top of page
Search

De pen is een machtig wapen

Gebruik uw pen. Het geschreven woord is een machtig wapen.

Beste FB vrienden en volgers,


Ik krijg van veel mensen de vraag wat zij kunnen doen om een steentje bij te dragen in het algemeen belang. Ik heb hierop al een aantal keren op individuele basis geantwoord in een comment of via messenger. Bij deze plaats ik een algemene post over deze kwestie na veel reflexie over de efficiëntiegraad van de verchillende opties die voorliggen.


Sommigen van jullie roepen op tot een betoging. Ik geloof niet in betogingen, manifestaties en stakingen die het land al dan niet plat leggen, in veel gevallen de economie veel schade toebrengen en vaak ook gepaard gaan met geweld, waarbij ook aan de roerende en onroerende goederen van handelaars en particulieren veel schade wordt berokkend.

Iedereen herinnert zich nog wel de wekelijkse klimaatbetogingen die door jongeren georganiseerd werden waar veel volwassenen ook in meegestapt zijn. Heeft het iets ten goede veranderd ? Neen.

Iedereen herinnert zich vast ook nog wel de betogingen voor andere aangelegenheden bvb in Brussel, waar auto's in brand gestoken werden, winkelruiten van handelaars ingeslagen werden, en winkels leeg geroofd. Heeft dit iets ten goede opgeleverd ? Neen. Alleen maar kommer en kwel.


Velen onder jullie zijn - terecht - boos dat het land in een wurggreep blijft. Maar velen - om niet te zeggen de overgrote meerderheid van de bevolking - zitten in de greep van de angst door de aanhoudende negatieve berichtgeving in MSM die dagelijks gevoed wordt door experten die deze kwalificatie niet waard zijn.


Elke stem die iets anders zegt wordt geweerd. Ze krijgen geen platform. Of het nu gaat om politici, artsen, specialisten, wetenschappers of advocaten, zoals ikzelf... de media geven ons niet het woord. Er worden geen debatten georganiseerd waar tegengestelde meningen tegenover mekaar gezet worden.

De media spelen een hele vuile rol in het in stand houden van de angstpsychose.


Het is dan ook maar zeer de vraag of, als er toch betogingen, manifestaties en stakingen zouden georganiseerd worden, hoeveel mensen daaraan zouden deelnemen als u weet dat 95% van de bevolking angstig is. De paar duizend mensen die in België reeds de straat op getrokken zijn, zijn amper of zelfs helemaal niet vermeld geworden in de media.


De miljoenen betogers die in Berlijn en Londen de straat op getrokken zijn, zijn door MSM smalend gereduceerd tot 10.000 à 18.000 man. Het wordt weg gelachen en geminimaliseerd. We weten al langer dat MSM niet op correcte wijze informeert.


Gerechtelijke procedures tegen de Belgische Staat, hebben zeker hun nut en dat zal er op termijn zeker wel van komen wanneer de rekeningen moeten en zullen vereffend worden. In dit stadium is de factor " tijd " echter van overwegend beland. Procedures zijn lang en omslachtig. Ze nemen veel tijd in beslag, tijd die we niet hebben. We moeten het tij NU doen keren. Elke dag is van belang.


Ik zie u al denken " is er dan niets dat wij, het volk, kunnen doen"? Toch wel... De pen is een machtig wapen. De meesten onder ons schrijven niet meer met een pen maar typen op briefpapier is even goed.

Als iedereen die een steentje wenst bij te dragen, op regelmatige basis (dagelijks, wekelijks...) een brief stuurt naar de Federale Regering, de Vlaamse Regering, het Ministerie van Onderwijs, het Ministerie van Volkgsgezondheid, het Ministerie van Economische zaken, het Ministerie van Binnenlandse zaken en elk ander Ministerie, elk ten belope van de materies die onder hun bevoegheid vallen, de Provinciegouverneurs, de Burgemeesters van jullie woonplaats, Sciensano, het Agentschap voor Zorg en Gezondheid, de Orde van Geneesheren, de Scholenkoepels enzz... en voor de handelaars en ondernemers onder jullie bij wie het water al lange tijd aan de lippen staat : Unizo, Voka, eigen beroepsorganisaties.... dan zal dit zijn effect zeker niet missen.


Alle hiervoor opgesomde instanties dienen ontvangen brieven te beantwoorden. Zij kunnen en mogen ze niet negeren. Als zij duizenden brieven ontvangen van burgers en/of handelaars met klachten en protesten tegen bepaalde maatregelen die een nader omschreven persoonlijke schade opleveren met indringend verzoek om deze maatregelen af te schaffen en waarom, zal er vanuit de bevolking een zodanige druk ontstaan dat zij binnen afzienbare tijd niet anders kunnen dan gepaste acties te nemen.


Emails kunnen natuurlijk ook maar hebben niet hetzelfde effect ( tenzij ze ook gepaard gaan met een brief ). Emails komen nl. terecht in één mailbox waarbij door de betrokken ambtenaar of aangestelde die de mails verwerkt zal vastgesteld worden dat er een toename is van emails die beantwoord worden met een geautomatiseerde repliek die in zeer algemene bewoordingen gesteld is of louter een bevestiging van ontvangst vormt, waarmee u meteen weet dat niemand uw mail echt bekeken heeft. Degenen onder u die in het verleden al emails gestuurd hebben naar deze of gene instantie kunnen er van meespreken.


Dat is wel anders als de Federale en Vlaamseregering, alle Ministeries, Provincies, Gemeentebesturen, Beroepsorganisaties enz.... plots dagelijks meerdere volle postzakken voor hun deur gedeponeerd krijgen.


Gebruik uw pen. Het geschreven woord is een machtig wapen.
3 views0 comments
bottom of page