top of page
Search

COMITE VOOR BIO-ETHIEK WIJST VERPLICHTE VACCINATIE AF

"De invoering van een verplichte vaccinatie is pas aanvaardbaar als aan een aantal belangrijke voorwaarden voldaan is. En dat is momenteel niet aan de orde. Dat zegt het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek dinsdagavond.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke vroeg op 7 december advies aan het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek over de vaccinatieverplichting in het kader van de Covid-19-pandemie. Zo werden twee vragen voorgelegd: welke zijn de ethische en sociale overwegingen in verband met verplichte vaccinatie? En wat zijn de argumenten die bij een mogelijke beslissing daartoe in aanmerking moeten worden genomen?


Het comité schuift een aantal voorwaarden naar voren waaraan moet voldaan worden bij de invoering van een verplichte vaccinatie van de volledige bevolking ouder dan 18 jaar. Volgens het Comité is het noodzakelijk om “de wetenschappelijke en praktische onzekerheden over de vaccinstrategie weg te nemen door zich te baseren op een ruime wetenschappelijke consensus”.


“Als de overheid van mening is dat verplichte vaccinatie gerechtvaardigd is, moet zij dit doen op een transparante en niet op een verdoken wijze”, benadrukt het comité. Het herinnert er aan dat het Covid Safe Ticket (CST) in geen geval mag worden gebruikt als middel om vaccinatie op verdoken wijze af te dwingen.


Juridisch kader Voorts moet de overheid een passend juridisch kader voorzien dat onderworpen wordt aan een parlementair debat. Dat juridisch kader moet onder meer duidelijk bepalen hoe en door welke instantie het vaccinatiebewijs wordt afgeleverd, onder welke omstandigheden het bewijs daarvan kan worden gevraagd en wie dit vaccinatiebewijs op rechtmatige wijze kan verifiëren. Dat juridisch kader moet ook bepalen welke de sancties zijn ingeval van aanhoudende weigering om aan de vaccinatieplicht te voldoen.


“Het Comité is van oordeel dat momenteel niet aan deze drie voorwaarden is voldaan”, benadrukt Virginie Pirard, covoorzitter van het vaccinatiecomité.


Duiding :

1./ Er is geen ruime wetenschappelijke consensus. Het overgrote deel van de wetenschap wijst er op dat het product niet doet wat het belooft, geen preventieve bescherming biedt tegen ziekte en bovendien nog in een experimentele fase verkeert.


2./ Het is juist dat de CST niet mag gebruikt worden om het vaccin op verdoken wijze af te dwingen ( zoals Frank VDB recentelijk in de pers verklaard heeft ). Enkel een CST afleveren aan personen die gevaccineerd zijn ( en niet meer aan personen die negatief getest hebben of beschikken over een bewijs van vaccinatie ) is ook niet toegelaten wegens uiterst discriminerend. Bovendien zijn deze twee laatste categorieën de enige die 100% garantie bieden dat zij niet besmet noch besmettelijk zijn. Het is bewezen dat dubbele driedubbele gevaccineerden nog steeds ziek worden en dus per definitie ook besmet en besmettelijk zijn.


3./ Wat betreft het juridisch kader vergeet de Commissie voor Bio-Ethiek dat de vaccins nog in een experimentele fase verkeren en nog niet definitief zijn goedgekeurd door EMA. Er kan geen verplichting opgelegd worden voor een vaccin dat nog in een experimentele fase verkeert en dat overigens het voorwerp vormt van abnormaal veel bijwerkingen en doden. Bovendien is bewezen dat Pfizer en andere pharma bedrijven belangrijke data hebben achtergehouden inzake de efficiëntie en veiligheid van hun vaccin.


4./ Het is compleet absurd om een vaccin verplicht te stellen dat amper 10 weken tot 6 maanden een ( bewezen ) absolute bescherming biedt van 0,84% en de bevolking te onderwerpen aan opeenvolgende vaccinaties waarvan de werkzaamheid niet bewezen is ( noot : dat ze niet werken blijkt door de eenvoudige vaststelling dat er om de 3 tot 6 maanden een nieuwe spuit moet gezet worden ).


5./ De huidige generatie productenzijn geen " vaccin " volgens de definitie van de wetenschap, maar gen therapie die. Zij mogen vanuit technisch juridisch oogpunt niet onder de noemer van een " vaccin " geplaatst worden.


6./ Last but not least : de EU heeft op 29.06.2021 5 efficiënte medicijnen tegen Covid19 goedgekeurd. 3 van de 5 zijn door EMA reeds goedgekeurd voor commercialisatie en distributie. Gezien er goede medicijnen en efficiënte behandelingsmethodes bestaan mogen de pharma bedrijven zich wettelijk niet meer beroepen op de verkorte vaccinprocedure ( die enkel toegelaten is als er GEEN medicijn en GEEN behandelingsmethode bestaat ). In casu zijn zij verplicht om terug te vallen op de klassieke vaccin procedure die gemiddeld 10 jaar duurt.


https://m.hbvl.be/cnt/dmf20211221_96931438?utm_campaign=seeding&utm_content=article&utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_term=hbvl&fbclid=IwAR1uI4bbcnFAkrMSfw2moivt9rNZKVfAl0ZXLYU8PYyLEPnLr7-OOc2Vfx8

55 views0 comments

Comentarios


bottom of page