top of page
Search

De community richtlijnen van Facebook en hoe ageren tegen het verwijderen of blokkeren van berichten1) De richtlijnen (relevante fragmenten)


"Mensen gebruiken Facebook elke dag om hun ervaringen te delen, in contact te komen met vrienden en familie, en community's op te bouwen. We zijn een service voor meer dan twee miljard mensen, waar ze zich vrij kunnen uiten over de grenzen van landen en culturen heen en in tientallen talen. We erkennen hoe belangrijk het is dat Facebook een plaats is waar mensen zich gesteund voelen om te communiceren, en we nemen onze rol in het voorkomen van misbruik op onze services heel serieus. Daarom hebben we een set richtlijnen voor de community ontwikkeld waarin staat beschreven wat wel en niet is toegestaan op Facebook. Ons beleid is gebaseerd op feedback van onze community en het advies van experts op het gebied van bijvoorbeeld technologie, openbare veiligheid en mensenrechten. We willen dat iedereen gehoord wordt. Daarom ontwikkelen we beleid waarin ruimte is voor verschillende meningen en overtuigingen, met name die van mensen en community's die anders over het hoofd kunnen worden gezien of kunnen worden gemarginaliseerd.

Het doel van onze richtlijnen voor de community is altijd geweest om een plek voor expressie te creëren en mensen een stem te geven. Dit is niet veranderd en gaat niet veranderen. Het opbouwen van een community en mensen wereldwijd dichter bij elkaar brengen, staat of valt bij de mogelijkheid van mensen om uiteenlopende meningen, ervaringen, ideeën en informatie te delen. We willen dat mensen openlijk kunnen praten over de onderwerpen die ze belangrijk vinden, zelfs als sommige mensen het er niet mee eens zijn of ze aanstootgevend vinden. In sommige gevallen staan we inhoud toe die in strijd is met onze richtlijnen voor de community: als de inhoud opmerkelijk is en het openbaar belang dient. We doen dit alleen nadat we het openbare belang hebben afgewogen tegen het risico op schade en we bekijken internationale standaarden inzake mensenrechten om deze afwegingen te maken.

We vinden expressie cruciaal, maar we erkennen ook dat het internet meer en nieuwe mogelijkheden voor misbruik biedt. Wanneer we de expressie beperken, doen we dit daarom altijd om een van de volgende waarden te beschermen: Echtheid: we willen ervoor zorgen dat de inhoud die mensen op Facebook zien echt is. We vinden dat echtheid een betere omgeving voor delen creëert. Daarom willen we niet dat mensen Facebook gebruiken om een verkeerde voorstelling te geven van wie ze zijn of wat ze doen Veiligheid: we willen dat Facebook een veilige plek is. Expressie die mensen bedreigt, kan anderen intimideren, buitensluiten of het zwijgen opleggen en is niet toegestaan op Facebook.

Privacy: we willen persoonlijke privacy en gegevens beschermen. Privacy geeft mensen de vrijheid zichzelf te zijn en te kiezen hoe en wanneer ze iets delen op Facebook, en om eenvoudiger in contact te komen. Waardigheid: we vinden dat alle mensen evenveel waard zijn en gelijke rechten hebben. We verwachten dat mensen de waardigheid van anderen respecteren en anderen niet lastigvallen of vernederen.

Onze richtlijnen voor de community gelden voor iedereen, wereldwijd, en voor alle typen inhoud. Ze zijn ontworpen om allesomvattend te zijn. Inhoud die bijvoorbeeld niet wordt beschouwd als haatdragend, kan toch worden verwijderd omdat deze een ander beleid schendt. We erkennen dat woorden andere dingen kunnen betekenen of mensen anders kunnen raken afhankelijk van hun lokale community, taal of achtergrond. We werken er hard aan rekening te houden met deze nuances terwijl we ons beleid ook consistent en eerlijk toepassen op mensen en hun uitingen. In het geval van bepaalde beleidsregels hebben we meer informatie en/of context nodig om onze richtlijnen voor de community te handhaven.

Mensen kunnen potentieel schendende inhoud rapporteren, waaronder pagina's, groepen, profielen, losse inhoud en opmerkingen. We geven mensen ook controle over hun eigen ervaring door ze de mogelijkheid te bieden mensen en berichten te blokkeren, niet meer te volgen of te verbergen.

De consequenties van het schenden van de richtlijnen voor onze community zijn afhankelijk van de ernst van de overtreding en de geschiedenis van die persoon op het platform. We geven iemand bijvoorbeeld eerst een eerste waarschuwing, maar als diegene ons beleid blijft schenden, kunnen we de mogelijkheid voor diegene om iets op Facebook te plaatsen beperken of zijn/haar profiel uitschakelen. Als we geloven dat er wezenlijk risico bestaat op fysiek geweld of als de openbare veiligheid rechtstreeks in gevaar komt, waarschuwen we mogelijk de autoriteiten. Onze richtlijnen voor de community dienen als gids voor wat wel en niet is toegestaan op Facebook. Met deze gedachte vragen we leden van de Facebook-community om deze richtlijnen te volgen."


"Hard Questions: Where Do We Draw the Line on Free Expression? Exceptions to Free Expression To understand what is allowed on Facebook — and why — it’s helpful to look more closely at what is not. First is the personal harm category. Posts that contain a credible threat of violence are perhaps the most obvious instances where restricting speech is necessary to prevent harm. Disagreement and even disdain are important parts of free expression, but when someone crosses the line and calls for actual violence or makes a threat that sounds real, we take down the post and work with the appropriate authorities when we think there’s a high risk of physical harm.

Hate speech too can constitute harm because it creates an environment of intimidation and exclusion and in some cases may have dangerous offline implications. It is perhaps one of the most challenging of our standards to enforce because determining whether something is hate speech is so dependent on the context in which it is shared. Even in countries where there are very detailed laws about hate speech, like Germany, there is disagreement. A German court recently ordered us to restore a statement which seemed to compare migrants to “vermin” and “parasites” that we had previously removed under our hate speech standards. The court viewed the statement differently and felt it related to the conduct of specific individuals and not migrants generally. I talked more about our approach to hate speech, and how we determine meaning and intent, in a previous post. The Right to Say Something That’s Not True

It’s important to note that whether or not a Facebook post is accurate is not itself a reason to block it. Human rights law extends the same right to expression to those who wish to claim that the world is flat as to those who state that it is round — and so does Facebook. It may be the case that false content breaks our other rules — but not always. And rather than blocking content for being untrue, we demote posts in the News Feed when rated false by fact-checkers and also point people to accurate articles on the same subject. Grounded in Core Principles

Trying to piece together a framework for speech that works for everyone — and making sure we effectively enforce that framework — is challenging. But as we make clear in our Community Standards, every policy we have is grounded in three core principles: giving people a voice, keeping people safe, and treating people equitably. The frustrations we hear about our policies — outside and internally as well — come from the inevitable tension between these three principles."

 

"COVID-19: updates en beschermingen in de richtlijnen voor de community Nu mensen over de hele wereld worden geconfronteerd met deze ongekende noodsituatie voor de volksgezondheid, willen we er zeker van zijn dat onze richtlijnen voor de community mensen beschermt tegen schadelijke inhoud en nieuwe typen misbruik die zijn gerelateerd aan COVID-19. We werken eraan inhoud te verwijderen die mogelijk schade in de echte wereld kan toebrengen, zoals door ons beleid voor het verbod op de coördinatie van schade, verkoop van medische maskers en gerelateerde goederen, haatdragend taalgebruik, pesten en intimidatie en desinformatie die bijdraagt aan het risico op dreigend geweld of fysieke schade. Terwijl de situatie zich ontwikkelt, gaan we door met het bekijken van inhoud op het platform, beoordelen we trends in taalgebruik en hebben we contact met experts. We zullen ook aanvullende beleidsregels opstellen waar dat nodig is om onze communityleden veilig te houden in deze crisis."

 

NOOT: Een goed verstaander heeft meteen begrepen dat elke gebruiker dus wel behoorlijk wat vrijheden heeft en de vrijheid van meningsuiting blijft bestaan behalve voor de paar uitzonderingen die Facebook inroept (en die eerder kaderen in de strijd tegen terrrorisme, gewelddaden, recrutering van geweldplegers, opruiing tot geweld op opstanden, internet oplichting, bedriegelijke reclame en verkoop...)

 

2) Hoe ageren

a) click op "mijn account" en vervolgens op "hulp en ondersteuning" b) click op "support inbox", daar zie je de berichten staan die geblokkeerd of verwijderd zijn c) click op één verwijderd of geblokkeerd bericht en vervolgens op "beoordeling vragen" d) als de aanvraag verzonden is verschijnen onderaan een paar emojis met de vraag hoe u deze ervaring vindt; click op een emoji met treurend gezicht, dan verschijnt er een nieuw scherm waarin u uw opmerkingen kan schrijven. e) schrijf uw opmerkingen, betwist de beslissing en motiveer waarom u niet akkoord akkoord bent met de maatregel van Facebook.

 

3) voorbeeld van motivatie (die u naar eigen goeddunken kan aanpassen)


"U hebt dit bericht van mijn pagina verwijderd omdat u van oordeel bent dat het niet in overeenstemming is met de richtlijnen van de community die niet bijgevoegd waren. Ik heb uw community richtlijnen gezocht, gevonden en gelezen. Het bericht dat u verwijderd hebt vormt GEEN inbreuk op uw richtlijnen (die overigens slechts een aanbeveling zijn en niet bindend gezien u uw gebruikers niet gevraagd hebt om ze te accepteren). Deze post is louter informatief en vertolkt voor het overige een mening die niet het voorwerp kan vormen van een fact check of een sanctie. Mijn mening is niet aanstootgevend en vormt geen bedreiging voor de community of haar individuele leden. Ik wens dat u mijn bericht terug plaatst op mijn pagina (*) en zoniet dat er minstens een tegensprekelijk debat kan plaats vinden over de door u ingeroepen schending van de richtlijnen, dat u heel precies aangeeft welke richtlijn er geschonden werd en u mij de gelegenheid geeft om mij daartegen te verdedigen. Ik wens dat u de rechten van verdediging respecteert en niet lapidair een beslissing neemt om mijn bericht te verwijderen zonder precieze duiding omdat iemand (1 persoon op 2 miljard gebruikers?) een bericht van mij gerapporteerd heeft of u zelf als organiserende instantie meent dat uw richtlijnen geschonden zijn. Ik heb het recht te weten op wat uw beslissing gebaseerd is en ik heb het recht om mij daartegen te verdedigen. We leven tot nader order nog steeds in een democratische rechtstaat. Dank u."


(*) Alternatief : " ... dat u mijn account deblokkeert "

 

4) rapportering door derden

Facebook biedt de mogelijkheid om berichten van anderen te rapporteren. Een kliksysteem zeg maar. De identiteit van de klikker wordt geheim gehouden. Wie gerapporteerd wordt weet dus nooit door wie en kan zich tegen deze persoon niet verweren. Overigens ook niet tegen Facebook. Zij neemt eenzijdig een beslissing en verwijdert of blokkeert uw berichten of account zonder enige inspraak van uw kant. Het enige dat u WEL kan doen is NADIEN verzet formuleren tegen deze beslissing zoals omschreven onder punt 2 en 3. Dit is ontegensprekelijk de wereld op zijn kop en juridisch niet verdedigbaar. Eerst wordt de persoon "veroordeeld" zonder voorafgaandelijk proces en zonder duidelijke motieven en pas nadien kan hij/zij zich verdedigen tegen deze veroordeling en de vrijspraak vragen opnieuw zonder proces want Facebook laat geen tegensprekelijk debat toe. Zij kan eenzijdig beslissen of zij terug komt op haar beslissing of niet.


211 views2 comments
bottom of page