top of page
Search

Antwoorden op vragen over vaccinatie

Beste FB-vrienden en volgers-die-ook-vrienden zijn,

Ik ontvang nog steeds veel vragen over de al dan niet verplichting tot vaccinatie. Voor wie mijn livestream van 6 december ( nog) niet bekeken heeft, hieronder nogmaals een overzicht.

  • de overheid heeft de vaccinatie NIET verplicht gesteld en ik verwacht ook niet dat zij dit het komende jaar zal doen omdat de werking en de eventuele nevenwerkingen nog niet gekend zijn. Als zij het vaccin wel verplicht stelt en er zijn nevenwerkingen die letsels en/of medische zorgen vereisen riskeert zij een resem schadeclaims OMDAT zij een experimenteel vaccin met een technologie die nooit eerder is toegepast op de mens verplicht heeft gesteld zonder de neven effecten te kennen.


  • wie zich laat vaccineren doet dit uit vrije wil en op eigen risico. In dat geval kan de overheid niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nevenwerkingen, hoogstens aangesproken worden wegens dwaling en/of bedrog omdat zij een vaccin gepromoot heeft als veilig en efficiënt terwijl zij wist dat de werking en/of de bijwerkingen niet gekend waren.


  • een werkgever kan zijn personeel NIET verplichten tot iets dat door de overheid niet verplicht is gesteld; u hoeft uw weigering niet te verantwoorden; neen is neen, einde verhaal


  • werkgevers die hun personeel onder druk zetten om zich te laten vaccineren en dreigen met represailles zoals ontslag of weigering van toegang tot de werkvloer kunnen in rechte vervolgd worden indien zij hun dreigementen waar maken. Een werkgever heeft niet het recht te raken aan uw fysieke integriteit, welk recht onaantastbaar is en gewaarborgd door de Grondwet.

Iedereen is vrij om te beslissen wat hij/zij wel of niet zal doen.

Wie zich wil laten vaccineren doet er goed aan om zich grondig te informeren. De overheid, de experten en de media zijn heel karig met informatie. Zij hebben de lijst van alle ingrediënten op vandaag nog steeds niet kenbaar gemaakt en enkel op summiere wijze uitgelegd dat het vaccin mRNA bevat zonder te vermelden dat messenger RNA de genetische code in uw eigen DNA verandert. Dat kan bij de ene een positief effect hebben maar bij de ander mogelijks een negatief effect. Iedereen is anders en reageert anders.

Tal van organisaties, waaronder het CDC, hebben ondertussen wetenschappelijke studies gepubliceerd die nuttige informatie verschaffen over de eventuele risico's. Uit de laatst door het CDC gepubliceerde studie blijkt dat van de 112.807 personen die tussen 14.12 en 18.12 gevaccineerd werden in de US 3.150 kort nadien medische zorgen nodig hadden. Dat is niet min.

Ik ben voorstander van vaccins die bewezen veilig en efficiënt zijn.

Ik kan mij niet vinden in een experimenteel vaccin dat in 7 haasten ontwikkeld is, waarbij toepassing wordt gemaakt van een volkomen nieuwe technologie die nooit eerder is toegepast op de mens en waarvan noch de werking noch de eventuele bijwerkingen gekend zijn. Maar dat ben ik. Iedereen beslist voor zichzelf.

Bij deze wil ik nogmaals in herinnering brengen dat expert en CEO van Vaccinopolis, Pierre Van Damme, recentelijk verklaard heeft dat wij voor een ongezien medisch experiment staan en onderzoek na vaccinatie zal uitwijzen of het werkt en wat de nevenwerkingen zijn. Het lijkt mij nuttig om deze uitspraak goed in gedachten te houden.

Ik wens elkeen van jullie ( 16.099 ) een fijne Kerst toe. Maak er een fijne avond en dag van, ook al is dit in heel beperkte kring zonder uw familie en vrienden. Houd het veilig.

Lieve groeten,

Carine226 views0 comments
bottom of page