top of page
Search

COVID-19 in zorgvoorzieningen: Zelfrapportage en testresultaten

Het Agentschap voor Zorg en Gezondheid heeft de (aangepaste ) cijfers van de overlijdens en positieve testen in WZC in kaart gebracht sinds de aanvang van de meting (01.03.2020)OUDEREN - WZC Het Agentschap voor Zorg en Gezondheid heeft de (aangepaste ) cijfers van de overlijdens en positieve testen in WZC in kaart gebracht sinds de aanvang van de meting ( 01.03.2020 )

U kan de verdere evolutie via onderstaande link blijven volgen. De onderstaande cijfers zijn de totalen + nieuwe cijfers van zaterdag, zondag en maandag tezamen. In het gele kader staat dat WZC tijdens het weekend geen cijfers dienen door te geven.


28.09.2020 : totaal overlijdens in WZC ( 65 tot 90+) buiten het ziekenhuis : 2.850 (*) waarvan 699 bevestigd met test. Van 699 weten we dus zeker dat zij positief getest hadden op Covid ( wat daarom niet betekent dat zij allemaal overleden zijn door het virus ) en van 2156 weten we niet precies door wat zij overleden zijn wegens niet getest. Dit zijn " vermoedelijke " corona overlijdens. Nieuwe overlijdens : 5 ( op 3 dagen )

(*) 90% van alle corona overlijdens zijn uit de categorie 85+, 74-85, 65-74.


Op 28.09.2020 zijn er in totaal 535 ouderen 65+ EN personeelsleden (**) geregistreerd als " positief " waarvan 250 met test en 285 (***)zonder test. In die 535 zijn 246 nieuwe gevallen ( op 3 dagen ) inbegrepen waarvan 47 via een PCR test en 199 (*** ) zonder test ( hoe ? ) Het Agentschap stelt in het grijze kader dat de cijfers een momentopname zijn en nog kunnen dalen (****)


(**) Het is vreemd dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen ouderen en personeel dat van alle leeftijden is en dus niet onder dezelfde categorie valt.

(***) Het is ook vreemd dat ouderen zonder test (dus op het zicht) geregistreerd worden als "vermoedelijk " positief Het Agentschap stelt in het gele kader dat men zonder test geen onderscheid kan maken tussen griep, bronchitis, luchtweginfecties enzovoort en... Covid19.

Waarom worden zij dan toch als positief geregistreerd?

Omdat Sciensano in haar rapport van 30.06.2020 beslist heeft dat alles en iedereen uit voorzorgsmaatregel als positief moet beschouwd worden?

Hoe moeten wij die cijfers nu begrijpen ?

Op vrijdag 25.09 waren er in totaal, in gans het land, 288 ouderen + personeel (hoeveel?) die postief getest hadden waarvan 203 met test en 85 zonder test. Zaterdag, zondag en maandag zijn er 246 nieuwe gevallen bij gekomen waarvan 47 met test en 199 zonder test.

(****) Waarom registreert het Agentschap zoveel ouderen + personeel als positief terwijl ruim 55% niet is getest en sinds 25.09 zelfs 80% niet getest ?

De wijze van registratie is absoluut niet helder en transparant. Dit is vatbaar voor verbetering.

4 views0 comments

Comments


bottom of page