top of page
Search

Conner Rousseau "is er een absoluut recht op kinderen?"

" Ouders moeten soms beschermd worden tegen zichzelf " " het is geen concreet voorstel maar een oproep om erover na te denken "


Valerie Van Peel tweet aan Conner Rousseau "Je weet dat je hier een partner in me hebt. Stadium denken al voorbij. Er liggen voorstellen klaar " ____

Mijnheer Conner Rousseau,


Dergelijke uitspraken horen uit de mond van een socialist, een man van het volk voor het volk, is vrij uniek. Niemand heeft het u ooit voor gedaan.

Net wanneer ik dacht dat u, als jonge, flink uit de kluiten gewassen kerel, zelf zo onderhand zou beginnen denken aan de voortplanting van uw genetisch materiaal, gooit u een lans naar het meest absolute recht van de mens : het zelfbeschikkingsrecht en ... mikt u meteen ook op het recht op leven van een mens in wording.


U roept op om na te denken over het recht op kinderen, maar ... hebt u dat zelf ooit al eens gedaan?

Kom, laat ons dit topic samen eens bekijken aan de hand van het voorbeeld dat u citeert. Een gezin met reeds 3 kinderen waarvoor de ouders niet of niet voldoende zorg zouden kunnen dragen.

Voor het geval u het nog niet wist : zo zijn er niet veel. En ja, zoals u zelf aangeeft is dit vaak buiten de wil van de ouders om.

Maar goed, we zullen toch even bij uw voorbeeld blijven.

U vraagt zich af of deze ouders nog wel een 4de kind zouden mogen krijgen ( gewild of een " accidentje " ). Een goed verstaander heeft meteen begrepen dat u het wel ziet zitten om dit wettelijk te verbieden en al doende een geboortebeperking in te voeren.

Hoe ziet u dit dan ?

Mijnheer en/of mevrouw moeten gesteriliseerd worden zodat er geen voortplanting meer kan plaats vinden ?

Of mevrouw is zwanger van haar 4de spruit en moet zich verplicht laten aborteren ? Veel andere manieren zijn er niet hè beste Connor. Het is voorkomen of bestrijden.

Laat we die twee scenario's eens wat grondiger bekijken.

Verplichte sterilisatie is onmogelijk wegens ernstige aantasting van de fysieke integriteit die krachtens de Grondwet en het EVRM onaantastbaar is.

Verplichte abortus is om zelfde reden ook onmogelijk met de verzwarende factor dat er in voorkomend geval nog een veel ernstigere inbreuk zou gepleegd worden op het recht op leven dat ook gewaarborgd is.

Overheidsinmenging in zaken die raken aan de persoonlijke levenssfeer en het privé-leven ( dat overigens ook een grondrecht is dat gewaarborgd is door de Grondwet ), is niet toegelaten.

Af en toe eens een wetboek open slagen, meer in het bijzonder de Grondwet en het EVRM kan soms wonderen doen en u een kolossale afgang in uw prille carrière als frontman van Sp.a besparen.


Los van al het voorgaande stel ik mij de vraag waar u Godverd.... het lef vandaan haalt om zelfs maar te suggeren dat het recht op kinderen aan banden zou moeten gelegd worden.

Dat u dit net in deze donkere tijden - die voor velen al heel zwaar om dragen zijn en voor méér dan één zelfs te zwaar - durft op te werpen, is naar mijn bescheiden mening een voorzitter van een socialistische partij onwaardig.209 views0 comments
bottom of page