top of page
Search

De grote contradictie: overbevolking en het reddende experimentele vaccin

In juli 2020 kreeg ik een video toegespeeld van een interview met Sarkozy tijdens een conferentie in 2019, met het bericht " luister eens goed naar wat hij zegt". Ik heb de video zonder al teveel interesse opgezet terwijl ik in mijn keuken groentjes aan het snijden was. Ik luisterde slechts met een half oor naar het debat.

Dat werd anders toen hij begon te spreken over een gigantisch probleem van overbevolking. Ik heb mijn koksmes neergelegd en het beeld terug gespoeld. Wat zegt hij nu ? Heb ik dat goed gehoord ?

Hij zei : toen ik geboren ben waren er 2,5 miljard mensen op aarde. Nu zijn we met 7,8 miljard. Dit wil zeggen dat binnen een tijdsbestek van minder dan één mensenleven, de bevolking is verdriedubbeld. Als we zo verder doen zitten we tegen het eind van de eeuw aan 11 miljard. Dit kan zo niet verder. Onze planeet kan dit niet aan. De aarde heeft haar plafond bereikt van wat zij op jaarbasis kan voortbrengen aan voedsel en water. We zijn met teveel. Dit is een probleem van ongeziene omvang. Er moet een oplossing gevonden worden ( " il faut trouver une solution ").


Ik heb die laatste zin wel 15 keer terug gespoeld. Mijn grijze massa ging in overdrive want ... hoe los je in godsnaam een probleem van overbevolking op ?

Er bestaat m.i. maar twee manieren : ofwel doe je aan geboorte beperking maar dan zie je het effect pas binnen 20-25 jaar, ofwel zoek je iets waardoor de wereldbevolking op korte termijn gedecimeerd wordt. Dan heb je meteen effect. Er zijn geen andere opties.


Daarnaast vroeg mijn heldere geest zich ook af waarom een ex-president van Frankrijk dergelijke uitspraken deed. What the hell..... heeft een probleem van overbevolking te maken met het klimaat en Co2 uitstoot ?


De diepzeeduiker in mij werd wakker. Het viel me te binnen dat wij met zijn allen, louter door uit te ademen ook Co2 uitstoten.

Elke mens ademt in ruststand gemiddeld 16 tot 17 keer per minuut in en uit. Bij elke ademteug ademen we 21% zuurstof in ( en 68% stikstof + 1% argon ). Bij het uitademen is dat 17% zuurstof, 4% Co2 ( en de stikstof + argon die nergens voor dienen ).

De US government, environmental protection agency ( ! ) heeft uitgerekend dat dit neerkomt op ongeveer 1 kg Co2 uitstoot per dag wat overeenkomt met een ritje van ongeveer 7 km met een relatief moderne, middelkleine wagen in ideale omstandigheden. En voor een jaar op ongeveer 2500km.

Even mijn rekenmachine erbij genomen.

  • 365 kg Co2 uitstoot per jaar per mens x 7,8 miljard mensen = 2.840.700.000.000 kg ofwel 2,847 gigaton Co2 uitstoot per jaar. Louter door uit te ademen.

  • Tel daarbij de Co2 van huishoudens, elektro, auto's en andere transport middelen, dan is meteen duidelijk dat de mens, na de zware industrie ( 414 gigaton ) en de landbouw ( 185 gigaton ) de derde grootste klimaat bevuiler is. Waarom wordt hierover nooit gesproken tijdens klimaat conferenties ? Is dit de zwarte vlek op een smerig tafelkleed ?


Maar goed. Met de nieuw vergaarde kennis kon ik de uitspraken van Sarkozy tijdens de klimaatconferentie 2019 wel plaatsen.

Er is inderdaad een verband tussen het klimaat en het probleem van overbevolking dat hij aankaartte.

Ik heb de video gepost met duiding. Het was één van mijn eerste posts in het het kader van corona en de start van een diepgaand onderzoek dat mijn stoutste verwachtingen zou overtreffen.


Niet veel later kwam er een andere video aanwaaien. Dit maal van Christine Lagarde, voorzitter van de Europees Centrale Bank.

Hoewel de dame zelf niet meer van jongste is, verschoot ik me een hoedje toen ik haar, tijdens een op beeld geregistreerde toespraak, exact hetzelfde hoorde zeggen als Sarkozy, met toevoeging van de woorden : " er zijn teveel ouderen, ze vormen een probleem voor de economie ".

Is dat zo ? Even uitzoeken. Er is inderdaad een sterke vergrijzing in de Westerse landen. Louter in België zijn er meer dan 1 miljoen mensen ouder dan 70 jaar waarvan ruim 300.000 zelfs ouder dan 85 jaar. Indien berekend aan de minimex van 1.200 €/maand kost dit aan de overheid minstens 1,2 miljard per jaar aan pensioenen. Wellicht nog veel meer.


Bij de invoering van de verplichte pensioenregeling voor arbeiders ( 1924 ) en bedienden ( 1925 ), lag de gemiddelde levensduur van de mens op 67 jaar. De toenmalige overheid ging er van uit dat er niet lang pensioen zou moeten uitbetaald worden. Dat is anders uitgedraaid. De levensduurte is gestegen naar gemiddeld 82-83 jaar. Velen zitten zelfs daarboven.

We weten al langer dan vandaag dat ons pensioenstelsel op de helling staat en niet meer betaalbaar is. Het optrekken van de pensioenleeftijd naar 67 jaar is slechts een druppel op een hete plaat en heeft overigens op veel verzet gestuit.

Er is dus wel degelijk een "probleem". Niet enkel op vlak van pensioenen maar ook op vlak van gezondheidszorg voor ouderen die ook een aardige duit kosten.

We zijn met teveel en er zijn teveel ouderen.

Hoe los je dat probleem op hé ?

Die vragen hebben mij steeds dieper doen afzakken in " the rabbit hole ". Het ene bracht mij bij het andere. Hoe dieper ik groef hoe duidelijker het allemaal werd.


De volledige wereldbevolking moet tegen 2030 gevaccineerd zijn. Dat is uitdrukkelijk

voorzien in Agenda2030 van de EU en de VN.

"Leave no one behind " is de boodschap die in alle 213 landen van de WHO uitgedragen wordt.

In de hypothese dat de vaccins van divere pharma reuzen werken, zal de levensduur van velen verlengd worden en de bevolkingsgroei blijven stijgen. Elke seconde worden er namelijk wereldwijd 260 kinderen geboren. Daar kan geen enkel sterfte cijfer tegen op. Tegen 2030 zullen er dan effectief 11 miljard mensen op aarde zijn, wat voor de elite een gigantisch probleem is.

Er bestaat geen grotere contradictie.

De overheid laat ons geloven dat zij de bevolking wil redden met een experimenteel vaccin dat ons beschermt tegen infectieziekten. Zoals zij de zaken schetst, is het haar bedoeling om zoveel mogelijk mensen in leven te houden wars van elke infectieziekte. We worden met zijn allen onder druk gezet om ons zo snel mogelijk te laten inenten met een product dat nooit eerder is toegepast op de mens waarvan noch de werking noch de eventuele bijwerkingen op de gezondheid gekend zijn.

Van waar deze haast ? Omwille van een virus waarvoor goede behandelingsmethodes bestaan en de overgrote meerderheid geneest ? 94% van de bevolking is gezond maar toch ... ?

Zelfs kinderen onder de 16 jaar ?

Er is iets mis met dit plaatje. Het klopt niet.

2,199 views1 comment
bottom of page