top of page
Search

De avondklok

"Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert vraagt zich af of de avondklok vandaag nog efficiënt is als maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hij vindt dat elke vrijheidsbeperkende maatregel noodzakelijk, proportioneel en tijdelijk moet zijn en pleit voor een debat over de kwestie met politici en experts.

Het lijkt erop dat de discussie over het nut en de wenselijkheid van een avondklok vanuit Nederland naar ons land komt overgewaaid. "Elke vrijheidsbeperkende maatregel moet efficiënt, noodzakelijk, proportioneel en tijdelijk zijn", zegt Egbert Lachaert. "Politici en experts moeten de vraag stellen of dat vandaag nog het geval is voor de avondklok."

"De vraag is of het nog een efficiënte maatregel is in de bestrijding van het virus en geen disproportionele en onnodige vrijheidsbeperking", aldus de Open VLD-voorzitter. "Laat ons daar het debat over voeren."

Volgens Lachaert was de avondklok aanvankelijk wel effectief, maar is die geen maanden meer vol te houden. Hij pleit niet voor een onmiddellijke afschaffing, maar vindt wel dat er vanaf volgende week in het parlement over kan worden gedebatteerd.

In Vlaanderen geldt momenteel een avondklok tussen middernacht en 5 uur 's morgens, in Brussel en Wallonië is dat tussen 22 uur en 6 uur "

(Lees verder onder de illustratie)

________

Ja, Egbert, krachtens het eerste en enige advies van de wetgevende kamer van de Raad van State van 23.03.2020 moet elke vrijheidsbeperkende maatregel die de


Grondwettelijke rechten en vrijheden van de mensen aantast, legitiem, noodzakelijk en proportioneel zijn ten opzichte van de situatie die zich voordoet.

Datzelfde advies stelt ook dat voorafgaandelijk het opleggen van enige maatregel die de vrijheid van de burger beperkt altijd moet nagegaan worden of er geen inbreuk wordt gepleegd op de Grondwet en het EVRM.

Pro memorie, bepaalt art.187 van de Grondwet dat zij niet geheel of ten dele kan opgeschort worden.

Dit advies is nooit gerespecteerd geworden. Meer nog, voor alle navolgende Ministeriële en Koninklijke Besluiten is het advies van de wetgevende kamer van de Raad van State, binnen de 5 dagen, niet meer gevraagd geworden wegens " hoogdringendheid ". De wetgevende kamer van de Raad van State is alzo volledig buiten spel gezet.

De avondklok werd in 1941 ingevoerd wegens WOII. Cathy Berckx heeft die avondklok uit haar mouw getoverd voor de ganse Provincie Antwerpen om het virus te bestrijden want ja, het virus is voornamelijk 's nachts actief, nietwaar ? Overdag slaapt het, maar vanaf 22 uur, is het feest voor het virus.

Eind oktober 2020 werd dan de avondklok in gans het land ingevoerd. Overigens ook in tal van andere EU landen. Op aansturen van de EU commissie die in een " communication " een aantal " recommendations " had geformuleerd die volledig haaks stonden op de aanbevelingen van het Europees Parlement dat samen met de Europese Raad het hoogste orgaan is in de EU en de enige die bevoegd zijn om " recommendations " te formuleren.


De invoering van de avondklok is niet legitiem maar volkomen ongrondwettelijk. De noodzaak van deze maatregel en het proportioneel karakter ervan is NOOIT aangetoond geworden.

Er is nooit enig bewijs aangebracht dat de invoering van de avondklok ook maar iets zou bijdragen ter bestrijding van het virus.

Trouwens, waar konden mensen na 30.10.2020 s'avonds en 's nachts nog naar toe hè ? De horeca werd gesloten, de sportclubs en fitnesscentra werden gesloten, de hobbyclubs kwamen ook achter slot en grendel te staan, net zoals de sauna's, welness centra enz....

Een avondje bioscoop, een theaterstuk, een of ander evenement, een dansje placeren in de danstent... het mocht allemaal niet meer.


Maar o wee wie zich om 0:10 uur nog op straat bevond ! Bardaf, een boete van 250 €. Zonder enig bewijs van het nut van de avondklok ter bestrijding van het virus. Het enige nut is het spekken van de staatskas.


U kan natuurlijk stellen dat de avondklok nuttig is geweest om verboden lock-down feestjes in te dijken en dus 11.500.000 Belgen beroofd zijn van hun vrijheid omwille van een paar enkelen die de regels niet volgden maar u weet zelf ook wel dat die avondklok daarin geen enkele rol heeft gespeeld en de verboden samenkomsten hoe dan ook zouden plaats gevonden hebben.

Wij wachten tenandere nog steeds op de cijfers van de impact van die verboden feestjes op de " besmettingsgraad". Dat zal toch wel gemeten zijn? Of niet? Of is dit niet belangrijk genoeg om uit te zoeken ? Hoeveel van die overtreders hebben na hun verboden escapade positief getest? Hoeveel andere personen uit hun directe omgeving hebben zij " besmet " ? En hoeveel van al deze personen inclusief omgeving zijn effectief ziek geworden?

Zet dit ook maar even op de agenda tijdens het debat over de avondklok in de Kamer volgende week.

290 views0 comments

Comments


bottom of page