top of page
Search

ARTEMISININE ( Artemesia Annua )

Artemisinine wordt onttrokken aan de plant Artemisia annua, oftewel zoet alsem of zomeralsem, een grasachtige plant die al eeuwenlang gebruikt wordt in de Chinese geneeskunst vanwege het vermogen om parasieten, virussen en bacteriën te elimineren, ontstekingen weg te nemen, het lichaam te reinigen en het immuunsysteem te versterken ( zonder dat ze wisten wat er nu precies in die plant zat dat zo sterke geneeskrachtige bestanddelen heeft ).

In 1972 ontdekte de Chinese Professor Tu Youyou dat artemisine een zeer efficiënt geneesmiddel is tegen malaria. Verder onderzoek en studie heeft uitgewezen dat artemisinine ook een efficiënt middel is tegen diverse andere aandoeningen. Dit heeft in 2015 geleid tot het toekennen van de Nobelprijs geneeskunde aan Professor Tu Youyou voor het ontdekken van de stof artemisinine.

Werkzaamheid :

 • sterke inperking van de groei van schadelijke cellen en eliminatie van beschadigde cellen

 • elimineert efficiënt parasieten, bacteriën, virussen en beschadigde exosomen

 • Elimineert bilharziose, een endemische ziekte die veroorzaakt wordt door de schistosoma-worm ( bloedparasiet ).

 • Artemisinine heeft eveneens een significant effect op helminths oftewel parasitaire wormen en ziekten die hieruit voortvloeien zoals : nematoden (oxocara canis, Trichinella spiralis, Haemonchus contortus, Meloidogyne spp., Globodera rostochiensis en Xiphinema index); cestoden (Echinococcus spp. en Taenia crassiceps); trematoden (Echinostoma spp., Fasciola Clonorchis sinensis, Opisthorchis viverrini, Paragonimus westermani, Heterophyes heterophyes en Paramphistomum microbothrium) ; en de parasiten monogenea (Dactylogyrus en Gyrodactylus).

 • een studie uit 2015 meldt eveneens dat artemisinine 'beschikt over krachtige ontstekingsremmende en afweerregulerende eigenschappen'. Het is een uitgebalanceerde versterker van het afweersysteem. Deze ontstekingsremmende effecten worden toegeschreven aan de remmende werking op verschillende receptoren, zoals: Toll-like receptoren, tyrosine kinaseSyk, fosfolipae Cy, etc ...

 • Een in 2016 uitgevoerde studie heeft aangetoond dat artemisinine tot gunstigere resultaten leidde dan de antibiotica die op dit moment worden gebruikt voor de behandeling van Lyme.

 • Een andere studie uit 2017 meldt ook nog dat artemisinine en derivaten ervan goede alternatieven kunnen zijn voor de behandeling van besmettingen met protozoa en het lichaam beter bestand maakt tegen bacteriën. Artemisinine werpt niet alleen een barrière op voor parasieten, maar bestrijdt ook op indrukwekkende wijze bacteriële infecties.

 • Artemisinine heeft ook sterk kankerbestrijdende eigenschappen en elimineert eveneens tumoren. Een studie uit 2017 heeft aangetoond dat de stof de groei remt van kankercellen in de galblaas. Een andere studie heeft aangetoond dat artemisininen in staat zijn de signalering van TGF-β in vivo te onderdrukken. De bij de kanker behorende fibroblasten worden hierdoor inactief gemaakt en de metastase van borstkanker wordt geremd; bij longkanker is gebleken dat artemisinine in staat is de progressie van longtumoren te onderdrukken doordat het de Wnt/β-catenine-signaalpaden remt. Nog andere studies hebben aangetoond dat artemisinine cytotoxische effecten hebben ten aanzien van een groot aantal kankersoorten, zowel in vitro als in vivo. Verder zijn er nog aanvullende studies die de algehele mechanismen van artemisinine voor de bestrijding van tumoren onderzocht hebben: de afbraak van het DNA van kankercellen, de aanzet tot apoptose, autofagie, necroptose, oncose, remming van de celcyclus in fase G0/G1, remming van de angiogenese. Tijdens de behandeling met het oog op de eliminatie van schadelijke cellen, kan men beter geen supplementen innemen met antioxidanten omdat dit de oxiderende werking van artemisinine kan tegenwerken.

 • Uit onderzoek van Professor Patel blijkt artemisinine eveneens in staat is de strijd aan te binden met tuberculose, een andere bekende bacteriële ziekte. Tijdens een in vitro-test bleek artemisinine in staat samen te werken met rifampicine, isoniazide en ethambutol in de strijd tegen de bacillen Mycobacterium bovis en Mycobacterium tuberculosis H37Ra. Doordat het de hoeveelheid peroxide in de behandelde cellen verhoogt, zorgt artemisinine ervoor dat de membranen van de aanvallende bacteriën uit elkaar vallen waardoor het aantal bacteriën afneemt.

 • In een studie van november 2018 merkte de Duitse onderzoeker Thomas Efferth op dat er goede bewijzen zijn, zowel in vitro als in vivo, dat artemisinine en derivaten van de stof een positieve werking hebben in de strijd tegen bepaalde DNA-virussen, namelijk: het cytomegalovirus (CMV); het humaan herpesvirus type 6 (HHV-6) en herpes simplex (HSV-1 en HSV-2); het Epstein-Barr-virus (EBV); Hethepatitis-B-virus (HBV); en in en een wat minder sterke mater, tegen het polyomavirus en het papillomavirus.

 • Jicht is een reumatische ontstekingsziekte die veroorzaakt wordt door een te hoog urinezuurgehalte in het bloed. Een studie uit september 2019 toont aan dat artemisinine in staat was de activering van de inflammasoom NLRP3 te remmen (doordat het de interactie tussen NLRP3 en het eiwit NEK7 onderdrukt), waardoor het verlichting kan brengen bij deze ontstekingsziekte.

 • Een andere studie leert dat artemisinine een positieve invloed uitoefent op neurologische ontstekingen: het reguleert het ontstekingsproces in het centrale zenuwstelsel, onderdrukt systemische ontstekingen, verlicht ontstekingen in de darmen....

 • artemisinine helpt niet alleen bij het elimineren van gevaren van buitenaf, maar verwijdert evenzo lichaamseigen cellen die ontspoord of beschadigd zijn, het reguleert de reactie van het immuunsysteem en geeft het een boost door het bevrijden van vrije radicalen die op een natuurlijke wijze leiden tot de vernietiging van zieke cellen, waardoor voorkomen wordt dat ze zich vermeerderen. Het voordeel van dit effect is dat het alleen de zieke cellen aanpakt, en niet de gezonde.

 • Volgens de onderzoeker Ives Charlie-Silva zou artemisinine 'in staat zijn de reactie van het immuunsysteem te moduleren doordat het de celproliferatie reguleert, evenals de afgifte van cytokines'. De werkstof van zoete alsem draagt bij aan een de afzwakking van overmatige auto-immuunreacties.

DISCLAIMER : Deze post is enkel bedoeld ten informatieve titel om het publiek te informeren over het bestaan, de doeltreffendheid en de werkzaamheid van de stof artemisinine en kan op geen enkele manier beschouwd worden als reclame of promotie van het product. Ik heb de studies die ik citeer niet gelezen. De geciteerde informatie is afkomstig van diverse artikelen op het internet en van een website die het product ook verkoopt maar waarvan ik de link niet post. Ik heb veel over artemisinine gelezen en het zelf aangeschaft via een andere website ( die kwalitatief even goed is maar goedkoper ). Ik wijs elke aansprakelijkheid voor gebruik van dit product door de lezers af. Informeer u verder en vraag advies aan uw arts.

48 views0 comments

Comentários


bottom of page