top of page
Search

ALLES KOMT UIT... Rusland ( vervolg )

Het Russische Ministerie van Defensie heeft de originele documenten vrij gegeven van een " combat order " van de National Guard dat bewijst dat Oekraïne een oorlogsoperatie tegen de Donbas aan het voorbereiden was welke in maart 2022 zou opgestart worden.

Het bevel tot inval en oorlog tegen Donbas werd op 22.01.2022 getekend door Kolonel-Generaal NIkolai Balan en was toen reeds in het geheim in voorbereiding. Het bevel is gericht tot de Hoofden van de territoriale Departementen van de National Guard in Noord Kiev, Zuid Odessa en andere afdelingen in het Westen van het land.

Pro memorie bestaat de National Guard voor het merendeel uit neo nazi nationalitische Azzov Battalions ( die de Donbas al 8 jaar lang bombarderen ). Dit kan niet ontkend worden nu de Oekraïnse Ambassadeur in Duitsland gewoonweg toegegeven heeft dat de extreem rechtse neo nazistische Azzov Batallons deel uit maken van het leger. Zie video opname in de comments. Waar hij wèl liegt is daar waar hij beweert dat dit slechts heel recent het geval is sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Er bestaat een overvloed van bewijzen dat de Azzov Battalions al vele jaren deel uitmaken van het leger, inclusief beeldmateriaal van hun trainingen. Canada heeft overigens toegegeven dat zij de Azzov Battalions de afgelopen 8 jaar getraind heeft ( zie eerdere posts met een overvloed aan beeldmaterieel en persartikelen ).

Het document met bevel tot een oorlogsoperatie in Donbas zet de krijtlijnen uiteen van van het plan om een gespecialiseerde groep, de zgn " Joint Forces Operation " voor de bereiden op de inval in Donbas. Het document keurt de organisatorische structuur / organigram van het battalion/ de tactische group van de 4de Operationale Brigade van de National Guard goed evenals de steun en toewijzing van de 80ste Air Assault Brigade van Oekraïne die sinds 2016 enzo getraind zijn door Amerikaanse en Britse instructeurs onder de zgn Nato standaard training programma's.

In overeenstemming met het bevel/ order is de Deputy Commander van de National Guard belast met de organisatie van een false flag combat training van de bewuste Tactische Groep van 07.02 tot 28.02.2022 ter voorbereiding van de werkelijke oorlogsinval.

Voor het overige gaat het document voornamelijk over de zorgvuldige selectie van militairen, hun psychologisch onderzoek teneinde zich te vergewissen van hun hoge motivatie en over de visuele informatie en propaganda materiaal, vlaggen en geprinte producten.

Paragraaf 12 van het bevel verbiedt het sturen van National Guard Militairen die onvoldoende zouden scoren op de psychologische tests inzake hun apetijt. Men moge hieruit afleiden dat ze er vnl op uit zijn /waren om militairen te recruteren voor de job die koelbloeding en genadeloos burgers zouden doden.

Het origineel document is ondertekend door de commando verantwoordelijken van de National Guard van Oekraïne.

Afgelopen zondag heeft Dmitry Kiselev, woordvoerder van het Kremlin op de Russische staatstelevisie verkondigt dat als Rusland Oekraïne niet zou zijn binnen gevallen om de bevolking van Donbas te beschermen en vrijwaren en vervolgens ook de rest van het land te de-militariseren en de-nazificeren, de Donbas letterlijk van de kaart zou geveegd zijn, Oekraïne en haar neo-nazi leger zou toetreden tot Nato, zowel de US als Nato het land verder zouden volgestouwd hebben met nucleaire wapens en er hoe dan ook een zware oorlog van zou gekomen zijn die ze nu proberen te vermijden door lokaal de zaken op te kuisen.

Er valt wel wat te zeggen over het toekomstperspectief dat de Russische woordvoerder hier schetst. Iedereen dient zich af te vragen wat er de komende maanden en jaren zou gebeuren als Rusland Oekraïne het land niet op 24.02.2022 zou zijn binnen gevallen, zij zou hebben afgezien van de naleving van de Minsk akkoorden en niet zou hebben aangedrongen op het staken van oorlogsdaden in Donbas door Oekraïne ( die haar eigen volk al 8 jaar bombardeert ) en afstand zou hebben gedaan van haar herhaalde eis tot het verstrekken van veiligheidsgaranties dat NATO en de US nooit nucleaire wapens zal gebruiken tegen Rusland. Hoe zouden de zaken in dat geval verlopen ? ( temeer wanneer bekeken in het licht van de huidige documenten die voorgebracht worden en alle andere bewijzen die ondertussen boven water zijn gekomen inzake het sterke neo-nazisme in Oekraïne, het bestaan van biolabs waar voor de mens dodelijke pathogen gekweekt werden ? Zou er " vrede " gebleven zijn tussen de EU, US, NATO, OekraÏne en Rusland ? Het antwoord is : neen. In geen enkel geval. Er zou hoe dan ook een oorlog van komen. De aanhoudende provocaties van de US en Nato hebben de zaken begin dit jaar enkel in een stroomversnelling gebracht.24 views0 comments

Comments


bottom of page