top of page
Search

De leugen in de overtreffende trap (deze post werd door Facebook gecensureerd)

“We kregen redelijk wat mails van verbaasde artsen en gevaccineerden ”, zegt taskforce-lid Pierre Van Damme (UAntwerpen). “Zo’n bloedtest gebeurt nu dikwijls naar aanleiding van een check-up door de huisarts. Soms vragen mensen zelf om te checken of het vaccin wel werkt als er toch een bloedafname gebeurt voor iets anders. Dan zijn zij dubbel ongerust wanneer er geen antilichamen gevonden worden.”

De Taskforce Vaccinatie heeft de voorbije weken veel ongeruste mails ontvangen over mensen die na vaccinatie geen of amper antistoffen in hun lichaam vonden met een bloedtest.

Volgens Van Damme zeggen die resultaten weinig omdat labotests naar een ander soort antilichamen speuren dan degene die opgewekt worden met vaccinatie. “Ze vinden wel de antistoffen die je aanmaakt nadat je de ziekte hebt doorgemaakt”, zegt hij. “Dan gaat het om antilichamen die de mantel aanvallen van het virus. Bij vaccinatie worden antistoffen tegen het S-eiwit (die het coronavirus de kenmerkende spikes geven, red.) opgewekt. Die worden niet opgepikt door de labotests.”

De werkzaamheid van de vaccins is in klinische studies aangetoond, dus tests na vaccinatie hebben volgens Van Damme weinig zin. “Bovendien weten we niet hoe hoog de concentratie van antilichamen precies moet zijn om er conclusies uit te trekken.”


------------------------------------------------------

1. de klinische studies betreffen allemaal in vitro studies. Er zijn ( nog ) geen klinische studies verricht op gevaccineerde mensen. Pierre Van Damme MOET die klinische studies vrij geven en het bewijs leveren van wat hij zegt.


2. Voor c.o.r.o.n.@ maten de labo's enkel de gekende parameters van het immuunsysteem. Wie tegenwoordig een bloedonderzoek laat doen kan ook laten meten of hij/zij immuuncellen heeft tegen het virus en of de persoon de ziekte al heeft gehad of niet.


Volgens het initieel narratief zorgt het mRNA ervoor dat het lichaam specifieke proteïnen begint aan te maken tegen het virus. maw het lichaam maakt zelf afweercellen aan. Als er kan gemeten worden of iemand natuurlijke immuuncellen heeft aangemaakt ( door de ziekte ) dan kan er ook gemeten worden of er dank zij het mRa antilichamen zijn aangemaakt tegen het virus.


3. het feit dat uit zoveel bloedonderzoeken blijkt dat gev@ccineerden GEEN immuuncellen hebben aangemaakt bevestigt andermaal dat het v@ccin niet doet wat het verondersteld is van te doen. NUL bescherming.

Wat dan wel ? Dat zal de toekomst uitwijzen.


579 views1 comment

1 Comment


Unknown member
Jun 05, 2021

Kunnen we tegenwoordig nog een bloedtest vertrouwen? Of enig ander woord van een arts? Krijg je een eerlijk 'je hebt natuurlijke antistoffen van een eerder infectie'. Ga je nog behandeld worden als je niet gevaccineerd bent? Gaan ze je niet stiekem vaccineren als je onder narcose zou moeten? Ik heb er géén vertrouwen meer in. Iemand anders?

Like
bottom of page