top of page
Search

CLIMATE CHANGE - the sequel

Nu dat Thierry Baudet de stok in het hoenderhok werpt, acht ik het een goed moment om een samenvatting neer te pennen van alles wat ik tot nu toe over de materie ter schrift gesteld heb. Het klimaat, de natuur, de geschiedenis van de aarde. Het zijn al vele jaren mijn favoriete stokpaardjes. Ik heb al ontzettend veel over onze planeet en haar werking gelezen en bekeken. Louter vanuit wetenschappelijk oogpunt. De leugens die de elite de wereldbevolking al 50 jaar door de strot duwt, daar zou ik pas veel later achter komen.

Maar goed, laat ons beginnen bij het begin. De aarde is een levende planeet. Volgens sommige wetenschappers veel ouder dan de 6 miljard jaar die ons voorgehouden wordt. Of het nu een paar triljoen dan wel een paar miljard jaren is, gaat het verschil niet maken. Waar het hier om gaat is dat moeder aarde sinds haar ontstaan onderhevig is aan steeds wederkerende cycli : periodes van opwarming, periodes van afkoeling met opeenvolgende korte of langere - een paar miljoen jaar - ijstijden, polar shifts die als een perpetuum mobile ingezet worden door een gestage verschuiving van het magnetisch Noorden, het kantelen van de aarde (in °), de constante botsing van de continentale platen die over mekaar schuiven en bergen en/of zeeën doen ontstaan of uit mekaar drijven, de verschuiving/verplaatsing van de golfstroom die op vele plaatsen bepalend is voor het klimaat en periodiek aanleiding heeft gegeven tot een ijstijd in het Noorden, vulkaanuitbarstingen, stormen, orkanen... en ga zo maar door. Het is van alle tijden. Periodiek is er op aarde door gassen meer CO2 uitstoot geweest dan wat we ooit in de industriële wereld gezien hebben. CO2 is goed voor de natuur. Bomen zetten CO2 om in zuurstof.

Na een koudere periode met een mini ijstijd, is de temperatuur sinds 1850 gestaag terug beginnen stijgen. Het zeepeil ook. IJskappen zijn langzaam maar zeker aan het smelten. Op sommige plaatsen is het nu warmer dan vroeger. Dit komt te dele door de verschuiving van het magnetisch Noorden die zich nu al een eind in Siberië bevindt en steeds sterker afwijkt van het ware Noorden ( dit zijn termen uit de luchtvaart ) en ten dele ook door de verplaatsing van de golfstroom die al tal van jaren hoger in het Noorden terug draait. Een mooi voorbeeld van hoe sterk de golfstroom het klimaat bepaalt is bvb Cornwall, in het Zuid-Westen van Engeland waar het ganse jaar door een aangenaam micro klimaat heerst en zelfs palmbomen groeien. Cornwall kent zo’n 1541 zonneschijn uren per jaar. Door de warme golfstroom komt er vanaf zee een aangenaam warme bries het land op. Op de Canarische eilanden heerst er ook het ganse jaar door een aangenaam micro klimaat. Op beide locaties loopt de warme golfstroom voor de kust. Op plaatsen waar de golfstroom niet passeert of slechts ver uit de kust, is het veel kouder.

Wetenschappers voorspellen al vele jaren een volgende polarshift waarbij het magnetisch Noorden het Zuiden wordt en omgekeerd. Uit onderzoeken van aardstalen en ijsstalen is gebleken dat de aarde om de +- 100.000 jaar een polarshift heeft ondergaan en we eigenlijk al zo'n 100.000 jaar over tijd zijn in verhouding tot de cyclische, steeds wederkerende, polarshifts die zich in de geschiedenis van de aarde hebben voorgedaan. Voor de rest zijn er nog tal van andere natuurlijke fenomenen waar de mens geen enkele vat op heeft. Wij veroorzaken het niet en kunnen er ook niets aan doen. Men denke dan bvb aan de versnelling of vertraging van de aardkern, die bestaat uit een grote bol vloeibaar ijzerkristal ( 5500° ). De Aarde wordt naar chemische samenstelling verdeeld in drie delen, van buiten naar binnen zijn dat de aardkorst, de aardmantel en de aardkern. Naar natuurkundige eigenschappen wordt een onderscheid gemaakt tussen een lithosfeer, een asthenosfeer, een mesosfeer en een binnen- en buitenkern die op elkaar in werken. De buik van moeder aarde leeft en is constant in beweging. Je kan het vergelijken met een stomende hogedrukpan. Bepaalde wetenschappers hebben aan de hand van seismologisch onderzoek, de studie van de ion radius, de magma oceaan en allerhande metingen berekend dat als de aardkern vertraagt, dit een sterk effect zal hebben op de aardkorst ofwel de grond waarop wij ons voort bewegen.

Climate change aka de stijging van de temperaturen op aarde ( op bepaalde plaatsen ) is niets anders dan een natuurlijk fenomeen, cyclisch, steeds wederkerend. De stijging van de temperatuur is overigens verwaarloosbaar. Sinds 1850 is de temperatuur op aarde gestegen met ... 1,07°. Dit staat uitdrukkelijk in het 6de rapport van het IPCC 2021. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ Een gemiddelde stijging met 1° over een periode van 170 jaar is verwaarloosbaar, temeer wanneer men bedenkt dat de parameter die als basis gediend heeft voor de vermeende opwarming geen referentie is ( = koude temperaturen voor 1850 )

Een bepaalde strekking in de wetenschap schreeuwt moord en brand over de opwarming van de aarde en beweert dat dit catastrofale gevolgen heeft voor de fauna, flora en de landbouw. Velen slikken dit als zoete koek zonder enig besef dat de natuur veel sterker is dan de assumptie die geponeerd wordt. Dieren en bomen sterven in grote getale door droogte ( als het niet of niet voldoende regent ) maar niet door een hogere temperatuur. Fauna en flora zijn perfect bestand tegen periodes van extreme hitte en extreme koude zolang er maar voldoende water is. Er is geen verband tussen CO2 uitstoot en de aanwezigheid van zoet water. Diezelfde wetenschappers stellen voorts dat we absoluut onder de opwarmingsgrens van 1,5 ° dienen te blijven en daarvoor vereist is dat we in deze eeuw een biljoen ton CO 2 uit de atmosfeer halen. Hoe ? door de industrie, de landbouw en de mens in het algemeen te onderwerpen aan een hele resem maatregelen en sancties, terwijl er een heel eenvoudige, goedkope oplossing bestaat : plant massaal bomen. De natuur zal er wel bij varen. Bomen zetten CO2 om in zuurstof. De kwaliteit van de lucht die we inademen zal hiermee ook aanzienlijk verbeteren.

Hier wringt het echte schoentje. Sinds de jaren 50 is er wereldwijd een massale boomkap aan de gang. In de jaren 70 waarschuwde zowat elke wetenschapper en bioloog de wereld dat de massale boomkap in Brazilië ( de zgn groene long van moeder aarde ) nefaste gevolgen zou hebben voor mens en natuur. Hun waarschuwingen zijn in de wind geslagen. Volkomen genegeerd. De massale boomkap is tot op de dag van vandaag onverminderd verder gegaan ten voordele van de industrie en woningbouw. Over dat laatste punt is overigens ook niet nagedacht. Veel plaatsen worden vol gekapt met beton zonder rekening te houden met de irrigatie van de bodem.

Het oplossen van het CO2 probleem ( zo dit er al zou zijn, quod non ) middels het planten van bomen is voor het Westen geen optie. Het dient hun agenda niet. Ze verdienen er niets aan. Als het probleem op natuurlijke wijze opgelost geraakt kunnen ze de volkeren niet meer op stang jagen, angst inboezemen en brainwashen, conditioneren en overladen met een schuldgevoel. Door de volkeren wijs te maken dat er een klimaat probleem is en ZIJ de grote schuldige zijn, verdienen ze jaarlijks ettelijke miljarden en kunnen ze ons daarenboven aan de ketting leggen met allerlei absurde regels.

In Azië en Afrika daarentegen hebben ze het al lang begrepen. De afgelopen 20 jaar hebben ze honderden miljoen bomen geplant. Note bene dank zij Nederlandse en Belgische organisaties ( zoals Colruyt ).

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/22/colruyt-plant-in-afrika-12-miljoen-bomen-aan-om-co2-uitstoot-te/ https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2018/voedselzaak/artikelen/huh-is-dit-de-sahel-dankzij-lokale-boeren-wordt-de-woestijn-weer-groen/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F https://www.hetkanwel.nl/de-grote-groene-muur-van-afrika/ https://weekend.knack.be/lifestyle/maatschappij/vijf-miljoen-bomen-in-afrika-belgisch-koppel-geeft-boeren-duwtje-in-de-rug/article-normal-1478255.html https://treesforall.nl/projecten/ https://africawoodgrow.org/boom-planten-goed-doel/ https://www.janegoodall.be/ons-werk/bossen-aanplanten https://eo.belspo.be/nl/herbebossing-zuidoost-azie https://www.timberland.be/blog/sustainability/reforestation-will-save-our-planet.html

Sommigen beweren dat herbebossing allemaal goed en wel is en inderdaad het CO2 probleem kan oplossen maar er steeds meer mensen op aarde zijn die moeten eten en bossen dus plaats moeten ruimen voor landbouw. https://www.biobasedpress.eu/nl/2020/02/kan-herbebossing-de-klimaatverandering-stoppen/ Ook dit is je reinste onzin. Met de technieken die vandaag bestaan kan er op afdoende wijze voorzien worden in voedsel voor de wereldbevolking. En zeg nu zelf : het is toch vele malen beter om de planeet terug maximaal te herbebossen om de CO2 te absorberen en de luchtkwaliteit te verbeteren ( + de klimaatopwarming tegen te gaan als dit inderdaad een punt zou zijn ) en te streven naar een steeds betere technologie op vlak van permacultuur en nieuwe landbouwtechnieken, dan de wereld plat te gooien met moordende beperkingen, sancties en boetes waar enkel een handvol figuren beter van wordt ?

Het hoeft geen verder betoog dat het klimaatprobleem geschapen is door de elite die er al ruim 50 jaar ( en wellicht al veel langer ) brood in ziet. In 1973 publiceerde de Club of Rome een paper waarin ze letterlijk stelde : "zoek een gemeenschappelijke vijand waarachter iedereen zich kan scharen en je krijgt alles gedaan van het volk ". Welke gemeenschappelijke vijand werd er gekozen ? Een virus en het klimaat. We hebben beiden op ons bord liggen. https://thetechnocratictyranny.com/PDFS/Clubofrome_dossiers.pdf Voor de rest sluit ik mij volledig aan bij het betoog van Thierry Baudet. https://www.youtube.com/watch?v=gCKmcfUov1k

28 views0 comments
bottom of page