top of page
Search

De absurde proporties van absurde fact-checking

Recentelijk hebben 22 door de wol geverfde wetenschappers bij Eurosurveillance een retraction paper ingediend houdende verzoek tot intrekking van de Corman-Drosten studie inzake PCR testen.

Het onderzoek en de evaluatie bij Eurosurveillance is hangende.

DPA-factcheckers vindt het niet nodig om het resultaat van dat onderzoek af te wachten. Zij doet eigenmachtig een ... fact check over de retraction paper.

Op basis van de hierna volgende overwegingen (1 pagina ) komt DPA tot de conclusie dat " de PCR test " heel goed " het coronavirus diagnosticeert " om op die manier iedereen die iets durft te posten over de retraction paper de mond te kunnen snoeren ( wegens onwaar ). ______


"Dit komt niet overeen met de wetenschappelijke publicatiecultuur: meestal dienen onderzoekers hun artikelen in bij vakbladen, wachten ze het peer review-proces af en herzien ze bekritiseerde passages tot het artikel wordt geaccepteerd en gepubliceerd.

Soms publiceren wetenschappers hun werk ook op zogenaamde preprint servers - en stellen zo hun gegevens en bevindingen ter beschikking aan collega's voordat deze regelmatig worden gepubliceerd. In het Corona-tijdperk namen onderzoekers vaak deze weg, bijvoorbeeld om de behandeling van Covid 19 patiënten snel vooruit te helpen. Niet-betrokken onderzoekers hebben altijd de mogelijkheid om de voorlopige of definitieve gepubliceerde studieresultaten te bekritiseren, wat leidt tot correcties en soms zelfs tot het intrekken van documenten. De Drosten-studie is ook twee keer licht verbeterd.

Een dergelijke discussie vindt altijd plaats in kringen van deskundigen. Het is dan ook ongebruikelijk en vreemd dat de 22 onderzoekers hun stellingen aan leken presenteren voor de experts. Hierdoor worden de gebruikelijke wetenschappelijke controleorganen omzeild.

Het is ook opmerkelijk dat onder de 22 mensen die het artikel hebben gepubliceerd, verschillende onderzoekers van buiten het veld zijn die niet direct vertrouwd zijn met de details en uitdagingen van virusdetectie. Onder andere een uroloog, een voormalig 3-D artiest en een kinderarts.

De 22 critici vinden onder andere fouten in het ontwerp van de zogenaamde "primers", moleculen die zich - als bijpassende puzzelstukjes - hechten aan het genetisch materiaal van de Sars-CoV-2 en zo een infectie aan het licht brengen.

Het Berlijnse team dat de Corona diagnosemethode heeft ontwikkeld, wordt beschouwd als een van de meest gerenommeerde ter wereld. De onderliggende studie heeft daarom veel aandacht gekregen in de wetenschappelijke gemeenschap, met Google Scholar die meer dan 2500 citaten van de krant telt. Tot op heden hebben gespecialiseerde collega's geen ernstige fouten of tekortkomingen ontdekt. _______

Zoals gewoonlijk stellen de bronnen die DPA citeert niets voor. 3x de Corman-Drosten paper zelve, 2 publicaties van de WHO van het corman-drosten en een kranten artikel over de PCR test.

Proficiat.


In een eerdere post heb ik de fact-checkers van DPA gefact-checked. Wie zijn deze fact-checkers ? Gewoonlijk studenten, werklozen en mensen die voorheen gewerkt hebben als bediende in een totaal andere branche. Gemiddelde leeftijd tussen 18 en 25 jaar die vandaag het label " journalist " en " fact-checker " opgeplakt krijgen.


Met dit soort van fact-checkings maakt DPA zich ontiegelijk belachelijk. Dit is nl. geen fact-checking ( te begrijpen als " het checken van feiten " ). https://dpa-factchecking.com/germany/201209-99-626324/...141 views0 comments

Comments


bottom of page