top of page
Search

Alle maatregelen zijn gestoeld op.... niets

Het ganse beleid, de maatregelen en het reproductiecijfer worden bepaald door het aantal positieve gevallen. Hiervoor wordt de RT-PCR-test als basis ingezet.

Uit de reeks studies in de link (zie referenties) blijkt dat de RT-PCR totaal onbetrouwbaar is. Foutenmarges van 62% tot 89% ‘vals positieven’ komen naar voor. Anderszijds zijn er 20% ‘vals negatieven’. Dit betekent dat alle maatregelen gestoeld zijn op niets.

Oude besmettingen, kruisreacties met andere coronavirussen en oude infecties leveren een positief resultaat op. Uit de studies blijkt ook dat iemand die positief test én geen symptomen heeft NIET besmettelijk is. Toch worden deze mensen nog steeds in quarantaine geplaatst, via contact-tracing de andere contacten en de rest van de gemeenschap mag zichzelf opsluiten en maatregelen volgen waarvan ondertussen ook blijkt dat er geen correlatie is tussen maatregelen en het sterftecijfer (The Lancet, Chaudry et al. 2020).


De te verwachten reactie op deze post zal wellicht zijn dat er bijna 15% oversterfte is in deze tweede golf. Om hier proactief op te reageren graag het volgende: Sam Brokken voorspelde reeds in zijn open brief " de omgekeerde lockdown " van 24 augustus 2020 dat dit zou gebeuren.

Men kan de bevolking niet onderwerpen aan overhygiënische maatregelen (social distancing, mondkapjes, alles ontsmetten, teveel handen wassen,…) zonder dat hun immuniteit afzwakt. M.a.w. de zwakkeren verzwakken nog meer en hebben bijgevolg niet veel meer nodig om te overlijden aan hun eigen comorbiditeiten.

Daar komt nog bij dat de oversterfte voor een deel te verklaren zal zijn door stijgend aantal zelfdodingen (cijfers die door de overheid niet transparant worden weergegeven), stijgende stress, angst en depressie. De laatste drie, blijkt tevens uit onderzoek, doen de humorale weerstand dalen ( = vermindering van de B-Lymfocieten en antistoffen ). Bijgevolg is die oversterfte zeer goed te verklaren.


Zoals de open brief van Sam Brokken - die mede onderschreven werd door tal van artsen en wetenschappers - ook voorspelde zullen we op deze manier van de ene lockdown naar de andere gaan. Voor zij die nog in sprookjes geloven : tenzij we stoppen met ons te baseren op een test die totaal onbetrouwbaar is, zal 2021 niet anders verlopen dan 2020.

En voor u het vraagt, in ons land wordt standaard geen bijkomend onderzoek uitgevoerd via serologische (bloed-) tests. Dit is nochtans de enige manier om op de ‘echte’ van de ‘valse’ te onderscheiden.


Prof. Gala (viroloog UCL) deed een intern onderzoek binnen zijn eigen universitaire instellingen, waaruit gebleken is dat 2/3 van de ‘positieven’ in het ziekenhuis binnen werden gebracht voor andere pathologieën (hartproblemen, nierfalen, infecties allerhande,…). Vermits elke patiënt die werd en wordt opgenomen via een RT-PCR-test moet getest worden, bleek/blijkt dat diegene die ‘vals positief’ testten naar de Covid-19 afdeling werden gebracht. Als ze daar stierven kwamen ze op het hoopje Corona-doden én stierven dus mét Sars-Cov-2 en niet aan de ziekte.


Zelfs de WHO geeft nu toe dat een RT-PCR dient herbevestigd te worden door andere tests voor we zeker kunnen zijn. Hier in het Westen wordt standaard echter niet verder getest….behalve in uitzonderlijke gevallen. Cynisch genoeg hebben we deze week Van Gught, Goossens en Van Ranst horen vertellen dat de sneltest heel goed is, nét iets minder betrouwbaar dan de RT-PCR test. Really? Quod non.


Kortom, het beleid is gebaseerd op tests die niets zeggen. Ondertussen zijn hier een hoop maatregelen uit ontstaan die onze grondrechten aantasten en werd iedereen het hoofd gek gemaakt dat een vaccin redding zou brengen.

Wat eerder in de open brief "de omgekeerde lockdown" werd aangegeven dat ouderen nauwelijks nog antistoffen aanmaken wordt nu ook bevestigd in de eerste studie in de referentielijst (verschenen in NATURE, niet in HLN).


Er staat letterlijk geschreven: ‘It is known that older adults do not respond to infection or vaccination as well as younger individuals, a phenomenon known as immunosenescence that entails defects in the innate and adaptive immune responses’.


Op basis van wat zijn de maatregelen nog te rechtvaardigen? Op basis van wat is het vaccin te verdedigen als enige strategie? Waarom wordt de wetenschap niet gevolgd door de ‘experten’?

Informeer uzelf en kijk verder dan wat de TV, Radio en Social Media u willen doen geloven. De wetenschap spreekt het ganse beleid tegen!


Sam Brokken Mattias Desmet Lieven Annemans Bert De Munck Beatrice De Mahieu Ilse De Vis Ellen Schoenaerts Deborah Anné Steven Wouters Seth Go Nathalie Roche Sofie Ducheyne Annelies A. A. Vanbelle Dieter Gussé Koen Claeys Ward NeirynckLi Sa Carine Knapen


 

Referenties:

https://www.nature.com/articles/s41598-020-78506-9... https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w... https://www.medrxiv.org/.../2020.04.26.20080911v2.full.pdf European Centre for Disease Prevention and Control. Population-wide testing of SARS-CoV-2: country experiences and potential approaches in the EU/EEA and the UK Stockholm: ECDC; 2020 (Table, page 6) T Jefferson, E A Spencer, J Brassey, C Heneghan, Viral cultures for COVID-19 infectious potential assessment – a systematic review, Clinical Infectious Diseases, , ciaa1764, https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1764

Cevik, M., Tate, M., Lloyd, O., Maraolo, A. E., Schafers, J., & Ho, A. (2020b). SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-CoV viral load dynamics, duration of viral shedding, and infectiousness: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Microbe, 123–148. https://doi.org/10.1016/s2666-5247(20)30172-5

Cao, S., Gan, Y., Wang, C. et al. Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China. Nat Commun 11, 5917 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-19802-w WHO Information Notice for IVD Users Atkeson, A.; Kopecky, K.; Zha, T.; (2020). Four Stylized Facts About Covid-19. Working paper 27719. National Bureau of Economic Research, Cambridge, US Homburg, S. & Kunbandner, C. Comment on Flaxman et al. (2020, Nature, https://doi.org/10.1038/s41586-020-2405-7): The illusory effects of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in Europe. Leibniz University Hannover, Department of Public Finance, Germany 2University of Regensburg, Department of Human Sciences, Germany Chaudry et al. (2020). A country level analysis measuring the impact of governments actions, country preparedness and socioeconomic factors on Covid-19 mortality and related outcomes. The Lancet – EclinicalMedicine, vol. 25, 100464. (https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100464) Covid-19 Mortality: A Matter of Vulnerability Among Nations Facing Limited Margins of Adaptation 2020. Quentin De Larochelambert, Andy Marc, Juliana Antero, Eric Le Bourg, Jean-François Toussaint 10.3389/fpubh.2020.604339. Frontiers in Public Health

 

KOPIËREN + UW NAAM TOEVOEGEN AUB EN MAXIMAAL VERSPREIDEN Dank u.

361 views0 comments
bottom of page