top of page
Search

De fact-checkers ge-fact-checkt (nog eens - het is niet de eerste keer en ook niet de laatste)

Ik vorm zo af en toe het voorwerp van een fact-check over berichten die ik gepost heb en die heel consequent worden af gedaan als " onwaar ". Op vandaag een stuk of 4 op een totaal van ongeveer 900 berichten. Dat valt dus goed mee.

Gewoonlijk besteed ik er geen aandacht aan omdat het teveel onzin op een rij is en ik tijd noch zin heb mijn energie te spenderen aan een gemotiveerd en onderbouwd verweer. Hierop is één uitzondering gemaakt.

(lees verder onder de afbeelding)

Op 09.10.2020 heeft DPA een fact-check gepubliceerd dat zo bol stond van de pertinente onwaarheden dat ik de publicatie van een recht van antwoord heb geëist. Hoewel ik alle bewijzen had overgemaakt van de waarachtigheid van mijn berichtgeving hebben ze geweigerd om mijn recht van antwoord te publiceren terwijl dit nochtans een wettelijk recht is.

Het ging in casu over de DPA fact-check " PCR testen worden wel gebruikt in WZC ". In deze fact-check worden nog een aantal andere zgn fact-checks verricht die kant noch wal raken. https://dpa-factchecking.com/belgium/201007-99-860621/...

Sophie Wilmès heeft de derde week van september in de pers verklaard dat er niet meer getest zou worden in WZC wegens een gebrek aan testen. Dit heeft in de kranten gestaan. Ik heb dit gepost MET het bewuste krantenartikel als bron. Als het niet waar is, is de krant degene die gelogen heeft en niet ik. Ik was enkel de boodschapper.

Maar.... het is wel waar. Tot op de dag van vandaag wordt slechts een deel van de bejaarden en het personeel getest in WZC. Dit blijkt ( en is bewezen ) op basis van de cijfers die het Agentschap Zorg en Gezondheid publiceert over de WZC. 42% van de overlijdens in WZC is geregistreerd als " vermoedelijk " corona overlijden ZONDER test. Een deel van de bejaarden EN het personeel wordt ook geregistreerd als " besmet " zonder test.

Ik heb niet later dan gisteren nogmaals een screenshot van de cijfers gepost met rechtstreekse link naar de website van het Agentschap. De voorliggende cijfers kunnen niet op een andere manier geïnterpreteerd worden.Zonder test " besmet " verklaard en "zonder test " geregistreerd als corona overlijden betekent .... niet getest.

In de comments heb ik overigens ook nog een krantenartikel van HLN gepost waarin Marc Van Ranst verklaarde dat hij het een spijtige zaak vindt dat alle overlijdens in WZC geregistreerd worden als corona overlijden.

In diezelfde fact-check wordt gesteld dat Sophie Quoillin tijdens haar verhoor op 25.09.2020 in de bijzondere Kamer commissie NIET gezegd zou hebben dat de cijfers van Sciensano foutief zijn en ook de communicatie te wensen overlaat.

Dit is een dikke vette leugen, want zij heeft het wel gezegd. De krant Le Soir heeft de besprekingen in de Bijzondere Kamercommissie bijgewoond en de verklaringen van Sophie Quollin letterlijk gepubliceerd in haar krant. Ik heb dat kranten artikel gepost ( maar daar heeft de fact-checker natuurlijk geen aandacht aan besteed ). Meer nog, gezien wij niet zonder meer iets aannemen hebben wij de opname van de zitting van de Bijzondere Kamer Commissie bekeken om na te gaan wat Sophie Quollin precies heeft gezegd. Wat bleek ? De krant Le Soir had correct bericht.

In diezelfde fact-check werd voorts verwezen naar een aantal bronnen die de fact-check zouden moeten staven. Onderzoek wees uit dat geen enkele bron relevant was ( het ging over iets helemaal anders ) behalve één. En wat was dit ? Een wetenschappelijke studie waar ikzelf naar verwezen had en dus bevestigde wat ik had geschreven. Je moet het maar doen ....

Komen we dan tot de tweede factcheck door KNACK van 22.11.2020 : " neen, huisartsen zijn niet verplicht om consultaties voor infecties aan de luchtwegen te rapporteren. https://www.knack.be/.../article-longread-1668371.html...

Ook deze fact-check is niet correct. Huisartsen zijn WEL verondersteld om de lijsten van hun consulaties over te maken aan Sciensano en ze krijgen daar WEL een vergoeding voor.

Ik heb de formele kennisgeving van Sciensano aan de huisartsen ( ontvangen van een huisarts ) als bron gepubliceerd, maar daar heeft de fact-checker geen enkele aandacht aan besteed.

Het is nochtans een formeel stuk dat niet voor interpretatie vatbaar is.

Dat de huisartsen wel degelijk de lijsten van hun consultaties overmaken aan Sciensano blijkt dan weer uit de weekbulletins van Sciensano waarin uitdrukkelijk vermeld staat dat uit de lijsten van consultaties van de huisartsen blijkt dat en hoeveel consultaties er tijdens week xxx zijn geweest van patiënten met " influenza like " symptoms ( waaronder de griep en andere aandoeningen aan de luchtwegen ). Ik heb het weekbulletin van week 37, week 41 en week 43 gepubliceerd, maar ook daar heeft de fact-checker geen aandacht aan besteed. Het was gemakkelijker om mij aan te vallen op een latere post waarin ik verwees naar deze weekbulletins zonder deze er opnieuw aan te voegen ( enkel verwijzing naar : zie eerdere post zoals ik gewoonlijk doe kwestie van niet in herhaling te vallen ).

In diezelfde fact-check wordt als bewijs van de fact-check verwezen naar telefoongesprekken met deze of gene aangestelde van Sciensano. Een telefoongesprek is geen bewijs. Er kan niet gecontroleerd worden of de contactpersoon wel degelijk heeft gezegd wat beweerd wordt en zelfs al bevestigt de contactpersoon haar woorden in een mail, dan nog is het niets waard, gelet op de kennisgeving door Sciensano aan de huisartsen waarvan het bestaan niet kan ontkend worden.

De derde fact-check is er ook eentje van KNACK van 05.02.2021 en heeft betrekking op de foto's die ik enige tijd gepost heb van een persoon die op dat tijdstip in Zuid-Afrika verbleef met de woorden " er is hier niets aan de hand, alles is open, de mensen lopen vrij rond, zonder mondmasker ".

KNACK heeft zich geroepen gevoeld om een fact-check te doen onder de titel " De Zuid_Afrikaanse variant van het corona virus zit wel in Zuid-Afrika, maar .... daar ging mijn post helemaal niet over. https://www.knack.be/.../article-longread-1696817.html...

Zoals gewoonlijk hebben wij de bronnen van de fact-checker bekeken en zoals gewoonlijk stelden ook nu deze niet veel voor. Meer dan cijfers over het corona virus en andere krantenartikelen of tweets op Twitter over het virus in Zuid-Afrika is er niet.

Op de keper beschouwd kunnen we op basis van deze bronnen aannemen dat het virus dat in Zuid-Afrika zit, een Zuid-Afrikaans virus is, net zoals we in België een Belgisch virus is maar tot bewijs van het tegendeel was er op het tijdstip van mijn post EN de fact-check geen enkel bewijs dat er in Zuid-Afrika een nieuwe variant ontstaan is die extreem gevaarlijk is, veel meer besmettingen en doden verzoorzaakt EN deze Zuid-Afrikaanse variant nu huishoudt in ons land. Mijn post ging overigens enkel over het feit dat er op de specificieke locatie waar de persoon verbleef blijkbaar geen maatregelen meer golden en niet over de Zuid-Afrikaanse variant.

KNACK heeft mijn post dus volledig uit haar context gerukt met de enige bedoeling om mij een kwaad daglicht te kunnen plaatsen.

Maak van een scheet .... een donderslag.

I am not impressed. Wie mijn berichten wil fact-checken zal met betere argumenten moeten af komen en allesins de inspanning moeten doen om eerst maar eens al mijn posts te bekijken want ze zijn allemaal onderbouwd aan de hand van stukken. Liegen is iets dat ik overlaat aan fact-checkers en co.

447 views0 comments
bottom of page