top of page
Search

De kat de bel aanbinden: ziekenhuizen spelen grote rol in eigen personeelstekort

( post van Dirk E. Rochtus te lezen onder de illustratie )

Hoe de overheden ( in alle EU landen ) hun bevolking gijzelen :

1) investeer gedurende 20 jaar niet in de zorgsector, sluit ziekenhuizen, verminder het aantal bedden,leg geen strategische stocks aan, houdt de lonen van verpleeg-en zorgkundigen laag zodat het beroep niet aantrekkelijk is, bouw de gezondheidszorg af.


2) gebruik het argument van zelf georganiseerde tekorten in de zorgsector tijdens een sanitaire crisis om de bevolking te onderwerpen aan aanhoudende vrijheidsbeperkende maatregelen en doe niets om de ziekenhuiscapaciteit op te schalen.


3) leg de verantwoordelijkheid bij de burgers en zadel ze op met een schuldgevoel : " jullie moeten de ziekenhuizen ontlasten ! Respecteer de maatregelen ! ";


Geniaal diabolisch plan.Post van Dirk Rochtus:

Vandaag worden we geconfronteerd met maatregelen, opgelegd om de overbelasting van de gezondheidszorg te voorkomen.


Lockdowns en alle andere beperkingen moeten dus dienen om het gezondheidssysteem te behouden.


Het gaat dus niet om maatregelen met onmiddellijke impact op het gebied van verplegingstekorten, bedden op de intensive care, arbeidsomstandigheden en medische apparatuur.


Te weten dat een doorgedreven privatisering, forfaitaire betalingen per onderzoek en ziekenhuizen die hebben gesnoeid om winst te maken, een omgeving gecreëerd hebben waarin winst, en niet het welzijn van de patiënt, voorop staat. Met over de jaren heen als resultaat : een dramatische onderbezetting.


We zijn dus geëvolueerd naar een gecommercialiseerd gezondheidszorgsysteem waar de optimale benutting van de bedden op de intensive care 80% bedraagt. Een optimale benutting van de bedden op de intensive care (van 80%) is geen medische optimalisatie, maar een puur economische. De bedden op de intensive care werden verminderd, het aantal absolute bedden op de intensive care is afgenomen, terwijl het totale aantal intensive care patiënten op hetzelfde niveau is gebleven als in de afgelopen jaren: zelfde of meer aantal IC-patiënten, minder bedden. En wat stellen we vast: in plaats van de medische zorg te verbeteren, wil de staat zijn burgers opsluiten.


De staat neemt zijn burgers in gijzeling.


Zo wordt vandaag iedereen individueel verantwoordelijk geacht voor het behoud van de gezondheidszorg, alle aanbevelingen in de verschillende versies van een Belgisch noodplan voor een grieppandemie ten spijt. De staat heeft afstand gedaan van zijn verantwoordelijkheid, nota bene voor een wanbeheer dat ze zelf opzettelijk heeft veroorzaakt.


Volgt u nog?


Als het doel van de maatregelen het voorkomen van de overbelasting van de gezondheidszorg is, maar het de staat is die dat systeem verpest, wie is dan verantwoordelijk voor de gevolgen ?


Tijdens de eerste golf werd er gesteld dat de ICU bedden konden opgeschaald worden naar 5.000. Waar zijn ze ?

642 views0 comments
bottom of page