top of page
Search

De schande voorbij


Afgelopen zaterdagavond zijn 10 (!) politie agenten zonder mandaat of huiszoekingsbevel binnen gevallen in een onschendbare woning omdat de 14-jarige dochter des huizes haar verjaardag vierde met een paar vrienden (wat niet toegelaten is). De 8 politie agenten zijn, zonder reden en zonder mandaat, meer dan een uur in de woning gebleven voor een huiszoeking en gedroegen zich zeer agressief.

De vrouw des huizes is het gebeuren na een uur beginnen filmen. Buiten op de oprit is zij door een politie agente die niet wilde gefilmd worden, tegen de grond gesmeten en in mekaar geslagen. Hoewel het bloed uit haar hoofde spatte en de grond vol met bloed lag zijn twee mannelijke politie agenten met een knie op haar rug gaan zitten om haar in bedwang te houden terwijl de dame zwaar gekwetst was en geen enkel verzet pleegde.

De vader des huizes heeft haar te hulp willen schieten. Een van de politie agenten heeft hem vast gegrepen, een pistool tegen zijn hoofd gezet en hem ook tegen de grond gesmeten. Toen de kinderen gilden dat 2 mannelijke politie agenten die met hun knie op de borst van de moeder zaten terwijl zij zwaar gekwetst op de grond lag, haar moesten los laten omdat zij niet kon ademen (wat de moeder meermaals kenbaar heeft gemaakt) hebben de politie agenten hen fysiek bedreigd dat zij ook tegen de grond zouden gesmeten worden.


De man, de vrouw en 2 van de 3 minderjarige kinderen zijn door de politie opgepakt, in de boeien geslagen en afgevoerd naar het ziekenhuis van Braine l'Alleud. Het derde kind (13 jaar) werd in grote angst thuis alleen achter gelaten. Toen de dokters klaar waren heeft de politie ze in de boeien geslagen (!) mee genomen en in het gevangenis gestopt.


De familie is slechts zondag rond 14u30 u terug vrij gelaten. Zij hebben hun huisarts Jean-Laurent Veys gebeld die zich een uur later heeft aangemeld en vastgesteld heeft dat ze allemaal ernstig gewond waren (hersenschade, gebroken neus en andere kneuzingen) en in shock. De huisarts heeft klacht neergelegd tegen de politie.

NOOT: het hele gebeuren staat op beeld. De opname kan bekeken worden via de link in het artikel van HLN.

Op geen enkel moment heeft de moeder of enig ander lid van het gezin ook maar één vinger uitgestoken naar de politie of zich ongepast gedragen. Het ongerechtvaardigd geweld met fysieke letsels is enkel het gevolg van het feit dat de moeder des huizens de politie agenten gefilmd heeft en de opmerking heeft gemaakt dat ze met 8 waren.


Deze 10 politie agenten moeten METEEN ontslagen worden EN opgepakt in voorlopige hechtenis voor berechting in toepassing van het snelrecht. Zij zijn een gevaar voor de maatschappij en een smet op het blazoen van alle politie korpsen in dit land.

Zij hebben zich moedwillig schuldig gemaakt aan slagen en verwondingen met ernstige fysieke letsels tot gevolg bij de vrouw des huizens (hersenschade en gebroken neus), bedreiging met de dood, fysiek geweld tegen de vader en fysieke bedreiging van 3 minderjarige kinderen in paniek. Dit is de meest schandelijk vorm van misbruik van macht die in geen enkel geval kan en mag getollereerd worden.


De burgemeester en de commissaris van Politie van de gemeente LASNE moeten onmiddellijk ontslag nemen. Zij zijn verantwoordelijk voor het geweld dat deze 8 politie agenten toepassen op burgers terwijl zij een onschendbare woning dat privé domein is betreden, een grove inbreuk plegen op de Grondwet en doelbewust slagen en verwondingen toebrengen.


Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse zaken, Frank Vandenbrouche, minister van Volksgezondheid, Eerste Minister De Croo evenals de desbetreffende ministers van de Waals regering dienen even zo hun ontslag in te dienen. Zij zijn degenen die het gebruik van geweld door politiediensten in een onschendbare woning en op privé terrein toelaten.


Geen excuses. Geen voorwendsels. Geen leugenachtige verhalen om de schuld in de schoenen van deze burgers te schuiven.

OPHOEPELEN ! Onwaardig om dit land nog verder te besturen.


Dit bericht is tevens een oproep aan alle politie agenten en gezagsdragers van dit land. Het is niet omdat u al dan niet een uniform en een geladen pistool draagt dat u eender wat kan doen. Dit is niet de Far West. U bent niet onschendbaar wanneer u in dienst bent. U bent zoals elke andere burger gehouden tot het respecteren van de wetten en u kan zoals elke andere burger strafrechtelijk vervolgd en gestraft worden voor misdrijven begaan tijdens de dienst. De politiediensten mogen geen vergaarbak worden voor criminele psychopaten die denken dat ze tijdens hun dienst eender welk misdrijf mogen begaan met de idee dat ze ongenaakbaar zijn OMDAT ze politie agent zijn.

437 views0 comments
bottom of page