top of page
Search

AL IS DE LEUGEN NOG ZO SNEL ....

Een paar weken geleden stonden de kranten bol van het grote nieuws : de ziekenhuizen lagen beweerdelijk vol met niet -gevaccineerde corona patiënten. Een ziekenhuisarts verklaarde zelfs : " bij ons is 100% van de corona zieken niet gevaccineerd !! ".

Schande ! Ze zouden de niet gevaccineerden godverd... moeten opsluiten ! De bak in draaien ! Ontslagen ! Uitsluiten uit de maatschappij !


Vreemd, want ik ontving al geruime tijd vrijwel dagelijks berichten van verpleegkundigen uit tal van ziekenhuizen in Vlaanderen waarbij zij meldden " bij ons is elke patiënt gevaccineerd" of " wanneer we de dossiers bekijken van patiënten die opgenomen worden met myocarditis, pericarditis, hartinfarct, longontsteking, nierfalen, verlamming ... blijken ze allemaal gevaccineerd te zijn, maar we mogen dit niet zeggen " .

Terwijl de hetze over de niet-gevaccineerden volop aan de gang was ontving ik beelden van de debatten in de Kamer ( die steeds worden opgenomen ). Ik zag en hoorde Frank VDB heel droogjes verslag uit brengen van de stand van zaken inzake corona en wat zei hij ? " 70% van de ziekenhuisopnames in Vlaanderen zijn gevaccineerden ". Dàt heeft natuurlijk niet in de pers gestaan.

Niet veel later hoorden we onze vriend Marc in de pers verklaren dat de vierde golf veroorzaakt wordt door de gevaccineerden omdat zij meer sociale contacten hebben gehad.

Dat is juist. Wat hij echter wijselijk verzweeg is dat HIJ en de andere " experten " maanden lang publiek verklaard hadden " laat u vaccineren, als u 1 x gevaccineerd bent, bent u gedeeltelijk beschermd, als u dubbel gevaccineerd bent, geniet u een hoge graad van bescherming ". De mensen hebben vertrouwd op deze ferme uitspraken en zijn allemaal in de rij gaan staan om zich te laten inenten. Ze dachten dat ze beschermd waren en terug onbekommerd contacten konden hebben van zodra dit terug toegelaten was. Wat eertijds ook nooit gezegd is door de "experten" is dat een dubbel vaccin slechts beperkt in de tijd bescherming biedt en er 6 maanden na de tweede spuit geen bescherming meer is of toch heel wat minder dan beloofd.


De vierde golf is dus NIET veroorzaakt door al die mensen die zich braaf en gedwee hebben laten vaccineren maar WEL door de valse beloftes van de " experten ". Als zij minder hoog van hun toren zouden geblazen hebben en de waarheid zouden hebben verkondigd, zou er geen 4de golf zijn en iedereen - zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden - op zijn tellen hebben gelet.


Eindigt de saga hierbij ? Natuurlijk niet. Kort na de verklaringen van Marc liet ook Steven van Gucht van zich horen. " We hebben nooit beweerd dat de vaccins beschermen tegen besmetting, wie gevaccineerd is, wordt enkel minder ziek " zei hij. Het geheugen van de man had hem duidelijk in de steek gelaten, fenomeen dat we overigens nog gezien hebben bij andere experten en .. politici. Het steekt niet zo nauw. Ze slaan eender wat uit hun kas. Het collectief geheugen is toch kort. Mensen onthouden niks. Dat hun woorden voor eeuwig geregistreerd zijn in alle pers artikelen die gepubliceerd zijn, is maar een detail. En als ze meermaals betrapt worden op een leugen, dat negeren ze ook dat staalhard en liegen gewoon verder. Het geulenpaleis kan er een punt aan zuigen.


Thanks blijkt dan ook nog eens - nota bene - uit het officiële overheidsrapport van de hand van het RAG dat 2 op 3 van de IC patiënten ( erge zieken ) gevaccineerd zijn met dank aan Pnews om dit even voor ons te hebben uitgezocht.

" Meten is nog steeds weten en aangezien sommigen nog steeds beweren dat op IC enkel niet-gevaccineerden liggen, is onze redactie in het laatste rapport van de Risk Assessment Group (RAG) gedoken. Dat rapport staat op de site van Sciensano.

Volgens dat rapport (zie onder) liggen er begin december in de Belgische ziekenhuizen 687 meerderjarige patiënten met corona op IC. Van die burgers zijn 441 volledig gevaccineerd. 246 burgers zijn niet-gevaccineerd. Hiermee is de verhouding 2 op 3 voor de volledig gevaccineerden geworden. Een tijdje terug was de verhouding 50/50.

De Risk Assessment Group (RAG) analyseert het risico voor de bevolking op basis van epidemiologische en wetenschappelijke gegevens. De Risk Assessment Group bestaat uit artsen-epidemiologen van Sciensano, het voormalig Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, de gezondheidsautoriteiten van de federale overheid en de deelstaten experten met specifieke kennis over het gezondheidsrisico.

We hebben geen glazen bol nodig om te voorspellen hoe de toekomst er zal uitzien ...

Alle dubbel en triple gevaccineerden krijgen automatisch een CST waarmee ze toegang krijgen tot alle horeca, fitnesszaken, winkels enz... Zij mogen vrij circuleren en hebben veel sociaal contact wegens geen beperkingen ( behalve verplicht telewerken 4 dagen per week en 50% afstandsonderwijs dat voor iedereen geldt ). Niet gevaccineerden die ziek zijn geweest krijgen ook een CST maar vormen geen gevaar gezien zij immuun zijn. Dit geldt ook voor alle niet gevaccineerden die een negatieve test kunnen voorleggen.

Degenen die niet beschikken over een CST mogen nergens binnen en vormen dus net zo min als de negatief getesten en de geïmmuniseerden enig gevaar. Waar zit het " gevaar " dan wel ? Bij de gevaccineerden natuurlijk want zij denken nog steeds dat ze veilig zijn en gaan dus volop naar cafe's, bars, restaurants, bioscopen, evenementen, fitnesszalen en andere plaatsen waar veel volk komt en een CST vereist is. Niemand in de Wetstraat die er aan denkt om de temperatuur van gevaccineerden te laten opmeten om na te gaan of ze geen koorts hebben. Uitbaters van handelszaken overigens ook niet. CST'tje tonen en het is ok.

Vorige week had 51% van de dubbel gevaccineerden reeds een " booster "shot gekregen ( dat juist niks boost). Er wordt volle bak ingezet op vaccinatie van de booster. Wat gaat er de komende maanden - heel voorspelbaar - gebeuren ? Steeds meer gevaccineerden zullen ziek worden door de Delta variant of godbetert Omicron, de cijfers zullen blijven stijgen

Tegen eind februari zullen de experten en de overheid verkondigen dat de booster toch niet zo goed beschermt tegen de Omicron variant die tegen dan zal overheersen. De experten zullen dan ook warm aanbevelen om het nieuwe aangepaste vaccin van Pfizer te laten zetten ( x 3 ) om optimaal beschermd te zijn tegen Omicron. Velen zullen opnieuw in de rij gaan staan voor een spuit want anders krijgen ze geen CST meer. Terwijl de nieuwe vaccinatierondes aan de gang zijn zal er een ZImbabwe variant opduiken en begint het hele spel van voor af aan.

Voor het jaar 2022 om is zal elke gevaccineerde 7-8 spuiten gekregen hebben, er zal nog steeds geen groepsimmuniteit zijn, er zullen steeds meer mensen ziek worden ( niet alleen corona maar ook verscheidene andere aandoeningen ); we zullen van golf tot golf blijven stukkelen met tal van vrijheidsbeperkende maatregelen, de ziekenhuizen zullen overbelast blijven met corona patiënten maar ondertussen wel aangeleverd worden met de miraculeuze coronapil die zal afgeschilderd worden als complementair. Vaccin = preventief en word je toch ziek, dan is er de pil = curatief.

In de loop van 2022 zal het bij steeds meer gevaccineerden beginnen dagen dat ze belazerd worden, alle beloftes die gemaakt zijn dikke vette leugens zijn en vaccins, CST en mondmaskers GEEN oplossing zijn voor het uitgevonden " probleem ". Wij zullen hun eerdere verwijten vergeten en hen de hand reiken. Omdat we mens zijn, één volk, één natie.


Geduld is een schone deugd. De waarheid komt altijd uit. ALTIJD.


https://pnws.be/met-corona-op-ic-2-op-3-nu-gevaccineerd/
19 views0 comments
bottom of page