top of page
Search

Brusselse vakbonden waarschuwen voor ontslagen zorgpersoneel

" Terwijl het zorgpersoneel tijdens de Covid-crisis tot het uiterste is gegaan in de woonzorgcentra en ziekenhuizen, dreigt het geconfronteerd te worden met een golf van ontslagen. Die alarmkreet slaakten de vertegenwoordigers van de vakbonden.

Onder meer Carine Rotseleur waarschuwde dat de woonzorgcentra en ziekenhuizen in financiële nood dreigen te geraken door de extra uitgaven en de lagere bezetting in de WZC en het stopzetten van de niet-Covid-raadplegingen in de ziekenhuizen als gevolg van de crisis. Daardoor dreigt er volgens haar na de tweede golf een golf van ontslagen.

Het personeel werd in de crisis ook door de arbeidsgeneesheren in de steek gelaten. Die waren tijdens de lockdown niet beschikbaar. "Bepaalde externe preventiediensten hebben tijdens de crisis hun arbeidsgeneesheren zelfs in tijdelijke werkloosheid gezet," klaagde Anthony Osché aan.

(lees verder onder de foto)

_________

Wacht even ..... wat zeggen ze nu ? Ontslag ?


Tussen 01.03.2020 en 30.09.2020 hebben de ziekenhuizen voor elke corona patiënt een compensatie premie ontvangen dat bedoeld was voor het onderhoud van gebouwen, kosten van infrastructuur en aanschaf van benodigde materialen. FOD Gezondheid had hiervoor een budget uitgetrokken van 1 miljard euro. De premies bedroegen in deze periode:

  • voor ziekenhuizen : 1.000 € + 600 € per dag/bed

  • voor WZC : 800 € per dag/bed


Verder waren er ook premies voorzien voor andere zorginstellingen zoals psychiatrische instellingen en centra voor gehandicaptenzorg. ( zie eerdere posts met link naar de site van FOD Gezondheid met detail van alle bedragen en duiding ).


Het budget van 1 miljard euro is volledig opgesoupeerd geworden aan uitgekeerde premies. Deze premies werden toen automatisch betaald zonder voorafgaandelijke aanvraag, louter op basis van registratie van C19 patiënten.

De verpleegkundigen en zorgkundigen hebben tijdens de eerste golf geen enkele extra toelage gekregen terwijl zij zich toen uit de naad gewerkt hebben. De overheid heeft op dit punt eind 2020 een inhaalmanoeuver gedaan door hen post-factum een éénmalige bijzondere premie toe te staan van 875 € bruto, waarop zij netto amper 372 € hebben overgehouden.


Hoewel de experten reeds tijdens de eerste golf aankondigden dat we in het najaar wellicht een tweede golf zouden krijgen is er na de eerste golf geen evaluatie gedaan. Er is ook niet gedacht aan het opschalen van de capaciteit om de tweede golf met voldoende mankracht het hoofd te kunnen bieden.


2 weken na het aantreden van de regering Vivaldi hebben Ministers De Croo en Vandenbroucke ziekenhuizen bezocht om de temperatuur op te meten, waaronder het UCL. Tijdens hun bezoek ( dat gefilmd werd door RTBF ) klaagden de artsen, verpleeg-en zorgkundigen dat ze doodmoe waren, zwaar overbelast waren en van geen hout pijlen meer wisten te maken met de extra taken die hen opgelegd waren ( aflevering van allerlei attesten ) en voorts, dat er dringend personeel diende bij te komen omdat het zo niet verder kon. Hun woorden waren nog warm toen Alexander De Croo zich naar de camera draaide en de historische woorden sprak : " de burgers moeten de ziekenhuizen ontlasten en dat kan maar door de regels te respecteren ".

Kortom, aan opschalen en extra aanwervingen werd nog altijd geen seconde gedacht, met het trieste gevolg dat ons land eind oktober 2020 opnieuw in een lockdown werd geplaatst omdat de ziekenhuizen beweerdelijk overbelast waren.

Niet omwille van een tekort aan bedden ( want daarvan hebben we er meer dan genoeg ) maar .... wegens een tekort aan personeel.

Er lagen op dat ogenblik iets meer dan 6.000 mensen in het ziekenhuis waarvan +- 1.700 op IC.

Er moest prioriteit gegeven worden aan C19 patiënten. Alle andere behandelingen en ingrepen, waaronder kanker en tumoren, moesten uitgesteld worden wegens niet " niet dringend ". Alle aandacht ging naar de corona patiënten, veelal bejaarden waarvan 92% een andere chronische aandoening had en ook positief getest was.


Om verder tegemoet te blijven komen aan ziekenhuizen heeft de overheid opnieuw een budget uit getrokken om de ziekenhuizen en WZC financieel bij te staan.

Op 12.11.2020 is er een KB tot stand gekomen waarbij er opnieuw een budget van 2 miljard euro is uitgetrokken voor ziekenhuizen en WZC. De premies zijn echter verlaagd naar een éénmalige uitkering van 500 € per corona patiënt en extra premies in bijzondere gevallen. Dat volstaat natuurlijk niet om het verlies op te vangen en dit al zeker niet nu er steeds minder corona patiënten opgenomen worden. https://www.asgb.be/.../KB%2030102020.regularisatie...


Het aantal C19 ziekenhuisopnames is sinds november 2020 gestaag gedaald. De ziekenhuisopnames zijn kort. Gemiddeld 3 dagen. Er verlaten al wekenlang meer mensen het ziekenhuis dan er opgenomen worden. Amper 17% van de IC wordt nog betrokken. Alle andere afdelingen van ziekenhuizen lopen leeg (behalve de materniteit ).


En wie krijgt de joker toegeschoven ?

Het personeel. Zij zijn kop van jut. Weeral.

Wat een fantastisch beleid hebben we toch in dit land ..... https://www.bruzz.be/.../brusselse-vakbonden-waarschuwen...

308 views0 comments

Comments


bottom of page