top of page
Search

De week in een notendop

Heel het land is sinds afgelopen maandag in de ban van Jürgen Conings. Corona is naar de achtergrond verdwenen. De rest van de actualiteit in binnen- en buitenland ook.

Hieronder een overzicht :

 • Het Ministerieel Besluit met betrekking tot de versoepelingen waartoe het Overlegcomité op 11.05.2021 beslist heeft is nog steeds niet gepubliceerd https://www.hln.be/nieuws/premier-de-croo-na-overlegcomite-ommeslag-van-collectieve-naar-individuele-verantwoordelijkheid~a9f56283/

 • De cijfers zijn al 3 weken beter dan na het opheffen van de eerste lockdown ( toen er nog geen mondmaskers waren en er nog niet getest werd ) maar toch blijven de meeste vrijheidsbeperkende maatregelen nog verder duren tot 09.06.2021

 • Op 22.05.2021 lagen er in totaal 1.494 mensen in één van de 104 ziekenhuizen van het land waarvan 202 in de provincie Antwerpen, 231 in Brussel, 336 in Henegouwen, 80 in Limburg, 156 in Luik, 19 in Luxemburg, 82 in Namen, 170 in Oost-Vlaanderen, 83 in Vlaams-Brabant, 17 in Waals-Brabant en 118 in West-Vlaanderen. Op 22.05.2021 lagen er nog 544 mensen op IC verspreid over alle ziekenhuizen. Op datum werden 119 mensen met of door corona opgenomen in het ziekenhuis en 193 hebben het ziekenhuis op die dag verlaten. Er verlaten al weken lang veel meer mensen het ziekenhuis dan er worden opgenomen.https://epistat.wiv-isp.be/covid/

 • Op 21.05.2021 (laatst geregistreerde cijfers ) zijn 16 mensen overleden door of met corona. 85% van de overlijdens situeren zich nog steeds in de categorie 65-74, 75-84 en 85+. Dit is al enige tijd een vaste tendens. Er zijn geen overlijdens in de categorie van de kinderen. Wel een paar overlijdens in de categorie 45-64. Het gaat om mensen om reeds vooraf bestaande ziekten en aandoeningen waaronder obesitas. Mensen met overgewicht vormen een grote risicogroep.https://epistat.wiv-isp.be/covid/

 • Er wordt nog steeds zeer veel getest. Op 20.05.2021 ( laatst volledig geregistreerde cijfers ) werden 56.117 pcr testen uitgevoerd, waarvan 3.212 positief (5,728% ). Slechts een kleine minderheid bij kinderen en jongeren.https://epistat.wiv-isp.be/covid/

 • Op 22.05.2021 hebben 4.290.240 mensen een eerste vaccin gekregen. Volgens de overheid komt dit neer op 37,23% van de bevolking. Wanneer geconverteerd dient vastgesteld dat het percentage berekend is op een totale bevolking van 11.492.000 ofwel de bevolking die bestond per 01.01.2020. Per 01.01.2021 waren er echter 11.507.563 inwoners in België. Ondertussen zijn we al met (afgerond ) 11.516.000. Volgens Statbel neemt de Belgische bevolking jaarlijks toe met 0,54% ( ongeacht de overlijdens ). Het geciteerde percentage van eerste vaccinaties is verkeerd. https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/population-bevolking-20210101.pdf https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking

 • Op 22.05.2021 waren 1.623.619 mensen dubbel gevaccineerd wat volgens de overheid zou neerkomen op 14,33% van de bevolking. Ook dit percentage is verkeerd wegens berekend op een totaal bevolking van 11.330.209 en is dus wellicht berekend exclusief de jongeren - 18 jaar wat betekent dat het geen totaal beeld geeft. Op dit ogenblik is slechts het overgrote deel van de 65+ dubbel gevaccineerd en een miniem deel van de 45+. https://covid-vaccinatie.be/nl

 • Geert Molenberghs heeft in de pers ( nogmaals ) verklaard dat er pas bescherming is vanaf 10 dagen tot 2 weken na de dubbele vaccinatie maar niet voor 100%. Met een vaccinatiegraad van 14,33% bij + 18 jaar ( voornamelijk bij ouderen ) is de impact van vaccinatie op de verspreiding van het virus verwaarloosbaar.

 • Op 14.05.2021 is er een Koninklijk besluit gepubliceerd dat uitvoering geeft aan de wet van 22.12.2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigen testen en de verwerking van gegevens betreffende de vaccinaties. De tests mogen enkel door apotheken verkocht worden. https://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

 • De aankoop van een sneltest geschiedt op eigen kosten. Pcr testen ook indien ze niet voor medische redenen wordt uitgevoerd maar louter om een testresultaat te kunnen voorleggen om op vakantie te gaan of deel te nemen aan een festival. De prijs situeert zich rond de 60 € per test.

 • het corona certificaat is nog niet definitief goedgekeurd maar de certificaten zijn wel reeds gedrukt voor de ganse EU en klaar voor distributie https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210522_94825313

 • Het Amerikaanse CDC blijft bijwerkingen na vaccinatie verder onderzoeken. Thans richt zij zich op de jongeren die hartproblemen gekregen hebben na eerste vaccinatie.

 • de EU heeft nieuwe maatregelen getroffen tegen lucht- en waterverontreiniging. Er sterven jaarlijks 400.000 mensen vroegtijdig door luchtverontreiniging. Dit aantal moet tegen 2030 terug gedrongen worden met 55% ( vgl met corona doden ) https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/12/eu-neemt-nieuwe-maatregelen-tegen-lucht-en-waterverontreiniging-a4043381

 • De G7landen investeringen niet langer in kolencentrales om de klimaatopwarming tegen te gaan. Kolen, olie en gas moeten in de mate van het mogelijke op de schop. Hoe gaan we in de toekomst dan wel voorzien in de elektriciteitsbevoorrading ? https://www.knack.be/nieuws/wereld/g7-landen-investeren-niet-langer-in-kolencentrales/article-news-1737151.html

 • het staakt-het-vuren houdt voorlopig stand maar Gaza is volledig plat gebombardeerd https://www.msn.com/en-us/video/newsworld/un-aid-official-visits-worst-hit-areas-in-gaza/vp-AAKgSdF

 • Vandaag : in Congo ( Goma ) is er een massieve vulkaanuitbarsting: 250 doden, 120.000 zijn dakloos en duizenden zijn op de vlucht. Er zijn de afgelopen maanden opvallend veel vulkaanuitbarstingen overal ter wereld. https://www.bbc.com/news/world-africa-57215690

 • Ze hebben Jürgen nog steeds niet gevonden. Hij staat nu internationaal geseind als terrorist. Dit betekent dat iedereen die hem vanaf vandaag hulp aanbiedt ook strafrechtelijk kan vervolgd worden en ze bij eender wie kunnen binnen vallen voor een huiszoeking.

 • de " pandemiewet " is afgelopen donderdag in de plenaire vergadering van de Kamer gekomen voor stemming. De meerderheid ( Vivaldi ) had het wetsontwerp voorheen in de Commissie goedgekeurd en hoopte dat het ook in de plenaire met meerderheid zou goedgekeurd worden. Er is echter tijdens de debatten uitdrukkelijk gevraagd om het ontwerp terug naar de wetgevende kamer van de Raad van State te sturen zoals zij in haar eerste advies uitdrukkelijk had gesteld. De vereiste meerderheid heeft in dit zin gestemd. De zaak is terug verwezen naar de Raad van State voor advies. Als het ontwerp door de Raad wordt goedgekeurd zal de wet tijdens de tweede helft van juni kunnen gestemd worden. Indien er opnieuw dient geamendeerd worden zal het pas na het recess zijn.
201 views0 comments
bottom of page