top of page
Search

De financiering van de zorg

Op 19.04.2020 heeft de Koning 4 Koninklijke Besluiten getekend met betrekking tot Covid19.


Twee van die Koninklijke Besluiten zijn heel bijzonder.

De tekst van deze 2 K.B.'s is volledig identiek behalve ... in de 3 artikelen helemaal onderaan. Wie ze naast mekaar legt moet goed kijken in wat ze van mekaar verschillen. Het ene draagt een Numac code eindigend op 639, het andere een Numac code eindigend op 656.


In het K.B. nr.10 van 19.04.2020 ( opgesteld toen toenmalig federaal minister Maggie De Block ) werd ter bestrijding van Covid19 ( ! ) voorzien in een subsidie van 1 miljard euro per jaar aan de zorgsector tot .... 31.12.2025 (! ). Ja. Maggie wist toen al dat Covid19 tot eind 2025 zou blijven duren. Straf hè !


In het tweede K.B. van 19.04.2020 ( ook van de hand van Maggie ) werd in België .... een epidemie afgekondigd. Niet omdat er op datum voldaan was aan de voorwaarden van een epidemie ( want dat was niet zo ) maar louter om ... toepassing te kunnen maken van art.101 van de wet van 11 juli 2008 inzake de ziekenhuizen dat voorziet in de financiering van ziekenhuizen in het kader van een rampenspoed, een catastrofe of een pandemie ( = allemaal niet van toepassing. Met andere woorden : de epidemie werd enkel afgekondigd om 1 miljard subsidie per jaar te kunnen geven aan de ziekenhuizen.


In de tekst van dat tweede K.B. wordt met geen woord gerept over een epidemie in dit land. Er wordt geen melding gemaakt van de epidemiologische toestand die de afkondiging van een epidemie ( en daarmee ook het Noodplan en alarmfase 4) zou kunnen rechtvaardigen. Geen woord.


1 miljard euro per jaar door de federale gedurende 6 jaar ( 2020 tem 2025). Nu pompt Vlaanderen ook nog eens gedurende 5 jaar, 1,1 miljard per jaar in de zorgsector, van 2021 tem .... eind 2025 ( ! ).


Dit betekent dus voor de ziekenhuizen op Vlaams grondgebied 1,1 miljard per jaar van Vlaanderen + een deel van de subsidie koek van de federale ( zegt maar 40 à 50 % afhankelijk van de verdeelsleutel ), hetzij in totaal 1,6 miljard per jaar.


Een verdere analyse leert dat Vlaanderen 57 ziekenhuizen rijk is ( verspreid over een veelheid van campussen. Hoeveel euro's is dit per ziekenhuis, per jaar ? Juist. Heel veel.

In bijgaande link de details van elk ziekenhuis ( locatie, aantal bedden en statuut ). De moeite van het bekijken waard.


Blijkens de persmededeling van NVA zijn er in Vlaanderen 184.000 verpleeg- en zorgkundigen actief. Hoeveel is dit per ziekenhuis ? Juist. Heel veel. Maar toch is er een tekort aan personeel ? Mmmm...


De meeste ziekenhuizen zijn private eigendom. In privé handen dus. Het zijn ondernemingen met aandeelhouders die natuurlijk jaarlijks een dividend willen opstrijken. Conform het Wetboek van Economisch Recht moeten ondernemingen winst maken ( anders heeft het tenandere ook geen zin om te blijven ondernemen ).

Openbare ziekenhuizen worden nog meer dan private ziekenhuizen gefinancierd door de overheid maar de zorg is de afgelopen 20 jaar sterk afgebouwd dus elke extra cent is welkom.


Wanneer we deze factor in perspectief plaatsen, moeten we ons toch wel de nodige bedenkingen maken over de waarachtigheid van de rampscenario's die de afgelopen 14 maanden geschetst zijn door de openbare en (sommige ) van de private ziekenhuizen. Klopt het wel wat ze beweren ? Blazen ze de zaken niet op tot ongekende proporties omdat er andere belangen spelen ?


We weten alvast dat wanneer ze beweren dat " de ziekenhuizen overvol liggen ", dit een pertinente leugen is. De ziekenhuizen hebben nooit vol gelegen. Het waren de IC's waar tijdelijk druk op de ketel stond maar ook dat moeten we in het juiste perspectief plaatsen want de meeste ziekenhuizen hebben slechts tussen de 12 en 24 IC bedden ( 1 IC unit = 6 bedden ).


Wanneer we in een recent verleden een intensivist van UIA ( 573 bedden ) in het nieuws hoorden zeggen " we hebben onze IC capaciteit moeten opschalen " dan ging het in werkelijkheid ( en dat bleek voor een goed verstaander ook uit het interview ), dat het in werkelijkheid ging om het heropenen van een tweede IC afdeling die gedurende vele maanden gesloten was geweest wegens niet nodig, omdat de 6 bedden van de eerste en enige open IC unit ingenomen waren. In totaal lagen er 11 mensen op IC ( met Covid of andere aandoeningen ) en moesten ze "nog verder opschalen " door een derde IC unit (ze hebben er nog meer ) te heropenen.


Een paar dagen geleden interviewde de VRT een aangestelde van het kleine ziekenhuis te Lokeren ( 170 bedden ) dat in totaal over 18 IC bedden beschikt. Ze wisten van geen hout pijlen meer maken, klonk het. Ja, want er waren al 16 IC bedden ingenomen ( corona en andere aandoeningen ) dus als er nog bij zouden komen dan zouden ze patiënten naar andere ziekenhuizen moeten sturen. Dus... de versoepeling van de maatregelen was echt geen goed idee. Ze vreesden het ergste.


Op die manier kan van elke scheet een donderslag gemaakt worden.

Met de miljarden subsidies die aan ziekenhuizen betaald worden, ben ik nu zeer benieuwd of het aantal IC bedden -eindelijk - zal opgeschaald worden ( zoals NVA voorhoudt ). Als het aantal IC opgeschaald wordt moet het land nooit meer in een lockdown.

Word dus ongetwijfeld vervolgd.


In het najaar van 2021 moeten alle privé ziekenhuizen hun balans over het boekjaar 2020 neerleggen. We zullen dan eens bekijken hoeveel winst ze in 2020 gemaakt hebben en wat ze met de ontvangen subsidies hebben gedaan ( bij vergelijking met de balansen van de voorgaande jaren ).


304 views0 comments

Commenti


bottom of page