top of page
Search

De Europese Commissie blijft het Europees Parlement en de Europese Raad ondermijnen

We hebben het al eerder gezien : het Europees Parlement ( 750 rechtstreeks verkozen leden ) dat op 23.11.2020 een zeer omstandig gemotiveerde Resolutie wijst waarin alle lidstaten sterk aangeraden wordt om de lockdown niet meer als middel gebruiken ter bestrijding van het virus wegens de enorme nevenschade in de maatschappij en de economie en ... amper een paar dagen later een " Communication" van de Europese Commissie (27 leden, 1 per lidstaat ), waar in de tekst een aantal recommendations-die-er-geen-zijn geformuleerd worden, waarin het omgekeerde gesteld wordt en lidstaten aangespoord worden om de avondklok in te voeren en de lockdown te handhaven.


Wat hebben de lidstaten, waaronder België gedaan ?

De Resolutie van het Europees Parlement onder de mat geveegd, compleet genegeerd en de " aanbevelingen " van de Europese Commissie ( lees : Ursula Van Leyen die goed bevriend is met ... ) gevolgd.


En nu zien we het weer. Het Europees Parlement heeft op 27.01.2021 een tekst aangenomen voor een Resolutie waarin onder punt 7.3.1 gesteld wordt : " ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves " ( vaccins niet verplicht )

en ... op zelfde datum, 27.01.2021, een rapport van een werkgroep van de Europese Commissie die niet bindende Guidelines aan de lidstaten verstrekt voor het uitwerken van een vaccinatie paspoort, wat er in zo'n paspoort moet staan en ... " the development of a toolbox to provide means to issue, read and facilitate the verification of vaccination certificates ( wat de facto niet meer en niet minder is dan een toekomstige vermomde verplichting tot vaccinatie want zonder paspoort geen toegang tot bepaalde faciliteiten en diensten )

(lees verder onder de afbeelding)


(*) De Europese Raad en het Europees Parlement zijn de enige wetgevende organen van de EU die middels richtlijnen, verordeningen, resoluties en recommendations bindende beslissingen kunnen nemen opzichtens de de lidstaten van de EU.

De Europese Commissie heeft die bevoegdheid niet en mag enkel voorstellen voorbereiden die zij vervolgens ter stemming moet voorleggen aan het Europees Parlement.

Wat zien we echter in het kader van het corona debacle ? De Europese Commissie negeert de Resoluties van het Europees Parlement, springt over haar hoofd en communiceert rechtstreeks met de lidstaten middels " Communications " die zij in de tekst verpakt als " recommendations " terwijl het document zelve slechts de waarde van een niet bindende mededeling heeft.

Subtiel maar wel wezenlijk verschil.

Voor de aangenomen tekst voor Resolutie dd.27.01.2021 van het Parlement ( art7.3.1 ), klik hier : https://pace.coe.int/en/files/29004/html Voor het rapport van de werkgroep van de Europese Commissie dd; 27.01.2021, klik hier : https://ec.europa.eu/.../vaccination-proof...

371 views0 comments
bottom of page