top of page
Search

CHEMTRAILS BESTAAN NIET

Zeggen ze. Maar ... klopt het wel wat ze zeggen ?

15.05.2015 : Europese Parlementaire vraag. Subject: ‘Chemtrail’ method of military geoengineering for changing the climate. Environmental and health risks and commercial reasons for participating in climate policies https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-007937_EN.html

2022 ... " EXPLOSIEF: Spanje onthult geheim militair chemtrail-programma! Ter herinnering: Het is niet de eerste keer dat de Spaanse regering betrokken is bij een chemtrailschandaal. In 2015 kondigden vier medewerkers van de State Weather Service via het Europees Parlement aan dat vliegtuigen regelmatig zogenaamde chemtrails in heel Spanje spuiten en dat de concentratie van giftige chemicaliën in bepaalde regio's zo hoog is dat de lokale bevolking steeds meer ademhalingsziekten ontwikkelt: De autonome gemeenschappen Murcia en Valencia, evenals de provincie Almeria, zijn het meest getroffen, omdat er in meer dan zeven maanden geen druppel regen valt, catastrofale "Gota fría" -stormen optreden en de inademing van looddioxide en andere giftige stoffen ademhalingsziekten bij de bevolking veroorzaakt. Deze vliegtuigen vertrekken vanaf San Javier Military Airport in Murcia."

" Nu, in het staatsblad van de Spaanse regering, verschijnt een explosief bevel om de pandemie te bestrijden, dat het gebruik van militaire vliegtuigen en het besproeien van de bevolking met biociden bevestigt: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4492.pdf

"Decreet SND/351/2020 van 16 april houdende machtiging van de strijdkrachten en eenheden en militaire noodeenheden om (...) Biociden gebruiken voor desinfectie om de gezondheidscrisis van Covid-19 het hoofd te bieden. https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4492.pdf

" Een van de meest effectieve desinfectietechnieken is het gebruik van luchtmedia, waardoor alle oppervlakken vervolgens snel worden bereikt met behulp van technieken van verneveling, thermische verneveling en microverneveling, (...) De CBRN-defensie-eenheden van de strijdkrachten en de militaire noodeenheid (UME) beschikken over de personele middelen, materialen, procedures en voldoende training om desinfectie vanuit de lucht uit te voeren, (...)

" Besluit SND/351/2020 werd bij koninklijk besluit goedgekeurd op 14 maart 2020; slechts drie dagen nadat de WHO de vermeende Covid-19-pandemie had uitgeroepen.

" Zijn biociden gevaarlijk? Biociden worden gebruikt om schadelijke organismen te doden of af te weren. Ze hebben bijvoorbeeld een effect door het zenuwstelsel te verlammen of het voortplantingsvermogen van schadelijke organismen aan te tasten. Tegelijkertijd maakt dit ze ook potentieel gevaarlijk voor mens en milieu. ==Referenties== bmuv.de) Conclusie: Deze onthullingen zijn explosief, omdat ze enerzijds een mogelijke verklaring bieden voor de wijdverspreide aandoeningen van de luchtwegen en anderzijds een officiële bevestiging vormen van geheime en gevaarlijke chemtrailprogramma's. Het is ook opmerkelijk dat na slechts drie dagen van "pandemie" de Spaanse koninklijke familie insneeuwt met een decreet dat opnieuw illustreert hoe de staat mensen gelijkstelt aan schadelijke organismen en ze dienovereenkomstig uit de lucht spuit met pesticiden."

In de marge : er bestaat een overvloed van beelden van chemtrails die systematisch afgedaan worden als contrails. Er bestaat ook heel wat beeldmateriaal van militaire vliegtuigen die uitgerust zijn met het vereiste materiaal om substanties in de lucht te verspreiden. Het gaat hier niet om kleine Cesna's met sproeisystemen die bedoeld zijn voor de landbouw ( pesticiden ) maar over grote vliegers met zeer grote laadruimte ruimte, genre C130, die bezocht zijn door onder andere, Angela Merkel. Ook dit wordt straal ontkend maar er is nooit een deftige uitleg verschaft voor wat die sproei systemen dan wel dienen. Geo-engineering, weather control, klimaat manipulatie ... het is een vaste praktijk sinds 1946 toen de Amerikanen, met succes, heftige regenval veroorzaakt hebben in de Vietnamese jungle om de Vietcong letterlijk onder water te zetten. in Dubai hebben ze zelf overstromingen veroorzaakt via cloud seeding. They are playing God. ZIj bepalen wanneer het regent en wanneer de zon schijnt ( met alle extremen die daarmee gepaard kunnen gaan ). Thans blijkt dat de problematiek al in 2015 het voorwerp van debatten heeft gevormd in het Europees Parlement en de Spaanse regering wettelijke handelingen heeft gesteld die het besproeien van het volk met biociden toelaten. Hoe doen ze dat ? Vanuit de lucht, via chemtrails... die, oeps, contrails " met iets in " zijn.

3 views0 comments
bottom of page