opzetten zgn. om verspreiding van het virus tegen te gaan. Verluchten mocht om dezelfde reden ook niet. Het inzicht dat ventilatie van lokalen net goed is om het virus de kop in te drukken kwam pas vanaf het najaar toen het steenkoud was en we schoolgaande kinderen met een dikke jas in de klas zaten ziten met de ramen wagenwijd open. Ik - en samen met mij vele anderen - heb tijdens de hittegolf voorspeld dat veel oudjes zouden sterven van de hitte en er absoluut afkoeling moest voorzien worden. Het is in dovemansoren gevallen. Wat voorspeld was gebeurde ook effectief. Massale sterfte van oudjes in WZC die allemaal onder de noemer van " corona " geplaatst zijn en op de grafiek van Statbel prijken in een sterke piek van oversterfte tijdens de hittegolf periode.

Tot overmaat van ramp heeft de overheid ook nog eens de ter aarde stelling van " corona overlijdens " met allerlei absurde regels aan banden gelegd. Slechts een handvol familieleden mocht de begrafenisplechtigheid of de crematie bij wonen. Dit mocht niet en dat mocht niet. Duizenden families hebben niet op een fatsoenlijke manier afscheid kunnen nemen van hun dierbare. Velen hebben hun bejaarde ouder of grootouder in de weken die het overlijden vooraf gingen niet meer gezien. En na het overlijden ook niet want, naar verluidt, waren de doden nog besmettelijk. Ze werden in een bodybag afgevoerd. Einde verhaal. Chris Stoop heeft overschot van gelijk wanneer hij zegt en schrijft dat er in dit land nog veel onverwerkte rouw is.

In oktober 2020 brak de tweede golf uit en werden oudjes opnieuw in isolatie geplaatst zonder mogelijkheid tot enig contact met hun naasten. De WZC hanteerden absurde quarantaine regels. In die periode werden de oudjes wel massaal getest en moesten ze toch 7-10 dagen in isolatie ook al waren ze negatief. Ik heb in die periode veel schrijnende verhalen ontvangen van familieleden die ten einde raad waren. Ik kon ze maar één advies geven : haal je vader of moeder daar meteen weg. Sommigen hebben dat gedaan. Anderen niet omdat het volgens hen niet mogelijk was.

Tijdens de tweede golf zijn andermaal heel wat oudjes gestorven door eenzaamheid en/of slechte behandeling en/of verwaarlozing. Over de periode 15.03 tot en met 31.12.2020 werden in B meer dan 20.000 " corona " doden geregistreerd. 95% waren ouderen +65 jaar waarvan het overgrote deel in WZC. Dat was geweten door de overheid maar ze deden er opnieuw niets aan.

In 2021 zijn " slechts " (afgerond ) 9.000 " corona doden " geregistreerd. De overgrote meerderheid waren nog steeds bejaarden. Vanaf de aanvang van de vaccinatie campagne zagen we plots in de pers het ene na het andere artikel verschijnen van WZC in één of ander verloren gehucht in Vlaanderen waar plots een grote uitbraak werd vast gesteld terwijl deze WZC voorheen volledig corona vrij waren gebleven. 70-80% van de bewoners EN het personeel was ziek door corona. Vele oudjes stierven ook. Ik heb in januari 2021 alle WZC die de pers hadden gehaald opgelijst. Het waren er 15 op minder dan een maand tijd. Na die post ontving ik van tal van verpleegkundigen uit andere WZC berichten. Ze schreven '" bij ons is het ook zo, maar we mogen er niets over zeggen ". Marc Van Ranst maakte zich er van af met de smalende bemerking dat het de schuld was van de Britse variant die door bezoekers was binnen gedragen in de WZC. Einde verhaal. Het stof ging liggen. Niemand besteedde er nog aandacht aan.

Eind 2021 kwam dan aan het licht dat bejaarden die van een WZC verkasten naar een ziekenhuis wegens ziek door of met corona, het voorwerp vormden van palleatieve sedatie met morfine zonder toelating of kennisgeving aan de familie. Zogenaamd tegen de pijn en de angsten. Ze vernamen het pas als hun bejaarde ouder of grootouder al 1-2 dagen aan de morfine zat. 2-3 dagen later waren ze er niet meer. Overleden door corona klonk het dan. Een factchecker heeft zich gewaagd aan een waterige factcheck. Neen, mensen sterven niet door morfine. Dat morfine het hart vertraagt waardoor er minder zuurstof door het lichaam gepompt wordt, de longen te weinig zuurstof krijgen en de ademhaling stopt was een verwaarloosbaar detail. Zich inlezen in de materie was blijkbaar teveel inspanning.

Hetzelfde geldt overigens voor de beademingstechnieken die zijn toegepast. Kamerlid Philippe De Backer ( in hoofdberoep ervaren longarts ) had in april 2020 reeds gewaarschuwd en in navolgend stadium een uitgebreide studie in samenwerking met een paar specialisten van Oxford University gepubliceerd waarin beschreven en aangetoond werd dat 50% van de " corona " doden had kunnen vermeden worden.

Het is mijn overtuiging dat als een team van experten ( echte wel te verstaan, geen omgekochte prutsers ) een grondig onderzoek zouden uitvoeren, snel zou komen vast te staan dat met een andere aanpak 95% van de doden had kunnen vermeden worden. Dit onderzoek zal er echter nooit komen of toch niet op initiatief van de overheid.

Ik deel de visie van Chris De Stoop waar hij stelt dat en ik citeer : " “Als er geen hervormingen komen in de woonzorgcentra, dan is dat zoveel als schuldig verzuim " NIET. Het schuldig verzuim is al 2 jaar een feit ( en als we de zaken van wat dichterbij zouden bekijken al veel langer ). Ik deel de visie van Chris De Stoop dat en ik citeer : " Woonzorgcentra zoals ze nu zijn, blijken de gevaarlijkste plek te zijn om in tijden van epidemie te wonen." daarentegen wel. Dat heb ik zelf mogen ervaren.

In het WZC waar mijn mama verbleef was iedereen ( bewoners en personeel ) driedubbel gevaccineerd. Maar toch hebben ze allemaal ongeveer een maand na de derde spuit Flurona of corona gekregen. Net zoals miljoenen andere burgers die in de rij hebben gestaan voor spuit 1,2,3. Leg dat maar eens uit. Tot daar dus de beloofde " hoge beschermingsgraad van vaccins-die-geen-vaccins zijn. Het grote verschil tussen de gewone burger in de buitenwereld en oudjes in WZC is dat de eerste in eigen huis, in een vertrouwde omgeving voor zichzelf kan zorgen of zich laten verzorgen, omringd door liefde, warmte en aandacht ( wat nog altijd het beste medicijn is ) terwijl voor de tweede, de deur van een WZC in geval van een uitbraak op slot gaat. Niemand komt er nog in. In hun ergste miserie worden bejaarden in WZC afgesloten van de wereld. Geen fysiek contact meer met familie en naasten. Rot maar weg in een hoek. Doe wat wij zeggen en zwijg.

Huisartsen, artsen van WZC, verpleegkundigen en zorgkundigen in WZC, de directie van WZC ... ze dragen allemaal een verpletterende verantwoordelijkheid in het hele gebeuren. Op een manier zijn ze allemaal schuldig aan dood door schuldig verzuim.

Uiteraard zijn er in elk WZC ook " goei " die zich keihard inzetten en doen wat ze kunnen ( dat zijn dan degenen die mails naar mij sturen ) maar die categorie gaat letterlijk kapot aan wat ze dagelijks moeten aanschouwen zonder er iets ten goede aan te kunnen veranderen. Velen verlaten de zorg omdat ze het niet meer kunnen aanzien. De " goei " die uit noodzaak blijven, vallen in een burn-out of een depressie. Of ze worden ziek of testen positief en moeten in quarantaine, wat ze als een verademing beschouwen. Effe rust. Effe weg van alle ellende. Het is niet voor niets dat veel WZC steeds vaker verpleegkundigen en zorgkundigen van vreemde origine aantrekken. WZC moeten voldoen aan strikte normen. ZIj moeten per x bewoners een verpleegkundige en zorgkundige hebben, en nachtverplegers en... en... Ze vinden er hier echter geen meer en dit al zeker niet nu zorgpersoneel in opleiding geen stage mag doen als ze niet gevaccineerd zijn en er bovendien constant een bedreiging boven het hoofd van zorgpersoneel in loondienst ( of als zelfstandige ) hangt dat ze zullen ontslagen worden als ze niet aanschuiven voor de spuit. Degenen die er zijn haken steeds vaker af. Niet omwille van corona maar omwille van de situatie, de constante druk, de slechte verloning, de werkomstandigheden, de regels die directies van WZC opleggen aan bewoners en personeel....

Kan dit oud zeer verholpen worden ? Neen. Vrijwel alle WZC zijn private ondernemingen en vette geldmachines ( OCMW WZC niet in acht genomen ). Ik heb tussen 2004 en 2013 4 RVT's (thans WZC genoemd ) in portefeuille gehad en ken hun werking als mijn broekzak. Benevens het hoge forfait dat elke bewoner maandelijks moet betalen voor basisdiensten + extra's ( die gaan van 1.850 € tot 4.500 € per maand ) ontvangt elk rusthuis van het RIZIV voor elke bewoner een dagelijkse vergoeding die afhankelijk is van hun zorgprofiel. Categorie A = mensen die zich nog goed zelf kunnen behelpen en weinig tot geen zorg nodig hebben. Categorie B =mensen die zich minder goed kunnen behelpen en hulp nodig hebben Categorie C = mensen die zich niet meer kunnen behelpen en een hoge zorggraad nodig hebben Categorie D = de dementen op de gesloten afdeling die volledig afhankelijk zijn van de zorg. Ik ken de tarieven van vandaag niet maar deze zijn sinds 2013 ongetwijfeld gestegen. In de periode dat ik actief was voor de sector liepen de vergoedingen van het RIZIV van 35 € tot 85 € per dag. Een bewoner uit categorie A bracht dus toen al, naar gelang van het geval , tussen de 2.850 € en 5.585 € per maand op. Een bewoner uit categorie D tussen de 4.485 € en 7.135 € per maand. Nu is dit wellicht nog een pak meer. Daarnaast ontvingen en ontvangen WZC ook nog tal van subsidies en premies in functie van het aantal bewoners, het aantal personeelsleden dat ze in dienst hebben als verpleegkundigen, zorgkundigen, nachtpersoneel, keukenpersoneel, het aantal kamers en serviceflats, premies voor de bouw van WZC of extra kamers, het onderhoud van hun gebouwen enz... Voor de RVT's waarin ik actief was bedroeg het totaal aantal premies en subsidies op jaarbasis al gauw 300.000 € ( en dat waren dan nog maar de kleinere RVT's met max 74 kamers, tegenwoordig zijn er WZC die echte fabrieken zijn en tot wel 180 kamers of meer hebben ).

Op 18.04.2020 heeft Maggie De Block een KB nr.10 gepubliceerd waarin tot eind 2025 een budget van 1 miljard euro subsidies toegezegd is aan de zorg. Vlaanderen heeft 2 maanden later bij Decreet zelf ook een duit in de zak gedaan en evenzo tot eind 2025 een budget van 1,1 miljard euro subsidies uitgetrokken voor de zorg. WZC en faciliteiten voor gehandicaptenzorg, en psychiatrische instellingen ontvangen, net zoals de ziekenhuizen ( die ook voor het merendeel in private handen zijn ) een dagelijkse premie per bewoner die geregistreerd werd als " corona ". Voor WZC bedroeg deze premie in 2020 en 2021 600 € per dag. Geen kat die echter ooit gecontroleerd heeft of de opgegeven aantallen een getrouwe weergave vormden van de werkelijkheid ( en dit al zeker niet in de lange periode dat er niet getest werd wegens geen testen ). Sinds de invoering van de PCR test, worden bejaarden suf getest. Tot 2x per week. Bejaarde bewoners zijn cash machines.

Om het probleem op te lossen volstaat een gewone hervorming niet. Zolang WZC private ondernemingen blijven, zullen zij altijd door winst gedreven zijn en dat gaat ALTIJD ten koste van kwaliteit. Zoveel mogelijk winst kan je nl. maar op één manier genereren als de inkomsten aan banden zijn gelegd door een aantal regels en dat is door ... de kosten maximaal te drukken.

6 views0 comments

Комментарии


bottom of page