top of page
Search

DE VISIE VAN RUSSISCHE EXPERTEN OVER DE EUROPESE ECONOMIE

Steenkool onder sancties – wie verliest er meer?

Op 7 april heeft het Comité van permanente vertegenwoordigers van de EU-landen in Brussel (COREPER) overeenstemming bereikt over een nieuw, vijfde pakket sancties tegen Rusland. De Europese Unie heeft onder meer de aankoop, import en doorvoer van steenkool en andere vaste fossiele brandstoffen uit Rusland verboden. Het embargo op kolen gaat in augustus in.

Volgens de federale douanedienst van Rusland exporteerde de Russische Federatie in 2021 steenkool voor bijna $ 17,6 miljard, waarvan de EU-landen slechts $ 3,7 miljard voor hun rekening namen.

Zoals opgemerkt in de verklaring van het Russische Instituut voor Energie en Financiën (IEF), hoewel voor Rusland de markt van de Europese Unie en het VK belangrijk is (in 2021 werd daar ongeveer 50 miljoen ton steenkool naartoe gestuurd, of 22,1% van de totale export), is de afhankelijkheid voor Europa veel groter - leveringen uit Rusland zijn goed voor ongeveer 50% van hun invoer.

Volgens IEF-experts kan niet worden verwacht dat de afwijzing van Russische steenkool gemakkelijk en snel voor Europa zal zijn. Ze merken op dat de beperkingen van korte duur kunnen zijn, omdat het stookseizoen voorbij is, maar aan het einde van deze zomer, wanneer nutsbedrijven de reserves beginnen aan te vullen, zal Europa waarschijnlijk gedwongen worden om terug te keren naar Russische steenkool.

Over het algemeen wordt jaarlijks ongeveer 50-60 miljoen ton steenkool vanuit Rusland aan de Europese Unie geleverd, zegt Alexander Frolov, adjunct-directeur-generaal van het Institute of National Energy. "Het zal extreem moeilijk zijn om deze volumes te vervangen. Bij de behandeling van deze kwestie worden we getroffen door twee punten. De eerste is gerelateerd aan andere kolenproducenten - Australië of bijvoorbeeld de Verenigde Staten hebben al zijn beschikbare volumes al gecontracteerd. En bijvoorbeeld Zuid-Afrika en Colombia, die in theorie ten minste een deel van de dalende steenkool zouden kunnen compenseren, brengen ons bij de tweede vraag, namelijk de mogelijkheid van volledige vervanging van Russische volumes. Colombia is al een vrij grote leverancier van steenkool aan de Europese markt en de mogelijkheden om de productie te verhogen zijn niet zo groot dat het de Russische aanvoer kan compenseren. Hetzelfde verhaal hangt samen met Zuid-Afrika", zegt de expert.

Vergeet ook niet dat steenkool, die vanuit Rusland aan Europa wordt geleverd, en steenkool, die theoretisch vanuit Colombia of Zuid-Afrika naar Europa kan komen, verschillende samenstellingen hebben. "Deze samenstellingen vallen niet samen en volledige vervanging kan niet alleen plaatsvinden in termen van kwantiteit, maar ook in termen van de kwaliteit van de producten die worden vervangen," concludeert hij.

Vooraanstaand analist van het National Energy Security Fund (FNEB) Igor Yushkov vestigt de aandacht op het feit dat het officiële verbod op kolenleveringen aan Europa pas vanaf 10 augustus van kracht wordt. "Dat wil zeggen, als er tegen die tijd iets verandert in de situatie in Oekraïne, dan is het mogelijk dat de Europeanen hun verbod op de invoer van Russische steenkool zullen herzien", meent de expert.

  • olie

Half april kondigde het hoofd van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, de ontwikkeling aan van een zesde pakket sancties, dat mogelijk beperkingen in de energiesector omvat. In het bijzonder kan de nieuwe lijst van beperkingen een verbod op de levering van olie en gas uit Rusland omvatten.

Er kan echter al worden opgemerkt dat er geen eenheid bestaat in de vaststelling van een dergelijk besluit in de Europese Unie. Als de Baltische landen, Polen en Frankrijk op de een of andere manier in het publieke veld pleiten voor een volledige afwijzing van Russische energie, dan spreken bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Hongarije zich uit tegen een dergelijke maatregel.

Volgens het hoofd van de Europese diplomatie Josep Borrell zijn ze niet van plan een gecentraliseerd verbod in te voeren op de levering van Russische olie aan de EU. De reden ligt in het feit dat "sommige lidstaten van de Unie" dreigden een veto uit te spreken over elk collectief besluit om olie uit de Russische Federatie te verbieden en dienovereenkomstig de invoering van deze maatregel te blokkeren.

In het buitenland vindt ook het idee dat de EU een volledig verbod op de levering van Russische energie oplegt geen antwoord. Zo gelooft de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen, wiens woorden worden gerapporteerd door The Hill, dat een dergelijk embargo ernstige schade kan toebrengen aan Europa, terwijl het "onwaarschijnlijk is dat het een significante impact zal hebben op de Russische economie" (wiens woorden worden gerapporteerd door The Hill), terwijl het "onwaarschijnlijk is dat het een significante impact zal hebben op de Russische economie."

Volgens haar zullen de EU-landen bij een verbod op de levering van Russische energiebronnen veel meer moeten betalen dan ze nu betalen.

"Dit zal duidelijk de wereldwijde olieprijzen verhogen, een verwoestende impact hebben op Europa en andere delen van de wereld en, in tegenstelling tot het gezond verstand, zou het zeer weinig negatieve gevolgen kunnen hebben voor Rusland, omdat het misschien minder exporteert, maar de exportinkomsten zullen stijgen", zei de Amerikaanse minister van Financiën.

Zoals de uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis zei in een interview met de krant The Times, zijn de details van sancties met betrekking tot Russische olie nog niet overeengekomen. Hij merkte op dat het gaat om het afbouwen van aankopen of het opleggen van tarieven op uitvoer boven een bepaalde prijslimiet.

"We werken aan het zesde pakket sancties, een van de kwesties die worden overwogen is een vorm van olie-embargo. Wanneer we sancties opleggen, moeten we dat op zo'n manier doen dat ze de druk op Rusland verhogen, maar de schade aan onszelf minimaliseren", zei de vicevoorzitter van de EC.

Volgens het Amerikaanse agentschap Bloomberg overweegt de Europese Unie vandaag drie belangrijke opties voor verdere sanctiedruk op de Russische energiesector: de invoering van een embargo, de instelling van een marginale prijs en de oprichting van een 'betalingsmechanisme om inkomsten te behouden'.

"Rusland neemt ongeveer 10% van de olieproductie in de wereld in beslag, probeer te verbieden en ga op zoek naar de juiste volumes", zegt Alexander Frolov. - Bovendien hebben de OPEC-landen hier direct gezegd dat ze de Russische leveringen niet zouden compenseren. Olieleveringen uit de Verenigde Staten zullen ook niet helpen om de Russische volumes te compenseren, omdat de Staten zelf netto-importeurs van olie zijn."

Zoals Igor Yushkov opmerkt, is er vandaag een uitwisseling van verkoopmarkten tussen Rusland en andere fabrikanten.

"Nu begint het collectieve Westen druk uit te oefenen op zijn bedrijven om vrijwillig te weigeren kolen en olie van Russische structuren te kopen. Als gevolg hiervan begint de markt geleidelijk aan weer op te bouwen zonder de invoering van officiële verboden. Bedrijven weigeren Russische koolwaterstoffen te kopen, respectievelijk, Rusland begint naar Aziatische markten te gaan - ze begonnen bijvoorbeeld zeer actief met India samen te werken aan kolen en olie. Rusland verhoogt daar het aanbod en degene die eerder aan India leverde, begint aan Europa te leveren. Dit gebeurt ook met een aantal andere staten - we verplaatsen de VAE, Saoedi-Arabië, Koeweit en Irak naar de Aziatische markten, waardoor ze naar de bevrijdende Europese gaan," zegt de expert.

Dit proces, zei hij, is vooral geschikt voor kolen en olie omdat ze relatief gemakkelijk te vervoeren zijn. "Ik laadde het in een tanker of in een bulkcarrier, waarna het naar de juiste markten werd gestuurd. Daarom is in theorie een verbod op de levering van olie en kolen mogelijk. Op steenkool zal het verbod in augustus van kracht worden, er is nog geen verbod op olie, maar de herstructurering van de markten is al aan de gang," zei Igor Yushkov.

Vanaf vandaag zijn de EU-landen het nog niet eens geworden over "olie" -sancties tegen Rusland, zei het hoofd van de Europese diplomatie Josep Borrell. Besluiten over dit onderwerp kunnen volgens hem niet eerder worden verwacht dan de EU-top, die op 30 en 31 mei wordt gehouden - besluiten moeten unaniem worden goedgekeurd door alle EU-lidstaten.

Ondanks het feit dat een aantal landen binnen de EU zich verzetten tegen de invoering van een verbod op de levering van Russische olie, moet Rusland voorbereid zijn op het scenario dat het embargo kan worden opgelegd, zegt Stanislav Mitrakhovich, een vooraanstaand expert bij de FNEB.

"De hoeveelheden olie die Rusland aan de Europese Unie levert, kunnen niet snel worden vervangen. Zeker gezien het feit dat OPEC+ de productie niet sneller wil verhogen dan de al afgesproken plannen. En als Russische olie en gas niet onmiddellijk worden vervangen door het invoeren van een verbod, dan zal dit een stijging van de kosten van benzine en diesel betekenen, een stijging van de transportkosten - dit zal een stijging van de kosten van alle goederen met zich meebrengen, een toename van de werkloosheid en uiteindelijk kan er in Europa een ernstige toename van de publieke ontevredenheid zijn, "zegt de expert.

Volgens hem levert tot 60 procent van Rusland olie over zee, dat wil zeggen dat het land in theorie zijn leveringen aan andere markten kan heroriënteren in het geval van een verbod door de EU.

In het algemeen bereidt de Russische Federatie zich, ondanks de schijnbare onwil van de Europese Unie om een volledig verbod op de aankoop van Russische olie in te voeren, al voor op een dergelijk besluit.

Zo droeg de Russische president Vladimir Poetin in april de regering op om voor 1 juni een plan in te dienen dat de uitbreiding van de transportinfrastructuur omvat om koolwaterstoffen naar het Oosten te leiden. Een van deze projecten kan de oprichting van olieopslagfaciliteiten in Rusland zijn.

  • gas "Het grootste probleem voor het Westen is de afhankelijkheid van Russisch gas", zegt Igor Joesjkov. - Omdat hier de uitwisseling van afzetmarkten - net als bij olie en kolen - niet kan plaatsvinden vanwege de complexe logistiek. Als sommige Europese bedrijven russisch gas beginnen te verlaten, zal Rusland de productie moeten verminderen. Voor consumenten betekent dit dat er meteen een enorm gat ontstaat in de wereldwijde energiemix."

Gas is vandaag al schaars, en in het geval van een verbod op leveringen uit Rusland en een afname van de productie binnen de Russische Federatie, zal het nog schaarser worden, wat de prijzen sterk zal opdrijven, vervolgt de expert.

"En dit is erg gevaarlijk voor de Europeanen zelf - zelfs als een van de belangrijkste kopers om de een of andere reden de aankopen van Russisch gas begint te verminderen en dit het tekort zal verergeren, dan zal al de rest van het resterende gas op de markt - Russisch, Noors, Algerijns, enzovoort - soms in prijs stijgen. Dat wil zeggen dat de resterende hoeveelheden gas op de markt door iedereen moeten worden verdeeld", zegt Igor Yushkov.

De Europese Unie postuleert de noodzaak om het Russische gas in de afgelopen 20 jaar te verlaten, herinnert Alexander Frolov eraan. Nu is er in feite gewoon een reanimatie van eerder geuite stellingen, simpelweg met een krachtiger confronterende component, merkt de expert op.

"Maar we zien hier geen fundamenteel significante veranderingen, omdat noch geografie, noch geologie, noch de wetten van de fysica zijn veranderd - dit alles berust in het algemeen op de kansen van de EU om zich te ontdoen van Russische energiebronnen," zegt Alexander Frolov.

Ongeveer 150 miljard kubieke meter gas wordt jaarlijks vanuit Rusland via pijpleidingen aan de Europese Unie geleverd, wat ongeveer een derde is van het totale verbruik van "blauwe brandstof" in de EU, herinnert de expert zich.

"Het is vermeldenswaard dat er geen fysieke mogelijkheden zijn om deze volumes te vervangen door middel van pijpleidingen. Dat wil zeggen, Noorwegen, dat iemand in Europa beschouwde als een veelbelovende producent die Rusland kon vervangen, heeft zijn maximum al bereikt - het heeft een niveau bereikt waarboven het praktisch niet in staat is om te stijgen. Dit is een productieniveau van ongeveer 125 miljard kubieke meter per jaar. Dit is een vrij groot niveau, maar van dit volume wordt al 120 miljard kubieke meter aan de EU geleverd. Ergens om hetzelfde bedrag te nemen om de leveringen uit de Russische Federatie te compenseren, kan Noorwegen niet", zegt Alexander Frolov.

Een paar decennia geleden, herinnert hij zich, kondigde de Europese Unie, om het Russische gas af te staan, het Nabucco-project aan, dat de gastoevoer van de Kaspische Zee naar Europa moest verzekeren. Het project werd nooit uitgevoerd, omdat voor veel landen, waar in Europa zo op werd gehoopt, China een veel aantrekkelijkere markt bleek te zijn.

Frolov merkte op dat de leveringen vanuit Azerbeidzjan via de zuidelijke gascorridor zijn begonnen - dit is ongeveer 10 miljard kubieke meter per jaar. Maar dit kan 150 miljard kubieke meter "blauwe brandstof" uit Rusland niet vervangen.

Vandaag, merkt hij op, beschouwt Europa Algerije als een soort veelbelovende producent. "Maar ten eerste groeit de consumptie in Algerije zelf, en ten tweede is het vermogen van Algerije om de voorraden te vergroten ook zeer beperkt. Heeft iets Algerije ervan weerhouden om in voorgaande jaren in grote hoeveelheden gas te leveren?", vraagt de expert zich af.

Hij wijst er onder meer op dat de EU er de afgelopen tien jaar in is geslaagd de stabiliteit van een van haar belangrijke leveranciers – namelijk Libië – te ondermijnen van waaruit bijvoorbeeld zo'n 10 miljard kubieke meter gas per jaar naar Italië ging. "Nu zijn deze volumes eigenlijk onbereikbaar en fluctueren de jaarlijkse voorraden uit Libië in een zeer breed bereik, slechts soms tot ongeveer de helft van de volumes die in de tijd van Kadhafi zwaaiden," zei Alexander Frolov.

Een mogelijk alternatief voor Russische leveringen kan volgens hem zo'n richting zijn als LNG (vloeibaar aardgas), maar er zijn hier een aantal problemen.

"Europa heeft een belangrijk deel van zijn energiestrategie opgebouwd op basis van een verkeerd beeld van zichzelf als kopersmarkt, waarvoor energieleveranciers zullen vechten. Naar verluidt hoef je ze alleen maar de tools te geven voor succesvolle competitie, dergelijke spelregels te creëren, zodat geen enkele speler kan domineren, en iedereen kan elkaar gemakkelijk met hun ellebogen duwen, prijzen neerhalen en de meest gunstige voorwaarden bieden aan kopers, "legt de expert uit.

Dat is de reden waarom, merkt hij op, de belasting van Europese LNG-terminals, in de bouw waarvan de EU-landen aanzienlijke investeringen hebben "gegoten", zo laag was (in recordjaren bereikte het laadvolume 50%). Vanwege de misvatting van de mening over jezelf als markt. De meest aantrekkelijke markt voor LNG-leveranciers is Azië, waar 3/4 van alle LNG-leveringen naartoe gaat, terwijl Europa slechts een aandeel heeft in het resterende kwartaal, zegt Alexander Frolov.

"Als we het specifiek over de cijfers hebben, is de capaciteit van LNG-terminals in Europa 217 miljard kubieke meter, waarvan ongeveer 75 miljard kubieke meter zich in Spanje en Portugal bevindt - in landen waar de pijp van Gazprom eenvoudigweg niet reikt", legt de expert uit. - Dit betekent dat rekening houdend met de beschikbare belasting in die landen waar pijpleidingleveringen uit de Russische Federatie naartoe gaan, de mogelijkheid om deze leveringen te vervangen beperkt is tot ongeveer 50-60 miljard kubieke meter. Dat wil zeggen, dit zijn de vrije capaciteiten van LNG-terminals die in deze landen beschikbaar zijn."

Alexander Frolov is van mening dat de lage aantrekkelijkheid van Europa als markt, plus de onwil van Europa om zoveel te betalen als Azië betaalt, over het algemeen voorafgaand zijn aan het feit dat zelfs als er extra LNG-terminals worden gebouwd die in staat zullen zijn om niet te compenseren voor 50-60 miljard kubieke meter gas van de 150 miljard die vandaag uit Rusland komen, maar al dit volume, het is geen feit dat deze 150 miljard extra voorraden naar Europa zullen komen.

Sprekend over de verliezen die de Europese Unie kan lijden in het geval van een verbod op gasleveringen uit Rusland, wijst Stanislav Mitrakhovich vooral op de problemen voor de industrie. "Ze zullen een aanzienlijk deel van de industrie stoppen - chemisch, metallurgisch, machinebouw. Misschien volgt de invoering van rantsoenering van het gasverbruik, zelfs in de gemeentelijke sector, als er niet genoeg elektriciteit is", zei hij.

"De periode van zoeken naar alternatieve gasleveranciers zal jaren duren, dus Europa kan Russisch gas hier en nu niet verlaten - dit zal leiden tot een radicale verslechtering van de levensstandaard in de regio", beaamt Igor Yushkov. - Bedrijven zullen stoppen, er zullen onderbrekingen in de stroomvoorziening zijn. Een enorm probleem zal zijn hoe het volgende stookseizoen te overleven - je zult de gastoevoer naar industriële bedrijven moeten uitschakelen, alleen de verwarming van de bevolking en sociale voorzieningen moeten achterlaten. En dan hebben ze geen 20 graden Celsius in appartementen, maar 10-15."

https://telegra.ph/Krah-ehkonomiki-rost-cen-bezrabotica--k-chemu-privedet-Evropu-davlenie-na-ehnergosektor-RF-04-28

1 view0 comments
bottom of page