top of page
Search

Als Marc Van Ranst eens (gedeeltelijk) transparant is, verdient dit ook een post

Als Marc Van Ranst eens (gedeeltelijk) transparant is, verdient dit ook een post. De wijze waarop hij het aanbrengt nemen we er bij.


Een FB vriendin heeft de volgende tweet gestuurd naar Marc Van Ranst:

"Mijnheer Van Ranst, is het virus al geïsoleerd en hoe ver staat men met het onderzoek naar medicatie? Kan ik deze info ergens terug vinden op het internet? Dank bij voorbaat."


Antwoord van Van Ranst : zie hieronder.


In de door hem verschafte link staat inderdaad een overzicht van de toegepaste medicatie en behandelingsmethodes waar Remdesivir en Dexamethason er uit springen en daarnaast ook bloedverdunners en antilichamen uit plasma (van mensen die genezen zijn van Covid). https://www.plusonline.nl/coronavirus/de-betere-behandeling-van-covid

Dexamethason is voor mensen die aan kanker lijden een soort wondermiddel. Mensen die aan kanker lijden (zeker in de laatste fase) hebben vaak niet veel energie meer, lusten bijna geen eten meer en zien het vaak ook geestelijk niet meer zitten. In dat geval kan dexamethason uitkomst bieden. Het geeft een bijna euforisch gevoel, waardoor het leven er toch weer wat beter uitziet. Ook helpt dexamethason bij het tegengaan van infecties in het lichaam en bestrijdt het de ernstige misselijkheid bij chemotherapie.

In 2020 werd ontdekt dat dexamethason ook helpt tegen het Covid-19 virus, ook wel corona genoemd. Onderzoek wees uit dat mensen met corona die aan de beademing lagen 20 procent meer kans hadden te overleven met het middel.

https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/36893-hoe-werkt-dexamethason-dexamethason-bij-kanker-en-covid-19.html

Remdesivir is een virusremmer. Het zorgt ervoor dat het coronavirus SARS-CoV-2 zichzelf niet kan kopiëren. Hierdoor stijgt het aantal coronavirussen minder snel. Artsen schrijven het voor aan ernstig zieke COVID-19 (corona) patiënten die met longontsteking in het ziekenhuis liggen en extra zuurstof krijgen. https://www.apotheek.nl/medicijnen/remdesivir-infuus#belangrijk-om-te-weten-over-remdesivir-infuus


HCQ wordt van de hand gewezen terwijl er meer en meer studies voorliggen dat dit middel ook goed werkt als het in een prille fase van de ziekte toegediend wordt, maar goed, dat is een ander debat.


Waar Marc wel uit de bocht gaat is wanneer hij stelt dat het Sars-Cov2 virus al duizenden malen geïsoleerd is. Dat is niet juist.

Gezegd virus werd op 13.01.2020 geïsoleerd in China, maar niet volgens de gouden standaard. Het is dit genoom dat gediend heeft voor het vastleggen van 2 primers die op hun beurt gediend hebben voor de productie op massale schaal van reagentia die wereldwijd gebruikt worden voor de verwerking van PCR testen.

Het virus is ondertussen al vele keren gemuteerd. Op 31.08.2020 werd een tweede variant geïsoleerd, maar ook niet volgens de gouden standaard. Hetzelfde geldt voor 6 andere varianten die tussen 02.09 en 05.09.2020 geïsoleerd werden.

Veel wetenschappers wijzen deze isolaties van de hand omdat ze niet volgens de gouden standaard gebeurd zijn en voor hen dus zonder waarde zijn. Op basis van de gekende data, bestaat er in de wetenschap wel vrijwel consensus over de vaststelling dat er in wezen maar heel weinig verschil bestaat tussen enerzijds Sars-Cov2 en anderzijds het Mers virus en Sars-Cov1 virus.

Sars-Cov2 is - net zo min als alle andere virussen - geen levend organisme. Het bestaat uit een eitwitomhulsel (enkelvoudige eitwit streng) dat enkel actief kan worden als het een gastheer heeft (en dus kan binnen dringen in de menselijke cellen). Om een virus te kunnen isoleren moet het RNA omgezet worden in DNA dat bestaat uit ongeveer 30.000 symbolen.

Er wordt vervolgens gezocht naar 2 x een unieke code (paar opeenvolgende symbolen) die dan aangeduid worden als de primer. Deze unieke code is niet bij alle gemuteerde varianten hetzelfde.


UZ Leuven (oa) heeft onder een nanomicroscoop foto's getrokken van wat beschouwd wordt als het Sars-Cov2 virus maar dat is geen isolatie volgens de definitie die de wetenschap daaraan geeft. Er zal nog veel water naar de zee moeten vloeien vooraleer er in de wetenschap wereldwijd een consensus zal bestaan over wat Sars-Cov2 nu precies is. Het laatst woord is hierover zeker nog niet gezegd.


Wat we hier in de eerste plaats moeten onthouden is dat er goede, efficiënte medicatie en behandelingsmethodes bestaan die zelfs de zwaar zieken er terug bovenop kunnen helpen (ttz mensen die aan de beademing liggen wegens zuurstoftekort - dit is slechts een kleine minderheid van de gehospitaliseerde zieken).
206 views0 comments
bottom of page