top of page
Search

CORRUPTIE EN OMKOOPPRAKTIJKEN OP DE SCHOP

Waar gaat het over ?

Dr. Andrew Hill en Dr. Tess Lawrie hadden in oktober 2020 van de WHO de opdracht gekregen om alle studies en rapporten over Ivermectine te analyseren en hiervan een overzicht op te stellen. Tijdens hun analyse bleek dat er een overvloed van bewijzen bestond van de doeltreffende werkzaamheid van Ivermectine.

Noot in de marge : in de US heeft niet veel later een hoorzitting plaats gevonden in het Congres waar een resem wetenschappers hun bewijzen en resultaten hebben voorgelegd en letterlijk gesmeekt hebben om Ivermectine te gebruiken bij zieke Covid patiënten die volgens de beschikbare data op amper een paar dagen herstelden. Die hoorzitting is integraal gefilmd en laat niets aan de verbeelding over.

Zeer tot de verbazing van Dr. Lawrie heeft Dr. Hill op 18.01.2021 een rapport opgesteld en overgemaakt aan de WHO waarin hij ter conclusie stelden dat er onvoldoende bewijzen voorlagen van de werkzaamheid van Ivermectine en er verder onderzoek diende te worden verricht. Deze conclusie heeft enorme consequenties gehad. De WHO en tal van andere instanties hebben zijn rapport nadien gebruikt om Ivermectine te weren en zelfs te verbieden. Artsen die nog Ivermectine gebruikten zijn massaal ontslagen, bespot en beschimpt. Het middel werd afgedaan als een ontwormingsproduct voor paarden dat niet dienstig is voor menselijke toepassingen..

Dr. Lawrie heeft haar collega Dr. Hill in navolgend stadium - tijdens een opgenomen zoom meeting - aangesproken over zijn valse conclusie en gevraagd waarom hij dit had gedaan terwijl zij beiden voor 100% zeker wisten dat Ivermectine werkt. Hij was duidelijk verveeld met haar vraag en draaide eerst rond de pot. Na aandringen van haar kant gaf hij toe dat die conclusie niet van zijn hand was en na nog verder aandringen zei hij dat de conclusie gewijzigd was door zijn sponsor Unitaid die op haar beurt gefinancierd wordt door de Bill & Melinda Gates Foundation. Dr. Lawrie heeft Dr. Hill gevraagd om de zaken recht te zetten ( make things right ) door zijn conclusie in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid. Hij maakte zich er aanvankelijk van af met de overweging dat uit andere studies wel zou blijken dat Ivermectine wel degelijk werkt en hij verwachte dat tegen uiterlijk eind februari 2021 het product wel zou worden toegelaten. Dr. Lawrie heet hem er op gewezen dat er - op dat ogenblik - 15.000 mensen per dag stierven door Covid19 en er niet kon gewacht worden tot eind februari. Hij heeft uiteindelijk toegezegd om het nodige te doen maar .... hij heeft het niet gedaan.

Op 04.03.2022 heeft Dr. Lawrie een video gepubliceerd waarin zij het zoomgesprek met Dr. Hill openbaar heeft gemaakt, hem openlijk verwijt dat hij zijn carrière ( en financiële belangen ) laat primeren op het algemeen belang en hem nogmaals publiek gevraagd heeft om de zaken recht te zetten.


https://www.oraclefilms.com/alettertoandrewhill?fbclid=IwAR2uWEiwb9bALmzz8vCqcGzIk4rkp8PuaEG28psjB_ZNXPVaMW5suU53E28

7 views0 comments

Comments


bottom of page