top of page
Search

COVID & kinderen 0-19 jaar

De overheid, de experten en de media beweren dat "het probleem" niet meer zozeer bij de ouderen ligt maar de jongeren al een tijdje de grootste besmettingshaarden zijn, waarmee zij meteen ook doelbewust de ouders van ruim 2.000.000 schoolgaande kinderen (waarvan +- 1.200.000 in Vlaanderen en +- 675.000 in Wallonië) de daver op het lijf jagen, nodeloos in een angstpscyhose duwen en de kinderen zelve ook bang maken.

Maar... klopt die bewering wel ? Oordeel zelf.Donderdag 29.10.2020 werden 71.483 PCR testen (*) uitgevoerd.

Daarvan zijn 20.020 positief getest, waarvan 192 in de categorie 0-9 jaar (0,269%) en 1051 in de categorie 10-19 jaar (1,47%).

Vrijdag 30.10.2020 werden 65.331 PCR testen uitgevoerd.

Daarvan zijn 17.730 positief getest waarvan 142 in de categorie 0-9 jaar (0,216%) en 904 in de categorie 10-19 jaar (1,39%).

Zaterdag 31.10.2020 werden 53.289 PCR testen uitgevoerd,

Daarvan zijn 12.981 positief getest waarvan 33 in de categorie 0-9 jaar (0,061%) en 148 in de categorie 10-19 jaar (0,279%)


Er is weliswaar een stijging in het aantal positieve testen in de categorieën 0-19 jaar maar dit vertaalt zich NIET in oplopende ziekenhuisopnames.

Het aantal positieve testen (**) in deze categorieën blijft verwaarloosbaar. De overheid kan niet ernstig beweren dat kinderen grote besmettingshaarden zijn als het aantal positieve testen zich tussen de 0,061% en 1,47% van het totaal aantal testen situeert.

Op vlak van hospitalisaties: er liggen amper een handvol kinderen in het ziekenhuis. De duurtijd van hospitalisatie is zowel bij kinderen als volwassen meestal zeer kort.

Tussen 24 u en 72 uur. (zie eerdere post met video van klokkenluider en nog eerdere post met Thematisch rapport van Sciensano inzake kinderen).

Dit staat in schril contrast met het griepseizoen 2018 waar de kinderafdelingen van ziekenhuizen periodiek wel vol gelegen hebben met kinderen met ademhalingsproblemen.


Er zitten veel positief geteste kinderen in verplichte quarantaine maar er is geen informatie beschikbaar over hoeveel hiervan effectief ziek zijn en thuis liggen uit te zieken. Het feit dat hierover geen enkele mededeling wordt gedaan, laat vermoeden dat er weinig kinderen effectief ziek zijn, zoniet zou dit al lang breed uitgesmeerd zijn door MSM, die - zoals gemeenzaam geweten - verlekkerd zijn op extreem negatief sensatie nieuws.


Nog beter goed nieuws is dat er GEEN overlijdens zijn in de categorie van de kinderen 0-19 jaar. Er zijn sinds de aanvang van de meeting (01.03), 3 personen tussen 0-25 jaar met onderliggende aandoeningen overleden (30.03, 12.07 en 14.08).


(*) De overheid, de experten en de media verkondigen al een tijdje dat er minder getest wordt en enkel nog mensen met symptomen getest worden. Dit is een pertinente leugen.

Het aantal testen op dagelijks basis is niet gedaald maar in tegendeel toegenomen.

Er wordt nog méér getest dan voorheen. Dat enkel mensen met symptomen zouden getest worden is ook een pertinente leugen. Indien deze bewering waarheidsgetrouw zou zijn, zouden ALLE geteste personen positief zijn.


Uit de voorliggende cijfers van Sciensano (Excels) blijkt dat amper 30% van het totaal aantal getesten positief test, waarvan slecht een kleine minderheid kinderen.

70% is negatief (zie de cijfers hiervoor).


(**) Uit tal van wetenschappelijke studies (zie eerdere posts met links naar die studies) blijkt dat het resultaat van een PCR test in hoge mate afhangt van hoe vaak de stalen geamplificeerd worden. Iemand die effectief drager is van virale moleculen zal na 20 amplificaties positief testen. Indien er na 30 amplificaties niets gevonden is (30 = vermeningvuldiging naar ettelijke miljarden moleculen) dient geconcludeerd dat de persoon negatief is. Indien men 35 x of méér amplificeert zal men altijd wel "iets" vinden (1 molecuul in triljoenen). Hoe meer men ampliceert hoe meer valse positieven er zijn. De overheid is hierover al vaak ondervraagd geworden doch weigert aanhoudend informatie en documenten vrij te geven over het aantal amplificatie cycli dat in Belgische labo's wordt toegepast. Klokkenluiders die in een labo werken hebben gemeld dat er in hun labo 40 amplificaties worden gedaan wat het aantal valse positieven aanzienlijk de hoogte in jaagt.

Nederland heeft de amplificatie cycli rond 20.09.2020 opgetrokken van 30 naar 35 en kent sindsdien een spectaculaire stijging van het aantal positieven. Dit staat op de website van het RIVM (zie eerdere post met link). Kamerlid Haga heeft daarover een zwaar debat gevoerd in de Nederlandse Kamer en gewezen op de toename van het aantal valse positieven. (zie eerdere post).

Erika Vlieghe heeft op 08.10.2020 aan de pers medegedeeld dat de PCR testen hypergevoelig zijn en dood virus meet tot 83 dagen later waardoor mensen positief testen terwijl zijn niet besmet noch besmettelijk zijn (zie eerdere post met krantenartikel).

Dit is een bijkomende factor die aanleiding geeft tot veel valse positieven.

In het licht van al het voorgaande kan het aantal positieve testen in geen enkel geval als parameter dienen voor het beoordelen van de werkelijke toestand inzake Covid in België.

Aan alle ouders met kinderen tussen 0 en 19 jaar: respecteer de maatregelen maar STOP met bang te zijn dat uw kind(eren) zwaar ziek zullen worden of erger nog, sterven door Covid. Laat de angst los. Ga tijdens de herftvakantie zo vaak als mogelijk naar buiten.

Doe een fietsuitstap of maak wandelingen in bossen en velden. Er zijn er genoeg in uw buurt waar u geen levende ziel zal aantreffen of slechts occassioneel andere wandelaars waar u in een grote boog kan rond lopen. Laat uw kinderen buiten ravotten. Maak van uw kind(eren) geen kasplantje. Dat verzwakt hun immuniteit.

Blijf positief. Als u negatief geladen bent dan affecteert dat uw kinderen ook. Maak uw kinderen duidelijk dat dit een tijdelijk fenoneem is. Alles heeft een begin en een einde. Het is nu even moeilijk maar het gaat voorbij. Probeer van de herstvakantie en de periode nadien een leuke tijd te maken.

105 views0 comments
bottom of page