top of page
Search

Beter de korte pijn?

" Dirk Van Damme, de Belgische onderwijsspecialist van de OESO, pleit ervoor om de scholen in België tijdelijk te sluiten.

"Niemand sluit graag de scholen, maar beter de korte pijn kiezen dan een langgerekt proces waarbij we misschien in lente en zomer nog altijd in pandemie zitten", zo vertelde hij bij HLN Live.

In veel landen in Europa zijn de scholen al gesloten. Volgens Van Damme zijn scholen een "belangrijke transmissieketen": precies die transmissieketen moet worden gebroken om een derde golf te voorkomen.

"School lopen zoals vandaag is veel te riskant voor het aantal besmettingen", aldus Van Damme die nog pleit voor meer investeringen in een kwaliteitsvol afstandsonderwijs en ook in het basisonderwijs een alternerende manier van lesgeven waarbij bijvoorbeeld alleen de meest kwetsbare leerlingen naar school komen."

(lees verder onder de afbeelding)

________________ Mijnheer Van Damme,


Ik hoop dat u dit te lezen krijgt ( gezien ik niet beschik over andere gegevens over uw persoon ).


Hebt u de cijfers van Sciensano inzake de schoolgaande kinderen ooit al eens goed bekeken ?

Ik zal in uw plaats antwoorden : neen, zeker niet want anders zou u weten dat kinderen geen besmettingshaarden zijn. Nooit geweest. Niet in België en nergens anders. Dat stond al in het rapport van de Joint Commission van 24.02.2020 en dat is sedertdien NIET veranderd.

Ik raad u ten stelligste aan om de cijfers van Sciensano WEL eens goed te bekijken. U zal dan meteen zien dat van alle pcr testen die er af genomen worden amper 0,02% van de kinderen tussen 0-9 jaar positief testen en gemiddeld 0,4% van jongeren tussen 10-19 jaar. Bovendien zijn de meeste kinderen asymptomatisch. Ze worden niet ziek. Er zijn de afgelopen 11 maanden maar heel weinig ziekenhuisopnames geweest.

En gezien u dit blijktbaar OOK NIET weet, is niet bewezen noch aangetoond dat kinderen andere personen besmetten ( niet onderling tussen kinderen, niet tussen ouders en kinderen en ook niet tussen kinderen en leerkrachten of andere derden ).

Als u meent dat dit wel het geval is moet u hiervan de BEWIJZEN op tafel leggen voor dat u spreekt.

Dat u nog durft te spreken over " korte pijn " terwijl het land al meerdere maanden onterecht in een wurggreep zit, is een regelrechte schande en dit niet op zijn minst omdat het onderwijs ( dat een door de Grondwet gewaarborgd recht is dat conform art.187 NOOIT kan geschorst wordt ) door de vele gedwongen quarantaines en sluiting van scholen al sterk op de helling staat, jongeren bovendien steeds vaker vervallen in depressiviteit omdat zij erg beperkt worden in hun sociale contacten en de school de facto nog hun enige uitlaatklep is.

Volledigheidshalve geef ik nog even mee dat er op vandaag nog amper 1923 mensen in het ziekenhuis liggen ( in feite slechts 1865 maar kom, zand erover ), de overgrote meerderheid van de ziekenhuisopnames ouderen en bejaarden zijn waarvan bewezen is dat 92% een onderliggende chronische ziekte heeft.

Kinderen komen niet in contact met ouderen die in een WZC verblijven en kinderen komen ook niet in ziekenhuizen waar de zieke ouderen verblijven. Hun ouders hebben ook geen contact met deze ouderen, want ziet u, elk contact met deze brave mensen is verboden.

Scholen volledig sluiten op basis van de pertinente leugen dat kinderen en jongeren besmettingsbronnen, is geen korte pijn, maar de uiting van een totalitaire geest die geen enkele notie heeft van de werkelijkheid.

192 views0 comments
bottom of page