top of page
Search

COVID19 ziektebeeld volgens WHOJa hoor, de beschrijving van het ziektebeeld van Covid en de wijze van overdracht staat vandaag nog altijd op exact dezelfde manier als in maart/april op de website van de WHO. Zie link

De meeste mensen die besmet zijn met Covid19 zullen slechts milde ziekte symptomen aan de ademhalingswegen ervaren en genezen zonder bijzondere zorgen.


Oudere mensen en deze met onderliggende aandoeningen zoals hartaandoeningen (*) kanker (*), diabetes (*) en chronische problemen aan de ademhalingswegen (*) zullen wellicht een ernstige ziekte ontwikkelen.


Het Covid virus verspreid zich HOOFDZAKELIJK door druppels, speeksel, ontlasting van de neus, wanneer een persoon hoest of niest.


7 views0 comments
bottom of page